Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/ochrona-danych-osobowych-w-przedsiebiorstwie-75126-id18686

Informacje o kursie

 • Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie


  ID kursu: 75126
  Typ: Kursy
  Kategoria: Administracja Prawo
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  online na żywo z trenerem
  wymagany komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00-16:00
  8 godzin lekcyjnych / 1 dzień
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Metody szkolenia

Cognity Szkolenia realizuje praktyczne warsztaty w oparciu o metody szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Najczęstszymi metodami wykorzystywanymi przez trenerów podczas kursów są:

prezentacja,

mini-wykład,

ćwiczenia i case study,

praca indywidualna z trenerem.

Po szkoleniu będziesz mógł:

- przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem,

- stworzyć i wprowadzić system ochrony danych osobowych,

- zabezpieczać dane osobowe zgodnie z GIODO,

- zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania,

- zredagować poprawną klauzurę zgody na przetwarzanie,

- pozytywnie przejść kontrolę.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Kurs skierowany jest do:

osób, które:

 • mają pełnić nadzór nad systemem ochrony danych osobowych,
 • pełnią rolę Administratora bezpieczeństwa informacji – Inspektora Danych Osobowych,
 • zajmują się przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

 

Program kursu:

1. Geneza i podstwy prawne ochrony danych osobowych w Firmie, Administracji Publicznej i Ośrodkach Pomocy Społecznej:

 • z czego wynika obowiazek zapewniania ochrony danych.

2. Ogólne unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) i przygotowanie do wdrożenia nowych przepisów:

 • zakres stosowania nowych przepisów,
 • nowe definicje i regulacje w przepisach RODO,
 • powołanie Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Officer) – dawnego Administratora bezpieczeństwa informacji,
 • nowe wymogi w sprawie dokumentacji ochrony danych osobowych, wewnętrzne regulaminy, kodeksy dobrych praktyk, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, analizy ryzyka,
 • przetwarzanie danych osobowych osób małoletnich,
 • 72h na informowanie GIODO o sytuacji naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji,
 • postępowanie ze zbiorami danych osobowych,
 • Privacy by Design i Privacy by Default,
 • poszerzenie zakresu obowiązku informacyjnego osoby, której dane dotyczą,
 • zmiany w zasadach wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Prawa osób, których dane dotyczą:

 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do przejrzystości danych,
 • prawo do bycia zapomnianym,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania danych.

4. Zadania Administratora bezpieczeństwa informacji = Inspektora ochrony danych:

 • powołanie i zgłoszenie w rejestrze GIODO,
 • prowadzenie sprawdzeń – kontroli wewnętrznych zgodnie z harmonogramem, sprawdzeń doraźnych, na polecenie GIODO,
 • przygotowanie okresowego planu sprawdzeń i sprawozdania z kontroli jednostki,
 • prowadzenie i udostępnianie wewnętrznego rejestru zbiorów danych osobowych,
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
 • sposoby na zapewnienie skutecznego i sprawnego zapoznania pracowników z przepisami dot. ochrony danych,
 • sprawozdania.

5. Właściwe zabezpieczanie danych osobowych:

 • najczęstsze błędy i uchybienia w procesie przetwarzania danych osobowych,
 • elektroniczna wymiana informacji (w tym danych osobowych),
 • dane osobowe pracowników, stażystów i praktykantów oraz osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • rodzaje środków zabezpieczeń danych osobowych,
 • dokumentacja przetwarzania danych osobowych (jak prawidłowo przygotować
  i nadzorować aktualizację dokumentacji),
 • sytuacje naruszenia przez upoważnionego pracownika zasad ochrony danych osobowych.

6. Zgłoszenie zbioru danych osobowych:

 • rejestracja zbiorów po zarejestrowaniu Administratora bezpieczeństwa informacji,
 • zawartość wniosku o zgłoszenie zbioru (formularz zgłoszenia zbioru),
 • przetwarzanie danych w zbiorach niewymagających zgłoszenia,
 • postępowanie w przypadku aktualizacji zbioru,
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu zbioru,
 • niezarejestrowanie zbioru – odrzucenie wniosku,
 • wykreślenie zbioru z rejestru.

7. Przygotowanie do kontroli zewnętrznej lub sprawdzenia na zlecenie GIODO:

 • przedmiot kontroli (co może podlegać kontroli, jakie przygotować dokumenty),
 • organizacja kontroli (jak to wygląda w praktyce),
 • uprawnienia i obowiązki inspektorów kontrolujących.

8. Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego:

 • protokół, sprawozdanie,
 • decyzje pokontrolne.

9. Odpowiedzialność:

 • wysokie kary finansowe od 25 maja 2018 r.,
 • odpowiedzialność karna, cywilna, dyscyplinarna z tytułu naruszenia zasad ochrony danych osobowych.

Informacje o prelegentach:

Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1390 zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie