Świadectwa charakterystyki energetycznej - teoria plus praktyka

O kursie

Zapraszamy na KURS ONLINE: 

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ w świetle obowiązujących i planowanych przepisów

TEORIA + PRAKTYKA

Kurs składa się z 2ch części :

 • I część – część teoretyczna, wprowadzająca. E-learning – szkolenie online do odsłuchania przed warsztatami – elastyczny dostęp aż do dnia rozpoczęcia warsztatów –  4 godziny
 • II część – praktyczne warsztaty wykonywania świadectw energetycznych prowadzone w czasie rzeczywistym 05 kwietnia 2023r w godzinach 09:00-16:00 – 7 godzin praktycznych warsztatów
Kto powinien wziąć udział?

KURS ONLINE  SKIEROWANY JEST DO:

1. Osób, które ukończyły odpowiedni kierunek studiów określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków i są zainteresowane sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz lokali mieszkalnych. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza osoba wpisana do wykazu w centralnym rejestrze prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Według przepisów:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;

ukończyła:

 • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
 • studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,

2.  Osób, które posiadają uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

Program kursu

Część I – TEORETYCZNA – E-learning – szkolenie online do odsłuchania przed warsztatami – 4 godziny – elastyczny dostęp 

 • Celem części teoretycznej kursu jest przekazanie uczestnikom fachowej wiedzy popartej praktycznymi przykładami niezbędnymi do poprawnego sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

1.Ustawa z dnia 7 października 2022 r o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane.

 • Omówienie i cel wprowadzonych zmian,
 • Nowe obowiązki certyfikatorów energetycznych.

2.Przepisy towarzyszące, związane z regulacjami w zakresie sporządzania charakterystyk energetycznych, audytów energetycznych oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

 • Przegląd aktów prawnych,
 • Projekt rozporządzenia w sprawie świadectw energetycznych,
 • Materiały dodatkowe.

3.Informacje praktyczne przy wykonywaniu świadectw charakterystyki energetycznej

 • Kategoryzacja zasobów mieszkaniowych na potrzeby bilansu energetycznego,
 • Długoletnia strategia renowacji budynków do roku 2050.

4.Przykłady świadectw charakterystyki energetycznej, uwzględniając m.in.:

 • Wpływ danych wejściowych,
 • Najczęstsze błędy w świadectwach,
 • Wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP.

Część II – PRAKTYCZNA – kurs praktyczny online w czasie rzeczywistym w dniu 05.04.2023r. od godziny 09:00-16:00

 • Celem części praktycznej kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności samodzielnego wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Programy do wykonywania Świadectw charakterystyki energetycznej – przegląd rynku
 2. Wprowadzenie do programu ArCADia TermoCAD
 3. Omówienie głównych funkcji i opcji programu.
 4. Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego (bez chłodzenia) przy użyciu programu ArCADia TermoCAD.
 5. Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku biurowego przy użyciu programu ArCADia TermoCAD
 6. Eksport i wprowadzanie świadectwa charakterystyki energetycznej do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynku

Czas trwania

09:00-16:00

Prelegenci

Ekspert SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego, posiada tytuł Executive MBA, jest absolwentem Politechniki Śląskiej oraz IAE Aix-Marseille Université przy współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Managerów.

Posiada licencję zawodową Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Jest to przede wszystkim praktyk zarządzania projektami budowlanymi, z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży projektowej. Zarządzał szeregiem strategicznych projektów oraz postępowań administracyjnych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Zajmował się także przygotowywaniem inwestycji developerskich.
W ramach swojej obecnej działalności zawodowej, prowadzi nowoczesne, wielobranżowe biuro projektowe. Ponadto współpracuje z przedsiębiorcami przy pozyskiwaniu gruntów na określone cele.

Posiada kompleksową wiedzę – od etapu pozyskania nieruchomości gruntowej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie ukończonej inwestycji.
Jest osobą otwartą, komunikatywną, lubiącą dzielić się wiedzą i doświadczeniem, dlatego też prowadzi szkolenia, warsztaty i seminaria z zakresu Prawa budowlanego, Zarządzania projektem budowlanym, Cyfryzacji w budownictwie, Sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Nasze szkolenia odbywają się na platformie szkoleniowej opartej na przeglądarce internetowej. Do uczestnictwa niezbędne jest jedynie posiadanie aktualnej przeglądarki (polecana to Chrome, Safari) z dostępem do Internetu. Szkolenie jest dostępne również dla urządzeń mobilnych (smartfony, tablety itp.).
Nasze szkolenia odbywają się na platformie szkoleniowej opartej na przeglądarce internetowej. Do uczestnictwa niezbędne jest jedynie posiadanie aktualnej przeglądarki (polecana to Chrome, Safari) z dostępem do Internetu. Szkolenie jest dostępne również dla urządzeń mobilnych (smartfony, tablety itp.).

Rejestracja

Cena udziału w kursie
1 200
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego
01-931 Warszawa
Wólczyńska 61
woj. mazowieckie
SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego jest firmą oferującą usługi edukacyjne na wysokim poziomie. Jesteśmy wpisani do RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych) pod numerem: 2.14/00217/2020. Organizujemy szkolenia pogłębiające specjalistyczną wiedzę...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego
01-931 Warszawa Wólczyńska 61
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!