Pełnomocnik zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych

O kursie

Producenci wyrobów budowlanych wprowadzanych na rynek wspólnoty europejskiej, zgodnie z prawem UE (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG/Construction Products Regulations) i krajowymi przepisami, obowiązującymi w poszczególnych państwach członkowskich UE, muszą utrzymywać skuteczny system Zakładowej Kontroli Produkcji.

Wymagania, jakie powinna spełniać Zakładowa Kontrola Produkcji, (a w szczególności zakres uregulowań, jakie system powinien obejmować), nie zostały jednak określone w formie uniwersalnego standardu, z którego mogliby korzystać zarówno producenci, jak i jednostki zewnętrzne, przeprowadzające „wstępną inspekcję", „nadzór, ocenę i ewaluację” ZKP.

Wymagania odnoszące się do ZKP określane są odrębnie w każdej specyfikacji technicznej wyrobu, a ich opisy zamieszczone w poszczególnych specyfikacjach (normach, aprobatach lub ocenach technicznych), znacząco się różnią.

Wynika z tego wiele problemów związanych z ustaleniem zakresu potrzebnych procedur, dokumentacji ZKP itp., szczególnie dotkliwych dla producentów wyrobów różnych typów, podlegających różnym specyfikacjom technicznym.

Producenci są zobowiązani między innymi do prowadzenia tzw. „dokumentacji technicznej wyrobu” (pkt.1 art. 11 CPR), opisującej „wszystkie istotne elementy związane z wymaganym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych”. Dokumentację techniczną wyrobu producenci zobowiązani są przechowywać przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia wyrobu do obrotu.
Dlaczego warto wziąć udział?

Celem szkolenia jest:

 • nabycie/uaktualnienie wiedzy na temat wymagań prawnych dotyczących wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych oraz Zakładowej Kontroli Produkcji;
 • nabycie przez uczestników umiejętności interpretacji i zastosowania uregulowań prawnych i normatywnych do celów wdrożenia lub modyfikacji systemu ZKP.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia

 • Pracownicy zakładów produkujących wyroby budowlane odpowiedzialni za wdrażanie, rozwijanie i utrzymanie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji 
 • Inne osoby zainteresowane nabyciem kompetencji Pełnomocnika ds. Zakładowej Kontroli Produkcji.

Program kursu

I. Część teoretyczno-praktyczna - podstawy przedmiarowania i kosztorysowania:

1. Przepisy prawne regulujące proces przedmiarowania i kosztorysowania

 • Zamawiający publiczny
 • Zamawiający komercyjny

2. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia

 • Dokumentacja projektowa / Projekt budowlany 2020
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • Kody CPV

3. Przedmiar robót

 • Cel i zasady przedmiarowania
 • Elementy, układ i zawartość przedmiaru robót

4. Robota podstawowa w ujęciu brutto i jej elementy

 • Robota tymczasowa
 • Praca towarzysząca
 • Systematyka i agregacja robót

5. Opracowanie przykładowych przedmiarów

6. Kosztorys robót

 • Metody kosztorysowania
 • Rodzaje kosztorysów
 • Elementy kosztorysu inwestorskiego
 • Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej, kalkulacja własna
 • Źródła pozyskiwania informacji cenowych

7. Opracowanie przykładowych kosztorysów

Ćwiczenia: opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów branżowych na podstawie przykładowej dokumentacji projektowej

 

II. Część praktyczna - nauka obsługi programu do kosztorysowania wraz z opracowaniem przykładowych kosztorysów:

1. Podstawowe informacje o programie - licencja, klucz, ustawienia

 • Wprowadzenie do programu Norma Expert
 • Omówienie głównego paska narzędziowego programu, edycja widoku
 • Zarządzanie bazą katalogów nakładów czynników produkcji
 • Zakładanie nowego przedmiaru i kosztorysu

2. Przedmiar robót

 • Poziomy scalania robót – działy, elementy
 • Pozycje przedmiaru robót
 • Robota przyjęta z Katalogu
 • Opracowanie kalkulacji własnej robóty
 • Wyliczenia ilości robót, wyliczenie częściowe, przywołanie wyliczenia z innej pozycji

3. Kosztorys Inwestorski/ kosztorys ofertowy

 • Narzuty kosztorysu - definiowanie, modyfikowanie, usuwanie
 • Praca na bazie cenowej, cennikach i ustalanie stawki r-g
 • Cena jednostkowa roboty

4. Edycja nakładów RMS w kosztorysie dla interpolacji i ekstrapolacji

5. Praca na wielu kosztorysach

6. Sprawdzenie kosztorysu

7. Wydruki

8. Eksport i imprt kosztorysów, odczyt z PDF

Czas trwania

1 dzień, 10.00-15.15

Prelegenci

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa - adiunkt Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej; od 2000 roku do 2009 współpracowała z TÜV Rheinland Polska jako audytor wiodący systemów zarządzania jakością TÜV CERT; od 2003 roku była ekspertem TÜV CERT w zakresie zarządzania środowiskowego w budownictwie.

W latach 2000-2008  przeprowadziła audity certyfikujące i/lub brała udział w procedurach certyfikacji w roli audytora TÜV CERT w ponad stu przedsiębiorstwach różnych branż, a także przeprowadziła  audity w ramach nadzoru nad funkcjonowaniem systemów zarządzania i dokumentacją w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach branży budowlanej i innych branż w ramach współpracy z TÜV Rheinland Polska.

Posiada dyplom kwalifikowanego audytora jakości oraz dyplom kwalifikowanego pełnomocnika jakości.

Jest autorką wielu publikacji naukowych m.in. z zakresu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych, Zakładowej Kontroli Produkcji.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu organizowania systemów Zakładowej Kontroli Produkcji i zarządzania w tym: projektowania i modyfikowania rozwiązań organizacyjnych, tworzenia i wdrażania procedur i narzędzi monitorowania i ewaluacji w przedsięwzięciach.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 22 kwiecień 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
480
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 50% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 50% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 50% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 50% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice
Wojewódzka 50/6
woj. śląskie
Jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych z zakresu nowoczesnego budownictwa, zamówień publicznych i prawa gospodarczego.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

 

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice Wojewódzka 50/6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!