Płace 2022 od A do Z – jak prawidłowo naliczać

O kursie

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kompleksowych warsztatach z zakresu płac. Celem naszego szkolenia jest omówienie oraz przećwiczenie na przykładach zasad ustalania wynagrodzeń z punktu widzenia prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest kierowane do osób, które chcą zapoznać się z problematyką płac w 2022, jak i osób już działających w tym zakresie, a które chciałyby uporządkować swoją wiedzę i umiejętności. Wskazane zostaną również najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu płac.

Program kursu

Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto – netto.

 • Zapoznanie z podstawami  prawnymi  określającymi zasady wyliczania wynagrodzeń.
 • Ustalenie kwoty brutto.
 • Wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne pracownika.
 • Wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne pracownika.
 • Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy.
 • Ustalenie kwoty netto.
 • Ustalenie obowiązkowych obciążeń pracodawcy.

Dodatkowe składniki wynagrodzenia za pracę.

 • Stawka osobistego zaszeregowania.
 • Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Dodatek za pracę w porze nocnej.
 • Premie i nagrody.
 • Dodatki do wynagrodzeń.
 • Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP, FEP.

 • Stopy procentowe składek.
 • Roczna podstawa wymiaru składek.
 • Świadczenie wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS.
 • Świadczenia na rzecz pracowników.
 • Zasady obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Składka wypadkowa.
 • Fundusz Pracy.
 • Fundusz Gwarantowanych Roszczeń Pracowniczych.
 • Fundusz Emerytur pomostowych.

Zaliczka na podatek dochodowy.

 • Obowiązki płatnika.
 • Zasady ustalania dochodu.
 • Skala podatkowa.
 • Koszty uzyskania przychodów.
 • Przekroczenie progu podatkowego.
 • Koszty uzyskania przychodów autorskie.
 • Zasady opodatkowania świadczeń na rzecz pracowników.
 • Obliczanie zaliczki na PIT – ĆWICZENIE PODSUMOWUJĄCE.
 • Deklaracja PIT- 4 R – omówienie zasad wypełniania.

Zasady ustalania wynagrodzenia za czas choroby i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

 • Wynagrodzenie za czas choroby.
 • Zasiłek chorobowy.
 • Ustalanie prawa i wysokość zasiłku.
 • Okres zasiłkowy i wysokość zasiłku.

Zasady naliczania wynagrodzenia dotyczącego urlopu.

 • Podstawa urlopowa.
 • Wynagrodzenie za czas urlopu.
 • Ekwiwalent pieniężny za urlop.
 • Ustalenie wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego.
 • Ustalenie wynagrodzenia za czas innych okresów niewykonywania pracy,
  za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

 • Granice dokonywania potrąceń.
 • Kwota wolna od potrąceń.
 • Potrącenia z zasiłków.
 • Potrącenia z umów cywilnoprawnych.

Od 01.2022 roku  zmiany w zakresie wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 • Zasiłki z ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej i duchownego w razie zadłużenia na koncie płatnika.
 • Skrócenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego przysługującego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.
 • Zmiana sposobu ustalania okresu płatności zasiłku chorobowego.
 • Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu.
 • Rozszerzenie kręgu osób nieuprawnionych do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku wyrównawczego.
 • Rozszerzenie kręgu osób, którym przysługuje zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia.
 • Skrócenie przerwy w pobieraniu zasiłków powodującej ustalenie nowej podstawy wymiaru.
 • Rozszerzenie uprawnień ZUS do pozyskiwana danych i informacji niezbędnych do ustalenia prawa i wypłaty zasiłków.
 • Doprecyzowanie terminu wypłaty zasiłków.
 • Wypłata zasiłków osobom zamieszkałym zagranicą wyłącznie w formie bezgotówkowej.
 • Rozszerzenie trybu dochodzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.
 • Zmiany w potrącanie nienależnie pobranych świadczeń emerytalno-rentowych z wypłacanych przez ZUS zasiłków.

Sporządzenie przykładowej listy płac – ćwiczenie podsumowujące.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Monika FRĄCZEK

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy.

Do niedawna Główny Specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy.

Autorka wielu opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników działów personalnych, a także osób zarządzających. 

Doświadczony wykładowca z zakresu prawa pracy, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zatrudniania i zwalniania, uprawnień rodzicielskich.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez nią szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 12-13 październik 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 250
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Dom Wiedzy Sp. z o.o.
00-644 Warszawa
Polna 50
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Dom Wiedzy Sp. z o.o.
00-644 Warszawa Polna 50
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!