Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/vmware-vsphere-install-configure-manage-v67-73807-id1231

Informacje o kursie

 • VMware vSphere: Install, Configure, Manage [v6.7]


  ID kursu: 73807
  Typ: Kursy
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin kursu:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  Wymagania techniczne:
  Komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i kamerę internetową z przeglądarką internetową z obsługą HTML 5.
  Monitor o rozdzielczości FullHD.
  Szerokopasmowy dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 25/5 (download/upload) Mb/s.
  Godziny zajęć (czas trwania):
  5 dni
 • Organizator kursu:

  Altkom Akademia S.A.
  ul. Chłodna 51
  00-867 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Altkom Akademia S.A.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia
Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni potrafić:

-Omówić centrum danych zdefiniowanych software’owo
-Omówić elementy vSphere oraz ich funkcjonalność w infrastrukturze
-Dodać hosty ESXi do instancji VMware vCenter® Server Appliance™
-Zarządzać vCenter Server Appliance
-Zastosować bibliotekę zawartości jako ISO store oraz wdrożyć maszynę wirtualną
-Omówić budowę vCenter Server
-Zastosować vCenter Server do zarządzania hostem ESXi
-Skonfigurować i zarządzać infrastrukturą vSphere przy użyciu VMware Host Client™ oraz VMware vSphere® Client™
-Omówić sieć wirtualną przy użyciu standardowych switchy vSphere
-Stworzyć zasady standardowych switchy
-Użyć vCenter Server do zarządzania różnymi rodzajami pamięci hosta: VMware vSphere® VMFS, NFS, iSCSI i RDM
-Sprawdzić cechy i funkcjonalności Fibre Channel i VMware vSAN™
-Zarządzać maszynami wirtualnymi, szablonami, klonami i snapshotami
-Migrować maszyny wirtualne z VMware vSphere® vMotion®
-Migrować pamięć maszyny wirtualnej z VMware vSphere® Storage vMotion®
-Monitorować użycie zasobów oraz zarządzać pulami zasobów
-Omówić budowę klastra VMware vSphere® High Availability
-Skonfigurować vSphere HA
-Zarządzać vSphere HA i VMware vSphere® Fault Tolerance
-Używać VMware vSphere® Replication™ i VMware vSphere® Data Protection™ do replikacji maszyn wirtualnych i wykonywania data recovery
-Stosować klastry VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™ w celu usprawnienia skalowalności hosta
-Używać VMware vSphere® Update Manager™ do stosowania patchy i rozwiązywać problem z podstawowymi hostami ESXi, maszynami wirtualnymi oraz operacjami vCenter Server
-Rozpoznać metodologię rozwiązywania problemów w celu wykrywania usterki i poprawy wydajności

Kurs skierowany jest do:

administratorów, inżynierów systemowych, konsultantów i operatorów odpowiedzialnych za tworzenie i utrzymanie instalacji VMware vSphere.

Program kursu:

 1. Wprowadzenie
  • Wstęp i logistyka szkolenia
  • Tematy zajęć
  • Opis treści szkolenia
  • Pełen obraz systemu certyfikacyjnego VMware
  • Znajomość korzyści Strefy Edukacyjnej VMware
  • Identyfikacja dodatkowych zasobów
 2. Wprowadzenie do centrum danych zdefiniowanego software'owo
  • Umiejscowienie vSphere w centrum danych zdefiniowanych software'owo i rozwiązaniach opartych na chmurze
  • Wyjaśnienie jak vSphere wpływa na procesory, pamięć
  • Wykorzystanie Klienta vSphere do zarządzania i uzyskania dostępu do vCenter Server i hosta ESXi
  • Porównanie wersji 14 maszyn wirtualnych do pozostałych wersji
  • Identyfikacja adapterów sieci wirtualnej i opis ulepszonego VMXNET3
  • Porównanie rodzajów wirtualnych dysków
  • Zalety ESXi Quick Boot
 3. Maszyny wirtualne
  • Tworzenie, dostarczanie i usuwanie maszyny wirtualnej
  • Wyjaśnienie znaczenia VMware Tools™
  • Import wirtualnego szablonu OVF
  • Narzędzia zarządzania VMware
  • Opis rozwiązywania problemów z systemem operacyjnym i narzędziami VMware
 4. vCenter Server
  • Opis architektury vCenter Server
  • Omówienie sposobu komunikacji hostów ESXi z vCenter Server
  • Identyfikacja usług, elementów i modułów vCenter Server
  • Dostęp i konfiguracja vCenter Server Appliance
  • Wykorzystanie Klienta vSphere do zarządzania inwentarzem vCenter Server
  • Zasady kontroli dostępu
  • Stworzenie niestandardowej roli w vCenter Server
  • Stworzenie harmonogramu kopii zapasowej
  • Przywrócenie vCenter Server Appliance z kopii zapasowej
  • Monitorowanie vCenter Server Appliance
 5. Konfiguracja i zarządzanie wirtualnymi sieciami
  • Opis, tworzenie i zarządzanie standardowym switchem wirtualnym
  • Konfiguracja wirtualnego switcha oraz zasad balansowania ruchem sieciowym
  • Porównanie rozproszonych i standardowych switchy vSphere
  • Opis rodzajów wirtualnych połączeń sieciowych switchy
  • Opis nowej architektury stosu TCP/IP
  • Użycie WLAN-ów ze standardowymi switchami
 6. Konfiguracja i zarządzanie wirtualną pamięcią masową
  • Identyfikacja protokołów i rodzajów pamięci masowej
  • Omówienie użycia w hostach ESXi iSCSI, NFS oraz Fibre Channel
  • Tworzenie i zarządzanie magazynami danych VMware vSphere®VMFS i NFS
  • Opis nowych funkcji VMFS 6.5
  • Zalety VMware vSAN™
  • Opis procesu szyfrowania pliku gościa
  • Tworzenie i zarządzanie wolumenami w vSphere
  • Konfiguracja, uruchomienie i zarządzanie VMware Virtual SAN
 7. Zarządzanie maszynami wirtualnymi
  • Tworzenie maszyn wirtualnych za pomocą szablonów oraz klonów
  • Modyfikacje i zarządzanie maszynami wirtualnymi
  • Klonowanie maszyny wirtualnej
  • Aktualizacja maszyny wirtualnej do wersji 14
  • Usunięcie maszyn wirtualnych z inwentarza vCenter Server oraz magazynu danych
  • Zastosowanie plików specyfikacji w celu dostosowania nowej maszyny wirtualnej
  • Migracje vSphere vMotion i vSphere Storage vMotion
  • Tworzenie i zarządzanie snapshotami maszyny wirtualnej
  • Tworzenie, klonowanie i eksport vApps
  • Przedstawienie różnych typów bibliotek treści, sposób ich użycia oraz deploy
 8. Monitoring i zarządzanie zasobami
  • Koncepcja CPU oraz pamięci w wirtualnym środowisku
  • Znaczenie nadmiernego obciążenia zasobów
  • Identyfikacja dodatkowych technologii usprawniających użycie pamięci
  • Konfiguracja i zarządzanie pulami zasobów
  • Opis metod optymalizacji CPU i użycia pamięci
  • Zastosowanie różnych narzędzi do monitorowania użycia zasobów
  • Tworzenie i używanie alarmów do raportowania warunków lub zdarzeń
 9. vSphere HA, vSphere Fault Tolerance i ochrona danych
  • Budowa klastra High Availability (HA)
  • Konfiguracja i zarządzanie klastrem vSphere HA
  • Używanie zaawansowanych parametrów w klastrze HA
  • Wprowadzenie w życie infrastrukturalnych zależności lub zależności między aplikacjami podczas awarii
  • Opis monitoringu klastra vSphere HA wykorzystującego sieć oraz pamięć masową
  • Cechy i funkcje vSphere Fault Tolerance
  • Uruchomienie vSphere Fault Tolerance na maszynach wirtualnych
  • Wsparcie współoperatywności vSphere Fault Tolerance przy pomocy vSAN
  • Kontrola wzmocnionej konsolidacji maszyn wirutalnych vSphere Fault Tolerance
  • Sprawdzenie cech i funkcji vSphere Replication
 10. vSphere DRS
  • Omówienie funkcjonalności klastra vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS)
  • Tworzenie klastra vSphere DRS
  • Przegląd informacji o klastrze vSphere DRS
  • Konfiguracja afiniczności maszyny wirtualnej, grup DRS oraz reguły afiniczności hosta VM
  • Usuwanie hosta z klastra vSphere DRS
 11. vSphere Update Manager
  • Omówienie nowej architektury, elementów i możliwości vSphere Update Manager (UM)
  • Zastosowanie vSphere Updated Manager do zarządzania w celu zabezpieczenia wrażliwych punktów ESXi, maszyn wirtualnych oraz vApp
  • Instalacja vSphere Update Managera oraz plug-inu vSphere Update Managera
  • Stworzenie linii bazowej uaktualnień
  • Stosowanie profilów hosta do zarządzania zgodnością konfiguracji
  • Kontrola cech i funkcjonalności intergracji vSphere Update Manager EAM
  • Integracja vSphere Update Managera z vSphere DRS
  • Skanowanie i instalacja poprawek
 12. Rozwiązywanie problemów z VMware vSphere
  • Zakres rozwiązywania problemów
  • Zastosowanie ustrukturyzowanego podejścia w celu rozwiązania problemów operacyjnych i konfiguracyjnych
  • Omówienie opcji instalacji vCenter Server
  • Metodologia rozwiązywania problemów w celu diagnozowania usterek i poprawy wydajności

Informacje o prelegentach:

Trener Altkom Akademia

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 3800 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, wsparcie i rozwój po szkoleniu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: VMware vSphere: Install, Configure, Manage [v6.7]