Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie

O kursie

Metody szkolenia

Cognity Szkolenia realizuje praktyczne warsztaty w oparciu o metody szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Najczęstszymi metodami wykorzystywanymi przez trenerów podczas kursów są:

prezentacja,

mini-wykład,

ćwiczenia i case study,

praca indywidualna z trenerem.

Po szkoleniu będziesz mógł:

- przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem,

- stworzyć i wprowadzić system ochrony danych osobowych,

- zabezpieczać dane osobowe zgodnie z GIODO,

- zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania,

- zredagować poprawną klauzurę zgody na przetwarzanie,

- pozytywnie przejść kontrolę.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.
Kto powinien wziąć udział?

osób, które:

 • mają pełnić nadzór nad systemem ochrony danych osobowych,
 • pełnią rolę Administratora bezpieczeństwa informacji – Inspektora Danych Osobowych,
 • zajmują się przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

 

Program kursu

1. Geneza i podstwy prawne ochrony danych osobowych w Firmie, Administracji Publicznej i Ośrodkach Pomocy Społecznej:

 • z czego wynika obowiazek zapewniania ochrony danych.

2. Ogólne unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) i przygotowanie do wdrożenia nowych przepisów:

 • zakres stosowania nowych przepisów,
 • nowe definicje i regulacje w przepisach RODO,
 • powołanie Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Officer) – dawnego Administratora bezpieczeństwa informacji,
 • nowe wymogi w sprawie dokumentacji ochrony danych osobowych, wewnętrzne regulaminy, kodeksy dobrych praktyk, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, analizy ryzyka,
 • przetwarzanie danych osobowych osób małoletnich,
 • 72h na informowanie GIODO o sytuacji naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji,
 • postępowanie ze zbiorami danych osobowych,
 • Privacy by Design i Privacy by Default,
 • poszerzenie zakresu obowiązku informacyjnego osoby, której dane dotyczą,
 • zmiany w zasadach wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Prawa osób, których dane dotyczą:

 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do przejrzystości danych,
 • prawo do bycia zapomnianym,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania danych.

4. Zadania Administratora bezpieczeństwa informacji = Inspektora ochrony danych:

 • powołanie i zgłoszenie w rejestrze GIODO,
 • prowadzenie sprawdzeń – kontroli wewnętrznych zgodnie z harmonogramem, sprawdzeń doraźnych, na polecenie GIODO,
 • przygotowanie okresowego planu sprawdzeń i sprawozdania z kontroli jednostki,
 • prowadzenie i udostępnianie wewnętrznego rejestru zbiorów danych osobowych,
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
 • sposoby na zapewnienie skutecznego i sprawnego zapoznania pracowników z przepisami dot. ochrony danych,
 • sprawozdania.

5. Właściwe zabezpieczanie danych osobowych:

 • najczęstsze błędy i uchybienia w procesie przetwarzania danych osobowych,
 • elektroniczna wymiana informacji (w tym danych osobowych),
 • dane osobowe pracowników, stażystów i praktykantów oraz osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • rodzaje środków zabezpieczeń danych osobowych,
 • dokumentacja przetwarzania danych osobowych (jak prawidłowo przygotować
  i nadzorować aktualizację dokumentacji),
 • sytuacje naruszenia przez upoważnionego pracownika zasad ochrony danych osobowych.

6. Zgłoszenie zbioru danych osobowych:

 • rejestracja zbiorów po zarejestrowaniu Administratora bezpieczeństwa informacji,
 • zawartość wniosku o zgłoszenie zbioru (formularz zgłoszenia zbioru),
 • przetwarzanie danych w zbiorach niewymagających zgłoszenia,
 • postępowanie w przypadku aktualizacji zbioru,
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu zbioru,
 • niezarejestrowanie zbioru – odrzucenie wniosku,
 • wykreślenie zbioru z rejestru.

7. Przygotowanie do kontroli zewnętrznej lub sprawdzenia na zlecenie GIODO:

 • przedmiot kontroli (co może podlegać kontroli, jakie przygotować dokumenty),
 • organizacja kontroli (jak to wygląda w praktyce),
 • uprawnienia i obowiązki inspektorów kontrolujących.

8. Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego:

 • protokół, sprawozdanie,
 • decyzje pokontrolne.

9. Odpowiedzialność:

 • wysokie kary finansowe od 25 maja 2018 r.,
 • odpowiedzialność karna, cywilna, dyscyplinarna z tytułu naruszenia zasad ochrony danych osobowych.

Czas trwania

09:00-16:00
8 godzin lekcyjnych / 1 dzień

Prelegenci

Trener Cognity

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 24 wrzesień 2020

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna
1 390
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa
Zapisz się

Organizator

Cognity
31-070 Kraków
Dietla 25/5
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.

online na żywo z trenerem
wymagany komputer z dostępem do internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Cognity
31-070 Kraków Dietla 25/5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!