Płace i rozliczenia ZUS 2022 – kompleksowy kurs od podstaw

O kursie

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kursie, którego celem jest przygotowanie do samodzielnej pracy w dziale płac.

Program kursu obejmuje wszystkie zagadnienia niezbędne do samodzielnego naliczania płac i dokonywania rozliczeń ZUS. Zajęcia prowadzone w sposób warsztatowy, uczestnicy cały czas pracują w oparciu o ćwiczenia praktyczne występujące w codziennej pracy specjalisty ds. płac.
Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki aktywnym metodom zawartym w szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności wykorzystania w/w narzędzi w swojej pracy.

Kto powinien wziąć udział?

Kurs jest kierowany do osób, które pracują lub planują rozwój zawodowy w dziale kadr i płac.

Program kursu

Czym jest wynagrodzenie za pracę.

 • Istota wynagrodzenia i rodzaje umów o wykonywanie pracy.
 • Klasyfikacja wynagrodzeń.

Źródła prawa pracy w zakresie naliczania wynagrodzeń.

Wynagrodzenie ze stosunku pracy.

 • Charakterystyka i zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę.
 • Klasyfikacja wynagrodzeń.
 • Systemy wynagradzania.
 • Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia.
 • Wynagrodzenie minimalne.

Dokumentacja wynagrodzeń.

 • Ewidencja czasu pracy.
 • Karty zarobkowe (pracy).
 • Karty wynagrodzeń.
 • Karty przychodów (podatkowe).
 • Listy płac.

Lista płac – zasady naliczania składników z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nową ustawą „ Polski Ład”.

 • Odliczenia z wynagrodzeń:
  – składki na ubezpieczenia społeczne (ustalanie podstawy wymiaru, rodzaje i wysokość składek, ograniczenie poboru składek),
  – zaliczka na podatek dochodowy (ustalanie podstawy, koszty uzyskania przychodu, skala podatkowa, odliczenia od podatku) – istotne zmiany w 2022 roku,
  – składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady  naliczania  zgodnie z nowymi przepisami  wprowadzonymi w 2022 roku.
 • Narzuty na wynagrodzenie:
  – rodzaje i wysokość składek,
  – składka na ubezpieczenie wypadkowe – zasady ustalania wysokości,
  – składka na FP i FGŚP – zwolnienia.
 • Schemat obliczania wynagrodzeń z brutto do netto.

Niepieniężne świadczenia dla pracowników.

 • Prywatna opieka medyczna.
 • Ubezpieczenie na życie.
 • Samochód służbowy– istotne zmiany wprowadzone w 2022 roku.
 • Karnet sportowy.

Ustalanie wysokości poszczególnych składników listy płac.

 • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
 • Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy.
 • Wynagrodzenie za przestój.
 • Wynagrodzenie za czas dyżuru.
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
 • Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.

Świadczenia wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS.

 • Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe.
 • Nagrody jubileuszowe.
 • Odprawy, odszkodowania.
 • Świadczenia wynikające z przepisów BHP.
 • Ekwiwalent za korzystanie przez pracownika z własnych narzędzi.
 • Ubiór roboczy.
 • Posiłki i napoje dla pracowników.
 • Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych (diety, noclegi, koszty przejazdu).
 • Ryczałty za jazdy lokalne.
 • Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wynagrodzenie chorobowe.

 • Ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego.
 • Zasady obliczania.
 • Ujęcie składkowe i podatkowe.

Zasady rozliczania świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian od 2022 roku.

 • Prawo do zasiłku, podmiot uprawniony do wypłaty zasiłku, okres zasiłkowy, podstawa i wysokość świadczenia, dokumenty:
  – zasiłek chorobowy,
  – zasiłek opiekuńczy,
  – zasiłek macierzyński,
  – zasiłek rodzicielski,
  – świadczenie rehabilitacyjne,
  – zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego.

Potrącenia z wynagrodzenia.

 • Rodzaje i zasady potrąceń.
 • Granice potrąceń.
 • Kwoty wolne od potrąceń.
 • Nowe regulacje w potrąceniach z zasiłków wprowadzone od 01.01.2022.

Rozliczanie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych.

 • Charakterystyka umowy zlecenia i umowy o dzieło.
 • Zasady podlegania umów cywilnoprawnych ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • Omówienie kosztów uzyskania przychodu i zasad obliczania zaliczki na podatek dochodowy.

Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z Urzędem Skarbowym z tytułu PDOF (PIT-11, PIT-4R) – istotne zmiany wprowadzane w 2022 roku.

Rozrachunki z ZUS z tytułu wypłacanych świadczeń pieniężnych.

 • Omówienie raportów rozliczeniowych:
  ZUS DRA. RCA, ZUS RSA, ZUS RZA, ZUS RPA.
 • Omówienie kodów świadczeń.

Ćwiczenie sprawdzające zdobytą wiedzę – dla chętnych.

Czas trwania

4 dni
26-27.05, 2-3.06.2022
8-9, 14-15.09.2022
17-18, 24-25.11.2022

Prelegenci

Iwona NOWAK – PRZYBYLSKA

Praktyk z ponad 25 letnim stażem w zawodzie. Od 22 lat Główny Księgowy. Właścicielka Kancelarii Finansowo-Księgowej.

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz Nauk Ekonomicznych o kierunkach: Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej. Od 15 lat trener grup szkoleniowych z zakresu księgowości, rachunkowości finansów, ZFŚS, naliczania płac. Prowadziła szkolenia dla takich instytucji jak: Konfederacja Pracodawców Polskich, Castorama, Kaufland, Makro Cash and Carry, Arcelor Mittal Poland S.A. oraz z wielu innych.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez nią szkolenia cieszą się bardzo dobrą opinią uczestników.

Gdzie i kiedy

Online 26 maj-3 czerwiec 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 maj-3 czerwiec 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 8-15 wrzesień 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 8-15 wrzesień 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 17-25 listopad 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 17-25 listopad 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 950
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Dom Wiedzy Sp. z o.o.
00-644 Warszawa
Polna 50
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Dom Wiedzy Sp. z o.o.
00-644 Warszawa Polna 50
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!