Znajdź kurs główny księgowy online oraz szkolenia dla głównych księgowych!

 • Poznaj kurs główny księgowy oraz szkolenia dla głównych księgowych
 • Sprawdź terminy, program zajęć, cenę i zarejestruj się online!
Rozwiń Poszukujesz możliwości rozwoju zawodowego w księgowości? Myślisz o zawodzie głównego księgowego? Sprawdź kurs główny księgowy oraz szkolenia dla głównych księgowych realizowane online oraz stacjonarnie. Zapoznaj się z terminami szkoleń i kursów, programem zajęć oraz cenami. Wybierz kurs głównego księgowego lub szkolenie główny księgowy dla siebie i zapisz się na zajęcia przez bezpłatne formularze rejestracji internetowej! Zwiń

szkolenia główny księgowy

Kursy główny księgowy: 6

 • już od 2 990 zł
2 990 zł
 • już od 2 240 zł
2 240 zł
 • już od 4 490 zł
4 490 zł
 • już od 1 000 zł
1 000 zł
 • już od 4 200 zł
4 200 zł
Artykuł

Kurs główny księgowy: zadania i odpowiedzialność na stanowisku główny księgowy!

Prowadzenie rachunkowości w organizacji – a zwłaszcza w średniej lub dużej firmie rozliczającej się w ramach pełnej księgowości – to poważne wyzwanie. Nawet niewielki błąd może nieść za sobą poważne konsekwencje finansowe. Dlatego odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg finansowych jest powierzana ekspertowi o odpowiednich kwalifikacjach. Jest nim główny księgowy. Czym dokładnie zajmuje się główny księgowy? Jaka jest jego odpowiedzialność prawna? Jakie kwalifikacje należy zdobyć, aby pełnić tę funkcję? Przeczytaj nasz artykuł poświęcony pracy głównego księgowego oraz sprawdź szkolenie lub kurs główny księgowy!

Spis treści:

 1. Główny księgowy
 2. Jakie zadania pełni główny księgowy?
 3. Odpowiedzialność prawna głównego księgowego
 4. Zawód główny księgowy
 5. Kurs głównego księgowego, szkolenia główny księgowy
Główny księgowy

Główny księgowy to osoba odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowości w organizacji - zarówno w prywatnym przedsiębiorstwie, jak też organizacjach non-profit oraz jednostkach sektora publicznego. Główny księgowy jest przełożonym samodzielnych księgowych, a jego rola jest bardzo szeroka. Współcześnie od głównego księgowego wymaga się dobrej znajomości prawa podatkowego, wiedzy z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości, cen transferowych oraz rachunkowości zarządczej, rachunku przepływów pieniężnych (tzw. cash flow), budżetowania i controllingu finansowego itp.

Jakie zadania pełni główny księgowy?
Główny księgowy jest osobą, która znajduje się na jednym z najwyższych stanowisk w przedsiębiorstwie, często obok dyrektora finansowego jest to najważniejsze stanowisko w działach finansów. Wszystko dlatego, że spoczywa na nim ogromna odpowiedzialność związana z prawidłową księgowością, często zarządzaniem budżetem firmy, cash flow itp. Do zadań głównego ksiegowego należą m.in.:
 • prowadzenie nadzoru nad sprawami finansowymi i księgowymi organizacji, często uzupełnione o kontrolę nad kwestiami administracyjnymi,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych zgodnie z określonymi standardami – m.in. Ustawą o rachunkowości, MSR, IFRS czy US GAAP (w zależności od tego, czy firma działa wyłącznie na polskim, czy również na międzynarodowym rynku),
 • nadzór nad kontami firmowymi oraz opracowanie ich planu w zgodzie z zasadami controllingu i prawem podatkowym oraz Ustawą o rachunkowości,
 • potwierdzanie sald z kontrahentami,
 • prowadzenie ksiąg firmy,
 • rozliczanie inwentaryzacji aktywów należących do organizacji,
 • kontrola prawidłowości obiegu dokumentów finansowych,
 • sporządzanie wewnętrznych sprawozdań finansowych – np. dla wspólników czy akcjonariuszy,
 • reprezentacja firmy przed instytucjami takimi jak GUS, ZUS, US czy NBP,
 • nadzorowanie rozliczeń podatkowych organizacji,
 • merytoryczne oraz organizacyjne zarządzanie działem księgowości.
Już ta krótka lista pokazuje, jak szeroki jest zakres kompetencji, a co za tym idzie – odpowiedzialność głównego księgowego.
Odpowiedzialność prawna głównego księgowego
Kwestie odpowiedzialności prawnej za wykonywanie obowiązków związanych z rachunkowością. zostały opisane dokładnie w art. 4 ust. 5, art. 76a-76c Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056. Z przepisów wynika, że ponosi ją kierownik jednostki (a zatem np. zarząd, określeni członkowie zarządu lub właściciel firmy niemającej osobowości prawnej – w zależności od specyfiki działalności firmy). Jeżeli jednak główny księgowy przejmie na siebie obowiązek odpowiedzialności prawnej za prowadzoną działalność w obszarze rachunkowości w formie pisemnej – spoczywa ona właśnie na nim. Wszystko zależy zatem od specyfiki funkcjonowania organizacji i przyjętej przez nią polityki finansowej.
Zawód główny księgowy
Zasadniczo, zawód głównego księgowego nie należy do grupy zawodów regulowanych. Nie istnieją zatem wymogi formalne, które musi spełnić osoba chcąca pełnić tę funkcję w organizacji. Niemniej jednak, od tej zasady istnieje wyjątek. Mowa o funkcji głównego księgowego w instytucjach publicznych, a więc np. spółkach Skarbu Państwa czy jednostkach administracyjnych. Osoby chcące pełnić takie stanowisko obowiązują podobne wymogi jak specjalistów chcących prowadzić biuro rachunkowe. Zgodnie z art. 45 ust. 1-2 Ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), główny księgowy w takiej organizacji musi:
 • mieć obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub krajów należących do EFTA (o ile przepisy organizacji nie wymagają od niego obywatelstwa polskiego),
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych,
 • nie być osobą skazaną za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych, wiarygodności dokumentów oraz przestępstwo skarbowe,
 • mieć odpowiednie wykształcenie i doświadczenie (ukończyć studia ekonomiczne i mieć 3-letnią praktykę, ukończyć średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i mieć 6-letnie doświadczenie lub być wpisana na listę biegłych rezydentów albo mieć świadectwo kwalifikacyjne do prowadzenie ksiąg rachunkowych / certyfikat księgowy).
Spełnienie tych warunków musi również zostać potwierdzone pisemnie.

Należy również podkreślić, że poza wymogami formalnymi obowiązującymi w specjalnych przypadkach, główny księgowy powinien:
 • na bieżąco podnosić kwalifikacje w kontekście zmian w przepisach podatkowych i dotyczących rachunkowości,
 • dobrze znać specyfikę branży, w której działa organizacja,
 • wykazywać się zdolnościami menadżerskimi, jak również wysoką odpornością na stres, asertywnością, kompetencjami analitycznymi oraz związanymi z efektywną organizacją pracy.

Dzięki temu może on wykonywać swoje zadania zgodnie z oczekiwaniami.

Kurs głównego księgowego, szkolenia główny księgowy

Szkolenia dla głównych księgowych, w tym kurs główny księgowy realizowany online oraz stacjonarnie znajdziemy na górze strony. W jednym miejscu staraliśmy się zgromadzić jak najwięcej ofert edukacyjnych dla głównych księgowych, aby możliwe było szybkie odnalezienie szkolenia dla głównego księgowego, porównanie jego programu i cen z innymi ofertami i zapisanie się na kurs głównego księgowego, szkolenie lub warsztaty. Warto również zapoznać się ze stroną zawierającą kursy i szkolenia z księgowości.

Kurs główny księgowy: zadania i odpowiedzialność na stanowisku główny księgowy!
Kurs główny księgowy, kurs głównego księgowego

Zostaw swój e-mail i otrzymuj powiadomienia, gdy pojawi się nowy kurs głównego księgowego lub szkolenie główny księgowy!