Praca z traumą

O kursie

Od prowadzącej szkolenie: 

Chciałabym aby spotkanie wokół tematu traumy miało charakter emocjonalnie  doświadczeniowy oraz seminaryjno – superwizyjny. Jest to, ważne bo w  kontakcie z ludzką traumą, cierpieniem i bezradnością, które odzierają z kontroli i możliwości zachowania pozorów, najważniejsza jest zdolność do autentycznego bycia blisko. Uczestnicy dostaną wcześniej „filmowe” wskazówki, które będą emocjonalną bazą do pełnego korzystania ze szkolenia. Uczę traumy „od prawej półkuli do lewej półkuli”. Wg Alana Schora, emocjonalny rezonans zachodzi między prawymi półkulami mózgów więc zdolności do empatycznego dostrojenia są prawopółkulowe. Gdy jesteśmy zdolni do integrującego i kontenerującego bycia z pacjentem to może on dopuścić, doświadczyć i pomieścić traumatyczne doświadczenie wejść na drogę zespolenia psychiki. Zmierzamy zatem w kierunku wewnętrznej dyspozycji do pomieszczania traumatycznych pobudzeń.Funkcje kontenerującą uznaję za bazową, która osobom straumatyzowanym przynosi coś na kształ schronienia, w którym stan chaosu i dezintegracji może być przekształcony w stan integracji i kompletności.

Proponuje dwie superwizje w ostatnim bloku każdego dnia (informacje podstawowe o pacjencie i zapis jednej sesji do dwóch stron).

Kto powinien wziąć udział?

Charakterystyka odbiorców: psychoterapeuci, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci mogą być różnych modalności – ciekawi tematu, z otwartym umysłem.

Program kursu

 1. TRAUMA I ZAPRZECZENIE. 150 lat osobliwej historii badań nad traumą, która jest jak wahadło – ruch w stronę dostrzeżenia, że trauma istnieje i zaraz ruch odwrotny, w którym traumę się neguje. Są to ruchy, które mają swój początek w umyślę ofiary traumy, która w odruchu samoobrony próbuje traumie zaprzeczyć. W pracy z traumą niezbędne jest rozumienie tej naturalnej dynamiki gdyż zostaje ona „udzielona” terapeutom, a nie uświadomiona prowadzić może do retraumatyzacji pacjenta. Monitorowanie w sobie tego mechanizmu uznaje za jedno z podstawowych  narzędzi do pracy z traumy.
 2. TRAUMY OCZYWISTE I MNIEJ OCZYWISTE 
 • przegląd od tzw. traumy prostej, poprzez traumy złożone aż do traumatycznego rozwoju i tego co dzieje się z psychiką od wewnętrz w reakcji na różne traumatyzacje.
 • trauma transgeneracyjna, pokoleniowy cykl traumy – jak ciężka trauma wojenna doprowadzając do spustoszeń w psychice jednego pokolenia, powoduje dalszą traumatyzacje pokoleń następnych np. poprzez gorszą jakość rodzicielstwa lub zjawisko kontaminacji traumą. O możliwych kanałach międzypokoleniowej transmisji, które wcześniej istniały w obszarze niesprecyzowanych kanałów duchowych, a które zostały już uchwycone poprzez teorię przywiązania, neurobiologię interpersonalną oraz epigenetykę.
 • traumy złożone, relacyjne, które polegają na chronicznej – mającej miejsce w trakcie rozwoju przewlekle, a nie incydentalnie, nieadekwatnej reakcji na emocjonalne potrzeby dziecka. O cyklu powtarzającej się traumy – dzieci, które nie doświadczyły przytomności psychologicznej swoich opiekunów, nie będą zdolne do regulacji emocjonalnej i  jeśli nie przejdą terapii na dalszych etapach życia, to nie będą potrafiły dać emocjonalnej opieki swoim dzieciom.
 • trauma więzi, czy inaczej trauma zdrady – gdy cierpienie i groza przychodzą od osób, które miały być źródłem opieki i bezpieczeństwa. Gdy neurobiologiczny system przywiązania nie może spełnić typowego dla ssaków zadania (bo bliskość drugiego osobnika nie zwiększa szans na przeżycie) to dochodzi do uruchomienia rozlicznych dysocjacji. O fizjologii dysocjacji (Peter Levine i Stephen Porges) oraz jak w oparciu o fizjologię mechanizmu zamarcia rodzą się złożone i typowe jedynie dla ludzi formy dysocjacji ( w ujęciu psychoanalitycznym, również jungowskiej analizy).

 Wszystkich ciekawych rozwinięcia tych wątków zapraszam na szkolenie:-) 

Czas trwania

2 dni, 9:00-16:00

Prelegenci

Joanna Chmarzyńska-Golińska – certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna (certyfikat nr 143), superwizor i terapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (certyfikat nr 147); członek Polskiego Towarzystwa Psychotraumatogii; posiada przeszło 20 letnie doświadczenie kliniczne w leczeniu traum złożonych; uczy o specyfice pracy z konsekwencjami traumy studentów psychologii zdrowia na Gdańskiej Uczelni Medycznej, oraz studentów Studium Terapii Depresji;  autorka wykładów i publikacji szczególnie z zakresu pracy z traumą złożoną.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Psychoterapii Integralnej

61-568 Poznań

Wierzbięcice 18/5

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
512
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Centrum Psychoterapii Integralnej
61-568 Poznań
Wierzbięcice 18/5
woj. wielkopolskie
Centrum Psychoterapii Integralnej oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną, psychiatryczną i logopedyczną. Organizujemy też warsztaty integralnego rozwoju, szkolenia z Racjonalnej Terapii Zachowania, szkolenia dla lekarzy, warsztaty antystresowe, t...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przyjęcie na szkolenie następuje na podstawie kolejności zgłoszeń. Zgłoszenie oznacza zamówienie usługi szkoleniowej przez wypełnienie formularza oraz dokonanie wpłaty. W niektórych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do pobierania od uczestników szkoleń przedpłaty określonej przy opisie danego szkolenia.
 2. Kandydat, kandydatka przystępujący/a do szkolenia ma obowiązek uiścić opłatę za szkolenie w terminie wyznaczonym przez
 3. Organizatora. Nie później niż w ciągu trzech (3) dni od daty dokonania zgłoszenia. Kandydat, kandydatka która dokona zgłoszenia a nie dokona wpłaty w wyznaczonym terminie zostaje zapisana na listę rezerwową uczestników szkolenia.
 4. Wpłaty należy dokonywać w walucie PLN przelewem bankowym na rachunek bankowy: Centrum Psychoterapii Integralnej ul. Wierzbięcice 18/5, 61-568 Poznań mbank 85 1140 2004 0000 3702 8111 9816 w tytule podając numer zamówienia lub imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki.
 5. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na czternaście (14) dni lub mniej dni kalendarzowych przed terminem szkolenia kandydatowi, kandydatce nie przysługuje zwrot opłaty za szkolenie. W szczególnych przypadkach możliwe jest uczestniczenie w kolejnej edycji szkolenia, na podstawie wpłaty dokonanej na poczet szkolenia, z którego kandydat/kandydatka był zmuszony zrezygnować.
 6. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na piętnaście (15) dni kalendarzowych lub więcej dni kalendarzowych przed szkoleniem kandydat/ kandydatka otrzymuje zwrot 100 % kwoty wpłaconej na rzecz szkolenia.
 7. Rachunki/ faktury – wystawiane są podczas szkoleń.
 8. Organizator jak również prowadzący zajęcia mają prawo zweryfikować obecność uczestników podczas zajęć.
 9. W wypadku nieobecności osoby, która podpisała się na liście obecności Organizator/prowadzący ma prawo zaznaczyć to na liście obecności. W takim wypadku będzie to traktowane tożsamo z brakiem podpisu na liście obecności. Organizator/prowadzący zajęcia mają prawo sprawdzać listę podczas szkoleń online - brak reakcji ze strony uczestnika będzie traktowany jak nieobecność podczas zajęć.
 10. Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie / certyfikat / dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Zaświadczenie o ukończeniu zajęć jest wystawiane na podstawie obecności na całych zajęciach/cyklu zajęć. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wystawienia zaświadczenia/certyfikatu/dyplomu przy niespełnieniu przez uczestnika zajęć powyższego warunku. Formalnie jest to brak podpisu na liście obecności (osobno za każdy dzień zajęć) lub braku udziału podczas zajęć on line - brak zalogowania się, wyłączona kamera.
 11. Uczestnik może uzyskać bezpłatnie jeden (1) duplikat zaświadczenia.
 12. W przypadku szkoleń online certyfikat/zaświadczenie/dyplom wydawane są w formie elektronicznej. Na prośbę uczestnika/uczestniczki może otrzymać certyfikat w formie papierowej, przesyłany listem poleconym za dodatkową opłatą uzależnioną od adresu odbiorcy.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na siedem (7) dni kalendarzowych przed terminem realizacji z powodu zgłoszenia zbyt małej ilości kandydatów. W takiej sytuacji zobowiązany jest wyłączenie do zwrotu wpłaconej kwoty.
 14. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora jest on wyłączenie zobowiązany do zwrotu wniesionej przez kandydata opłaty za szkolenie i nie jest on odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek odwołania szkolenia.
 15. Szkolenia online mogą być nagrywane. Informacja taka zawarta jest przy opisie danego szkolenia. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w ramach uczestnictwa w danym szkoleniu. Zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku w nagraniach ze szkolenia - przekazywanych uczestnikom danego szkolenia oraz materiałach promocyjnych, na stronie cpi.poznan.pl, w mediach społecznościowych. Zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo. Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższym zakresem pozostaje całkowicie dobrowolne. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z przepisów prawa.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!