Prawo pracy

O kursie

Serdecznie zapraszamy na szkoleniu po, którym będziesz mógł:
- zawierać umowy z pracownikami,
- zarządzać prawami i obowiązkami pracowników,
- rozliczać ich czas pracy,
- korzystać z systemów czasu pracy,
- przydzielać urlopy,
- przygotować się do zwolnienia pracownika/pracowników,
- zastosować skuteczne techniki rozwiązania umowy o pracę,
- dostosować się do wymagań formalnych związanych z rozwiązanie umowy o pracę.
Dlaczego warto wziąć udział?

Certyfikat
Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.

Opieka poszkoleniowa
Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz zadzwonić, napisać maila lub spotkać się osobiście (w siedzibie naszej firmy) z trenerem, który będzie do Twojej dyspozycji.

Kto powinien wziąć udział?

osób, które:

 • pracują na kierowniczych stanowiskach lub są właścicielami przedsiębiorstw,
 • na co dzień posługują się ustawą Kodeks Pracy,
 • chcą zaznajomić się z nowelizacją ustawy Kodeks Pracy,
 • chcą zdobyć przydatną, w zawodowych obowiązkach, wiedzę z zakresu prawa pracy - m.in. na temat rodzajów umów, sposobów ich zawierania i rozwiązywania, czasu pracy, badań profilaktycznych.

 

Program kursu

NOWELIZACJA USTAWY Kodeks Pracy.

1. Rodzaje umów o pracę – wzory umów.

2. Umowa na okres próbny:

 • definicja i cel zawarcia umowy,
 • zawarcie kolejnej umowy na okres próbny z tym samym pracodawcą.

3. Umowa na zastępstwo po nowelizacji.

4. Likwidacja umowy na czas wykonywania określonej pracy.

5. Umowa na czas określony:

 • maksymalne okresy zawarcia umowy na czas określony,
 • wyjątki zawierania umowy o pracę na okres przekraczający 33 miesiące,
 • okresy wypowiedzenia umowy na czas określony – klauzula 2 – tygodniowego okresu wypowiedzenia,
 • umowy na czas określony bez klauzuli wypowiedzenia,
 • zgłaszanie umów na czas określony do Państwowej Inspekcji Pracy,
 • sumowanie okresów pracy z różnych umów o pracę,
 • umowy na czas określony zawarte przed nowelizacją, stosowanie limitów wynikających z nowelizacji Kodeksu Pracy.

6. Rozwiązywanie umów o pracę po zmianach:

 • okres wypowiedzenia dla umów na okres próbny, na czas określony i na zastępstwo,
 • interpretacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie ustalania okresu wypowiedzenia na podstawie przepisów przejściowych,
 • zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy bez jego zgody,
 • wskazywanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę,
 • wydawanie świadectwa pracy.

7. Badania profilaktyczne po nowelizacji przepisów Kodeksu Pracy:

 • badania wstępne z poprzedniego zakładu pracy – zasady obowiązujące od 1 kwietnia 2015 roku,
 • ilość egzemplarzy skierowania na badania wydawanych pracownikowi,
 • uznanie badania zrealizowane przez pracownika w placówce, z którą pracodawca nie zawarł umowy.

8. Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie i wychowawcze po nowelizacji Kodeksu Pracy:

 • wymiar urlopu rodzicielskiego,
 • zmiana ilości części urlopu rodzicielskiego,
 • wydłużenie okresu na wykorzystanie części urlopu rodzicielskiego do końca roku, w którym dziecko kończy 6 lat,
 • udzielenie urlopu rodzicielskiego na poszczególne dni,
 • wydłużenie okresu na wykorzystanie urlopu wychowawczego,
 • terminy wnioskowania o urlop rodzicielski i wychowawczy,
 • nowe zasady udzielania urlopu ojcowskiego – dzielenie urlopu ojcowskiego na części i udzielanie do 24 miesiąca życia dziecka,
 • wpływ liczby części urlopu rodzicielskiego na liczbę części urlopu wychowawczego,
 • stosowanie przepisów o urlopach rodzicielskich w okresie przejściowym.

9. Zasady udzielania zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.

 

CZAS PRACY – rozliczanie czasu pracy i systemy naliczania czasu pracy.

1. Normy czasu pracy i wymiar czasu pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian.

2. Okres odpoczynku.

3. Ogólne informacje o rodzajach systemów czasu pracy i ich porównanie:

 • podstawowy system czasu pracy,
 • równoważny czas pracy i jego warianty,
 • indywidualny czas pracy,
 • czas pracy w weekendy, święta i porze nocnej - opinie wg PIP,
 • tworzenie harmonogramów czasu pracy, zasady sporządzania i regulacji.

4. Praca w godzinach nadliczbowych. Praca w wolną sobotę. Praca w niedziele i święto.

5. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, godziny nadliczbowe.

6. Czas pracy pracownika w delegacji, na szkoleniu.

7. Urlop wypoczynkowy pracownika, sposoby wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

8. Wynagrodzenie za pracę z tytułu wyliczenia czasu pracy, czas wolny za pracę.

9. Ewidencja i dokumentacja czasu pracy.

 

SKUTECZNE TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ.

1. Sposoby rozwiązania umowy o pracę:

 • porozumienie stron,
 • wypowiedzenie umowy przez pracownika,
 • wypowiedzenie umowy przez pracodawcę,
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika,
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę,
 • rozwiązanie umowy z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta,
 • rozwiązanie umowy z upływem czasu, na który była zawarta.

2. Wymagania formalne związane z rozwiązanie umowy o pracę:

 • zasada pisemności,
 • zachowanie okresów wypowiedzenia,
 • przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie, rozwiązanie umowy o pracę - praktyczne wyjaśnienia, przykłady prawidłowo/nieprawidłowo podanej przyczyny,
 • pouczenie o odwołaniu do sądu,
 • powiadomienie organizacji związkowej.

3. Warunki wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika – zwolnienia grupowe.

4. Rozwiązanie umowy o pracę w związku z odpowiedzialnością porządkową pracownika i systemem nakładania kar porządkowych.

5. Metody wręczenia pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę.

6. Rozwiązywanie umowy o pracę z pracownikami w wieku przedemerytalnym, z pracownicami w ciąży, z pracownikiem nieobecnym w pracy. Rozwiązanie umowy o prace w przypadku upadłości i likwidacji pracodawcy.

7. Przywileje pracownika  i uprawnienia pracodawcy w okresie wypowiedzenia.

8. Wadliwe wypowiedzenie i jego prawne skutki:

 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie.

9. Wygaśnięcie umowy o pracę.

Czas trwania

09:00-16:00

Prelegenci

Trener Cognity

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

wymagany komputer z dostępem do internetu
wymagany komputer z dostępem do internetu
wymagany komputer z dostępem do internetu

Rejestracja

Cena promocyjna
przy zapisie i wpłacie do 8.07
1 866
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
3 732
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Cognity
31-070 Kraków
Dietla 25/5
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Cognity
31-070 Kraków Dietla 25/5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!