Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/kwalifikacje-na-stanowisku-eksploatacji-i-dozoru-urzadzen-instalacji-i-sieci-gazowych-g3-74696-id151

Informacje o kursie

 • Kwalifikacje na stanowisku eksploatacji i dozoru: urządzeń, instalacji i sieci gazowych „G3”


  ID kursu: 74696
  Typ: Kursy
  Kategoria:
 • Termin kursu:

  Adres kursu:

  brak danych
  Św. Leonarda 1/25
  25-311 Kielce
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00 - 15:00
 • Organizator kursu:

  SEKA S.A.
  Paca 37
  04-386 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Przygotowanie do egzaminu, którego zdanie uprawnia do pracy przy eksploatacji urządzeń instalacji i sieci gazowych. Uczestnik kursu, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu, uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828; Dz. U. Nr 192 poz. 1184). UWAGA: Cena szkolenia nie obejmuję opłaty egzaminacyjnej, która stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku (zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji). W 2020r. opłata za każdy egzamin wynosi: 260 zł.

Kurs skierowany jest do:

Uczestnikiem kursu może być każda osoba, która zamierza wykonywać zadania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Program kursu:

 1. Prawo Energetyczne Dz. U. Nr 54 poz. 348 z 10.04.1997 r.
 2. Gospodarka energetyczna
 3. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.
 4. Przepisy i zasady dotyczące eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe. Dokumentacja techniczna eksploatacji. Prace kontrolno-pomiarowe.
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa, ochrona przeciwporażeniowa prądem elektrycznym.
 6. Pierwsza pomoc poszkodowanym przy eksploatacji urządzeń i sieci gazowych.
 7. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych i wypadkowych.

Informacje o prelegentach:

trener SEKA S.A.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 220 zł brutto za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Kwalifikacje na stanowisku eksploatacji i dozoru: urządzeń, instalacji i sieci gazowych „G3”