Zarządzania projektami

O kursie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, po którym będziesz mógł:
- identyfikować cele projektu,
- definiować cele zgodnie z koncepcją SMART,
- zastosować dokumentację projektową,
- zaplanować projekt – harmonogram prac, zasoby, budżet,
- monitorować wdrożenie projektu,
- oceniać postępy, wyniki projektu,
- przygotować raport,
- kierować zespołem.

Certyfikat
Po ukończonym kursie otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia. Na certyfikacie znajduje się numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.12/00238/2015. Jest to potwierdzenie, że szkolenie przeprowadzone jest przez profesjonalną firmę szkoleniową.

Opieka poszkoleniowa
Po zakończonym szkoleniu dajemy Ci możliwość korzystania z merytorycznej pomocy trenera. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z tematyką odbytego szkolenia, możesz wybrać jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu: konsultację telefoniczną lub e-mailową (dwukrotnie) lub konsultacje face to face z trenerem w Krakowie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.
Kto powinien wziąć udział?

osób, które:

 • chcą realizować i kierować projektami w organizacji,
 • są członkami lub liderami zespołu projektowego,
 • chcą poznać specyfikę dokumentacji projektowej,
 • chcą nauczyć się wykorzystywać dokumentację projektową.

 

Program kursu

1. Rozpoczęcie szkolenia:

 • identyfikacja potrzeb/oczekiwań uczestników,
 • przedstawienie celów i zakresu szkolenia.

2. Wstęp do zarządzania projektami:

 • istota myślenia projektowego,
 • czym jest projekt i co go wyróżnia na tle innych przedsięwzięć?
 • cykl życia projektu.

3. Projekty w organizacji:

 • projekty a cele biznesowe organizacji,
 • kryteria wyboru projektów do realizacji,
 • projekty a struktura firmy,
 • podstawowe role w projekcie – sponsor, lider i zespół,
 • czy jeden sposób jest dobry na wszystko? Kilka słów o metodykach zarządzania projektami.

4. Inicjowanie projektu:

 • rozpoczęcie fazy inicjowania projektu,
 • interesariusze (stakeholders) i sponsorzy projektu; metody analizy interesariuszy; Arkusz Analizy Interesariuszy,
 • project Charter – Karta Projektu,
 • zamknięcie fazy inicjowania projektu.

5. Planowanie w projekcie – zakres, zasoby, czas, budżet:

 • produkt i wymogi względem produktu,
 • zakres projektu,
 • zasoby pracy w projekcie – podstawy budowania zespołu w projekcie; zespoły tradycyjne i wirtualne,
 • Work Breakdown Structure – Struktura Podziału Pracy,
 • planowanie harmonogramu projektu; Wykres Gantta,
 • budżet projektu i sposoby jego szacowania.

6. Zarządzanie ryzykiem w projekcie:

 • ryzyko a niepewność,
 • źródła ryzyka w projekcie,
 • identyfikacja ryzyka w projekcie,
 • strategie zarządzania ryzykiem w projekcie – Plan Minimalizacji Ryzyk,
 • wycena ryzyk w projekcie.

7. Skuteczna komunikacja w projekcie:

 • rola komunikacji w projekcie,
 • właściwa informacja dla właściwej osoby, właściwą drogą, we właściwym czasie,
 • ocena skuteczności komunikacji w projekcie,
 • Arkusz Planu Komunikacji.

8. Monitoring i kontrola wdrażania projektu, ewaluacja i zamknięcie projektu:

 • monitoring, kontrola i ewaluacja – znaczenie pojęć,
 • zasady monitoringu i kontroli w projekcie,
 • mierzenie postępu w projekcie,
 • ewaluacja projektu – realizacja a zamierzenia,
 • podsumowanie i zamknięcie projektu.

9. Podsumowanie szkolenia, ocena szkolenia, zakończenie.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Trener Cognity

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 12-13 sierpień 2021

Rejestracja

Cena promocyjna
cena promocyjna szkolenia on-line przy zgłoszeniu z wyprzedzeniem
2 427
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • opieka poszkoleniowa
Zapisz się
Cena standardowa
cena promocyjna szkolenia stacjonarnego przy zgłoszeniu z wyprzedzeniem
4 854
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • opieka poszkoleniowa
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Cognity
31-070 Kraków
Dietla 25/5
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

online na żywo z trenerem
wymagany komputer z dostępem do Internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Cognity
31-070 Kraków Dietla 25/5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!