Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/sql-server-integracja-danych-dla-analitykow-74992-id18686

Informacje o kursie

 • SQL Server - integracja danych dla analityków


  ID kursu: 74992
  Typ: Kursy
  Kategoria:
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  online na żywo z trenerem
  wymagany komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00-16:00
  16 godzin lekcyjnych / 2 dni
 • Organizator kursu:

  Cognity
  Dietla 25/5
  31-070 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Cognity
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Po szkoleniu będziesz mógł:

- przygotowywać tabele i widoki w oparciu o dane przyłączone do serwera SQL,

- zarządzać serwerem baz danych,

- buforować dane i optymalizować zapytania,

- przyłączać nowe serwery baz danych,

- wykorzystywać narzędzia MS SQL Server,

- łączyć informacje pochodzące z różnych źródeł,

- automatyzować procesy serwera.

Certyfikat

Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.
 

Opieka poszkoleniowa

Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Kurs skierowany jest do:

osób, które:

 • znają Microsoft Excel i Access w zakresie podstawowej analizy danych, w tym tabele przestawne,
 • posiadają podstawy składni języka SQL dla Microsoft SQL Server,
 • zajmują się projektowaniem, programowaniem lub administrowaniem baz danych,
 • w pracy bazują na języku SQL,
 • chcą składać wyniki z użyciem dynamicznego języka SQL,
 • chcą zwiększyć wydajność w zakresie zarządzania danymi za pomocą języka SQL.

Program kursu:

1. Microsoft SQL Server jako hurtownia danych:

 • wprowadzenie do integracji danych,
 • opcje instalacji serwera bazy danych do zastosowań w analizie i integracji,
 • zarządzanie dostępem do serwera bazy danych – konta użytkowników i tryby dostępu (role),
 • przegląd metod komunikacji z serwerem,
 • import i eksport danych z użyciem narzędzi serwera SQL – pliki CSV, XLSX, Access, XML,
 • przegląd narzędzi – edytory zapytań (tryb tekstowy i graficzny).

2. Dynamiczne źródła danych dla hurtowni:

 • przyłączenie zewnętrznego serwera SQL (SQL Server),
 • instalacja i konfiguracja ODBC (DSN systemowe z uwzględnieniem architektury procesora),
 • przyłączanie serwerów (Linked servers),
 • kwerendy bezpośrednie z użyciem OPENQUERY – kwerendy SQL na serwerze zewnętrznym,
 • zaawansowanie kwerendy Ad Hoc z użyciem OPENROWSET – kwerendy oparte o pliki dołączone,
 • buforowanie danych i optymalizacja zapytań.

3. Język SQL w hurtowni danych:

 • język SQL (powtórka kluczowych elementów składni),
 • graficzny edytor kwerend SQL,
 • składnia języka a przyłączony serwer bazy danych.

4. Linked servers w przykładach:

 • dołączona baza danych Oracle – na przykładzie bazy Northwind,
 • baza danych MySQL – w oparciu o sklep Prestashop (baza online),
 • baza danych SQL Server – w oparciu o przykładowe bazy programu księgowego/sprzedażowego/CRM,
 • baza danych SQL Server – wersja online (Internet),
 • Azure SQL jako przykład bazy danych opartej o chmurę obliczeniową,
 • arkusz Excel jako dane źródłowe dla bazy danych,
 • komunikacja Excel – SQL i SQL Excel,
 • komunikacja Access- SQL i SQL Access.

5. Funkcje zaawansowane:

 • kwerendy SQL w języku serwera dołączonego (wstęp),
 • procedury w T-SQL w automatyzacji pracy,
 • narzędzia zewnętrzne w wykonywaniu procedur zdalnych,
 • backup danych,
 • zastosowanie harmonogramu Windows w automatyzacji procesów serwera,
 • automatyczne przetwarzanie danych – buforowanie i tworzenie bazy roboczej.

Informacje o prelegentach:

Trener Cognity

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1390 zł + 23% VAT za osobę - cena promocyjna

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, dostęp do materiałów ze szkolenia w wersji elektronicznej, opieka poszkoleniowa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia poprzez serwis eventis.pl. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

Podane zostały ceny w promocji 50%, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, aby potwierdzić promocję.


Wydarzenie: SQL Server - integracja danych dla analityków