Instytut Konsultantów Europejskich

Instytut Konsultantów Europejskich (IKE) jest międzynarodową organizacją pozarządową, która w swoich celach i działaniach dąży do skutecznego wzrostu kompetencji całego środowiska Konsultantów Europejskich, odpowiedzialnych za rozwój re... Rozwiń gionalny, rozwój przedsiębiorczości,
i wdrażanie innowacji. W ramach realizowanych programów staramy się dostarczyć jak najwyższej jakości przekaz merytoryczny angażując najlepszą kadrę praktyków posiadającą przygotowanie i doświadczenie dydaktyczne w zakresie wykorzystywania aktywnych metod doskonalenia kompetencji Konsultantów Europejskich. Instytut Konsultantów Europejskich to grupa Ekspertów powołanych przez Zarząd oraz Radę Programowo-Akredytacyjną funkcjonującą w ramach Education and Accreditation Program - European Funds Advisor.

Nasze prawie 10-letnie doświadczenie w doskonaleniu umiejętności i rozwoju kompetencji środowiska osób/konsultantów funduszy europejskich pracujących w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych, organizacjach pozarządowych oraz biznesie w szczególności konsultingu projektowym jest gwarancją dobrze wykorzystanego czasu przeznaczonego na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie własnych umiejętności na poziomie europejskim. Wszystkie zajęcia w ramach programu KFE prowadzą, Certyfikowani Eksperci i Trenerzy Education and Accreditation Program - European Funds Advisor. Baza Ekspertów prowadzących zajęcia dostępna jest na stronie – www.eurofunds.org.

Instytut Konsultantów Europejskich specjalizuje się w obsłudze podmiotów administracji publicznej i samorządowej dostarczając kompleksowe usługi szkoleniowe, doradcze, badawcze
i analityczne w zakresie: Przygotowania, zarządzania, rozliczania, monitoringu i audytowania projektów finansowanych z funduszy UE, Rozwoju regionalnego i wdrażania innowacji, Doskonalenia umiejętności kadr administracji publicznej i menedżerskiej.

Certyfikacja: szczegóły w osobnym informatorze lub INFOLINIA +48.801.88.55.22
Proponujemy możliwość zdobycia uznanych certyfikatów m.in.:
 Akredytowanego Konsultanta Funduszy Europejskich nadawanego w ramach:
→ Education and Accreditation Program - European Funds Advisor, który jest całościową koncepcją edukacyjną w zakresie przygotowania, akredytacji i integracji niezależnych specjalistów do spraw przygotowywania i zarządzania projektami Unii Europejskiej. Do końca maja 2008 została nadanych 785 Akredytacji KFE.
 Certyfikatu Zgodności Kompetencji IP:
 Certyfikat Zgodności Kompetencji jest prestiżowym certyfikatem swoistym „Audytem Zgodności” potwierdzającym, przygotowanie kompetencyjne osób do pracy
w Instytucjach zaangażowanych we wdrażanie Programów Operacyjnych
i Programów Regionalnych w latach 2007-2015. Otrzymanie „Certyfikatu Zgodności Kompetencji IP” nie wiąże się z dodatkowymi kosztami i osoba otrzymuje go automatycznie po ukończeniu wymaganych specjalistycznych w okresie 1roku.
 Certyfikaty na Konsultanta, Eksperta i Audytora Innowacyjności asygnowane przez Sieć Naukową MSN – Polska Akademia Nauk nadawane w ramach:
→ Systemu Kształcenia i Certyfikacji Konsultantów Innowacyjności INNOWACJE.org – który jest spójną koncepcją edukacyjną przygotowującą Konsultantów, Ekspertów
i Audytorów Innowacyjności do badań, ocen i wdrożeń innowacyjności w instytucjach
i przedsiębiorstwach, które nastawione są na rozwijanie działalności innowacyjnej. Zwiń

Instytut Konsultantów Europejskich (IKE) jest międzynarodową organizacją pozarządową, która w swoich celach i działaniach dąży do skutecznego wzrostu kompetencji całego środowiska Konsultantów Europejskich, odpowiedzialnych za rozwój regionalny, rozwój przedsiębiorczości,
i wdrażanie innowacji. W ramach realizowanych programów staramy się dostarczyć jak najwyższej jakości przekaz merytoryczny angażując najlepszą kadrę praktyków posiadającą przygotowanie i doświadczenie dydaktyczne w zakresie wykorzystywania aktywnych metod doskonalenia kompetencji Konsultantów Europejskich. Instytut Konsultantów Europejskich to grupa Ekspertów powołanych przez Zarząd oraz Radę Programowo-Akredytacyjną funkcjonującą w ramach Education and Accreditation Program - European Funds Advisor.

Nasze prawie 10-letnie doświadczenie w doskonaleniu umiejętności i rozwoju kompetencji środowiska osób/konsultantów funduszy europejskich pracujących w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych, organizacjach pozarządowych oraz biznesie w szczególności konsultingu projektowym jest gwarancją dobrze wykorzystanego czasu przeznaczonego na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie własnych umiejętności na poziomie europejskim. Wszystkie zajęcia w ramach programu KFE prowadzą, Certyfikowani Eksperci i Trenerzy Education and Accreditation Program - European Funds Advisor. Baza Ekspertów prowadzących zajęcia dostępna jest na stronie – www.eurofunds.org.

Instytut Konsultantów Europejskich specjalizuje się w obsłudze podmiotów administracji publicznej i samorządowej dostarczając kompleksowe usługi szkoleniowe, doradcze, badawcze
i analityczne w zakresie: Przygotowania, zarządzania, rozliczania, monitoringu i audytowania projektów finansowanych z funduszy UE, Rozwoju regionalnego i wdrażania innowacji, Doskonalenia umiejętności kadr administracji publicznej i menedżerskiej.

Certyfikacja: szczegóły w osobnym informatorze lub INFOLINIA +48.801.88.55.22
Proponujemy możliwość zdobycia uznanych certyfikatów m.in.:
 Akredytowanego Konsultanta Funduszy Europejskich nadawanego w ramach:
→ Education and Accreditation Program - European Funds Advisor, który jest całościową koncepcją edukacyjną w zakresie przygotowania, akredytacji i integracji niezależnych specjalistów do spraw przygotowywania i zarządzania projektami Unii Europejskiej. Do końca maja 2008 została nadanych 785 Akredytacji KFE.
 Certyfikatu Zgodności Kompetencji IP:
 Certyfikat Zgodności Kompetencji jest prestiżowym certyfikatem swoistym „Audytem Zgodności” potwierdzającym, przygotowanie kompetencyjne osób do pracy
w Instytucjach zaangażowanych we wdrażanie Programów Operacyjnych
i Programów Regionalnych w latach 2007-2015. Otrzymanie „Certyfikatu Zgodności Kompetencji IP” nie wiąże się z dodatkowymi kosztami i osoba otrzymuje go automatycznie po ukończeniu wymaganych specjalistycznych w okresie 1roku.
 Certyfikaty na Konsultanta, Eksperta i Audytora Innowacyjności asygnowane przez Sieć Naukową MSN – Polska Akademia Nauk nadawane w ramach:
→ Systemu Kształcenia i Certyfikacji Konsultantów Innowacyjności INNOWACJE.org – który jest spójną koncepcją edukacyjną przygotowującą Konsultantów, Ekspertów
i Audytorów Innowacyjności do badań, ocen i wdrożeń innowacyjności w instytucjach
i przedsiębiorstwach, które nastawione są na rozwijanie działalności innowacyjnej.

szkolenia
Kontakt

Napisz do: Instytut Konsultantów Europejskich

Możesz też się z nami skontaktować pod numerem telefonu: 0801.88.55.22.
Powołaj się na serwis eventis.pl

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Instytut Konsultantów Europejskich 62-800 Kalisz Wyspiańskiego 41
+48.62.760.11.40
NIP: 6181953450
www.szkoleniaUE.pl

Znajdź nas!

Instytut Konsultantów Europejskich

62-800 Kalisz

Wyspiańskiego 41

woj. wielkopolskie

Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!