Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wybrane zagadnienia wynikające z nowelizacji w 2018r. oraz zmiany przepisów w zakresie oszczędności energii i izolacyjności ciep

O kursie

Od dnia 01.01.2018 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Celem nowelizacji było wprowadzenie zmian, które będą odpowiadały aktualnym technologiom występującym w budownictwie, jak również przyspieszą i ułatwią proces realizacji inwestycji, będąc jednocześnie przejrzyste i zrozumiałe dla odbiorcy.

Nowelizacja rozporządzenia objęła swym zakresem zmiany w działach:

 • Przepisy ogólne,
 • Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej,
 • Budynki i pomieszczenia,
 • Wyposażenie techniczne budynków,
 • Bezpieczeństwo pożarowe,
 • Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
 • oraz aktualizację norm zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Od dn. 31 grudnia 2020 r. dodatkowo nastąpiła zmiana przepisów w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.

Dlaczego warto wziąć udział?

Celem szkolenia jest:

Usystematyzowanie wiedzy oraz kompleksowe zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami legislacyjnymi wynikającymi z dostosowywania przepisów dotyczących Warunków Technicznych Budynków i ich usytuowania do norm europejskich, które zaczęły obowiązywać od 01.01.2018 r.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawców budowlanych),
 • inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców robót budowlanych
 • deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków budujących na sprzedaż domy i mieszkania
 • służb prowadzących kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych,
 • nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego,
 • nadzoru administracyjno-budowlanego i wojewódzkiego/powiatowego urzędu nadzoru budowlanego,
 • właścicieli lub zarządców nieruchomości

Program kursu

1. Wprowadzenie nowych oraz aktualizacja podstawowych pojęć i definicji –  m.in. działka budowlana, parking, aneks kuchenny, kondygnacja podziemna, zabudowa śródmiejska.

2. Usytuowanie obiektu na działce – nowe odniesienie  pomiaru  odległości.  W jakich przypadkach występują zwolnienia z obowiązku zachowania wymaganych odległości.

3. Zmiany w zakresie sytuowania  budynków. Kiedy konieczna jest zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych? Co w przypadku braku możliwości zachowania odległości podanych w przepisach?

4. Budowa budynku w granicy działki na styku z innym budynkiem– czy możliwa i w jakich przypadkach?

5. Garaże oraz miejsca postojowe – zmiany w zakresie wymiarów oraz ich sytuowania.

6. Parkingi

 • nowe wytyczne dotyczące wymiarów stanowisk postojowych oraz odległości parkingów  dla samochodów osobowych
 • sytuowanie parkingów i wymiarowanie stanowisk dla samochodów inne niż osobowe
 • sytuowanie parkingów w zabudowie jednorodzinnej
 • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

7. Miejsca gromadzenia odpadów stałych – jakie wymagania powinny spełniać? Minimalne odległości ich sytuowania.

8. Sytuowanie zbiorników na nieczystości ciekłe - odległości lokalizacji pokryw i wylotów wentylacji z tych zbiorników.

9. Zmiany dotyczące parametrów mieszkań i ich wyposażenia:

 • Minimalna wielkość mieszkania, min. szerokości i powierzchnie pomieszczeń
 • Kubatura łazienki i jej obowiązkowe wyposażenie
 • Zasady projektowania i wyposażenia kuchni / aneksów kuchennych – również
 • w mieszkaniach jednopokojowych.

10. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Konieczność wydzielania pomieszczeń do karmienia i przewijania dzieci – jakich pomieszczeń dotyczy i jakie warunki należy spełnić.

11. Bezpieczeństwo pożarowe budynków – wybrane zagadnienia. Sytuowanie budynków przy lesie.

12. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna wg nowych wymagań obowiązujących od 31 grudnia 2020 r.

13. Korekta wykazu Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu oraz załączników

Czas trwania

10.00-15.00

Prelegenci

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie prawie 16 letniej praktyki w organach państwowego nadzoru budowlanego oraz z wcześniejszej praktyki zawodowej jako projektant i kierownik budowy.

W latach 2009-2017 pełnił funkcję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego biorąc udział z ramienia administracji rządowej w największych inwestycjach w województwie, takich jak budowa autostrad, rozbudowa portu lotniczego Katowice-Airport czy przebudowa Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Każda z tych inwestycji to ogromny bagaż doświadczeń praktycznych, a codzienna konieczność stosowania przepisów  Prawa  budowlanego i aktów  wykonawczych pozwalają w sposób odpowiedzialny i rzetelny polecić Państwu jego osobę jako prowadzącego szkolenie. Potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych są również posiadane uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Wcześniej przez kilka lat pracował na Wydziale Budownictwa w Katedrze Procesów Budowlanych jako asystent. Od 2001 roku pracował w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, gdzie 2005 r. zajmował stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

W latach 1994-1998, a także obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania i doradztwa technicznego w budownictwie. W ramach prowadzonej działalności zajmuje się m.in. przygotowaniem opinii i ekspertyz technicznych z zakresu przepisów prawnych regulujących przebieg procesu inwestycyjnego na każdym etapie inwestycji - od projektu poprzez załatwienie formalności urzędowych, nadzór nad budową i jej obsługę techniczną i prawną, aż po zakończenie budowy i legalne przystąpienie do użytkowania

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i procedur w procesie inwestycyjnym. Posiada duże doświadczenie z zakresu zawiłości procedur administracyjnych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
400
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • konsultacje
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice
Wojewódzka 50/6
woj. śląskie
Jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych z zakresu nowoczesnego budownictwa, zamówień publicznych i prawa gospodarczego.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

 

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice Wojewódzka 50/6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!