Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/power-bi-oraz-tworzenie-formul-w-oparciu-o-dax-74905-id18686

Informacje o kursie

 • Power BI oraz tworzenie formuł w oparciu o DAX


  ID kursu: 74905
  Typ: Kursy
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  online na żywo z trenerem
  wymagany komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00-16:00
  16 godzin lekcyjnych / 2 dni
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Po szkoleniu będziesz mógł:

- tworzyć formuły w oparciu o DAX,

- interaktywnie wizualizować dane,

- tworzyć raporty w Power BI.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Metody szkolenia

Cognity Szkolenia realizuje praktyczne warsztaty w oparciu o metody szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Najczęstszymi metodami wykorzystywanymi przez trenerów podczas kursów są:

prezentacja,

mini-wykład,

praca warsztatowa z komputerem,

ćwiczenia i case study,

praca indywidualna z trenerem.

Kurs skierowany jest do:

osób, które:

 • chcą poznać język DAX w Power BI,
 • chcą dowiedzieć się o rozwiązaniach analizy biznesowej,
 • tworzą raporty z dużej ilości danych.

Program kursu:

1. Power BI – wprowadzenie:

 • definicja Power BI,
 • instalacja.

2. Tworzenie pierwszego projektu:

 • interfejs użytkownika – omówienie,
 • podłączenie źródła danych:
  • Query Editor – import danych,
  • przekształcanie kolumn,
  • import z pliku,
  • pliki MS Excel jako źródła danych Power BI,
  • bazy danych jako źródła danych Power BI,
 • Data View,
 • wykresy – tworzenie.

3. Rozwiązania analizy biznesowej (BI):

 • wstęp do analizy biznesowej BI,
 • wizualizacja danych – zasady,
 • analiza danych na mapach, tabele z danymi.

4. Model danych Power BI – budowa:

 • wprowadzenie danych źródłowych,
 • wyliczenia i miary.

5. Interaktywna wizualizacja danych:

 • opowiedni wykres w Power BI,
 • interakcje,
 • wizualizacje niestandardowe: pola tekstowe, grafiki, kształty,
 • raporty w Power BI – tworzenie i publikacja.

6. Mapy i filtry w raportach.

7. DAX – podstawowe informacje:

 • model danych,
 • zastosowanie i możliwości,
 • podstawowe pojęcia,
 • organizacja danych – dobre zasady,
 • powiązania między tabelami, tabele przestawne.

8. DAX – praca w języku:

 • model danych,
 • typy danych,
 • relacje:
  • aktywne,
  • nieaktywne,
 • filtrowanie,
 • kolumny obliczeniowe:
  • pojęcie,
  • przygotowywanie i modyfikowanie kolumn,
  • operatory
 • miary obliczeniowe:
  • objaśnienie,
  • miary obliczeniowe a kolumny obliczeniowe,
  • przygotowywanie i modyfikowanie miar,
  • zapytania,
 • formuły języka DAX.

9. Przydatne funkcje języka DAX:

 • agregujące: AVERAGE, COUNT, MAX, MIN, SUM, itp.,
 • tekstowe: FIND, FORMAT, REPLACE, RIGHT, SEARCH, VALUE, itp.,
 • statystyczne: RANKX,
 • logiczne: AND, FALSE, IF, NOT, OR, SWITCH, TRUE,
 • daty i czasu: CALENDAR, DATE, DAY, HOUR, MINUTE, MONTH, NOW, SECOND, TIME, TIMEVALUE, TODAY,
 • filtrujące: ALL, CALCULATE, FILTER, RELATED, VALUES.

10. Tabele:

 • parametrów,
 • obliczeniowe,
 • filtry, funkcje oraz praca na nich.

11. Hierarchie:

 • hierarchie automatyczne,
 • hierarchie – tworzenie,
 • filtrowanie danych względem hierarchii,
 • modyfikacje hierarchii.

12. Time Intelligence w DAX:

 • tabela kalendarza – przygotowanie,
 • sortowanie,
 • funkcje: FIRSTDATE, LASTDATE, SAMEPERIODLASTYEAR, PREVIOUSYEAR, PREVIOUSMONTH, PREVIOUSDAY, DATESBETWEEN, DATEADD, DATEDIFF, TOTALYTD, TOTALMTD, TOTALQTD.

Informacje o prelegentach:

Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1200 zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: Power BI oraz tworzenie formuł w oparciu o DAX