LUC - CE CONSULTING

O FIRMIE
LUC-CE Consulting zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie: oceny zgodności nowych maszyn, urządzeń, sprzętu elektrycznego z wymaganiami oznakowania CE oraz minimalnych wymagań BHP dla "starszych" maszyn użytkowanych w f... Rozwiń irmie.

Naszymi klientami są producenci, dystrybutorzy, użytkownicy maszyn, urządzeń, systemów automatyki przemysłowej. Organizujemy szkolenia i warsztaty na terenie całego kraju. Realizujemy szkolenia otwarte oraz na indywidualne zamówienie firm.


USŁUGI
Praktyczne szkolenia i warsztaty
"Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE - oznakowanie CE"
"Wyposażenie elektryczne maszyn - rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia"
„Oznaczenie CE sprzętu elektrycznego podlegającego dyrektywie niskonapięciowej (LVD)”
„Oznaczenie CE wyrobów podlegających dyrektywie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)”
„Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn wg EN ISO 13849”
"Przystosowanie maszyn do minimalnych wymagań bhp określonych w dyrektywie 2009/104/WE"

Najbliższe terminy szkoleń dostępne są na www.luc.pl Celem szkoleń jest pokazanie ścieżki postępowania oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego, zgodnego z przepisami przeprowadzania oceny zgodności własnych wyrobów. Szkolenia kierujemy do:
- kierownictwa technicznego i konstruktorów,
- projektantów maszyn i ciągów technologicznych,
- projektantów elektrycznych układów sterowania i automatyki przeznaczonych do maszyn i ciągów technologicznych,
- personelu realizującego odbiór techniczny maszyn po stronie użytkownika, inspektorów BHP, technologów, służb utrzymania ruchu,
- pracodawców i użytkowników maszyn, osób odpowiedzialnych za przebudowę maszyn.

Każdy uczestnik otrzymuje wydrukowane materiały z płytą CD oraz zaświadczenie udziału w seminarium. Dla osób, które zapiszą się na nasze seminaria przygotowaliśmy rabaty.

Szkolenia u klienta.
Szkolenia zamknięte są adresowane do firm, które:
- zamierzają przeszkolić większą ilość pracowników,
- chcą przeszkolić pracowników własnych oraz firm współpracujących,
- chcą mieć indywidualnie dopasowany program i charakter szkolenia,
- same wybierają czas i miejsce szkolenia.

Doradztwo Nasze doradztwo obejmuje pomoc w każdym z kroków oceny zgodności, m.in. pomoc:
- w sklasyfikowaniu produktu,
- w rozpoznaniu właściwych dla produktu dyrektyw i norm zharmonizowanych,
- przy ocenie zagrożeń i oszacowaniu ryzyka,
- przy sporządzeniu dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności.

Na zamówienie indywidualne firm:
- opracowujemy trudne zagadnienia związane ze stosowaniem oznaczenia CE,
- sprawdzamy opracowaną przez firmę dokumentację techniczną wymaganą przez dyrektywy Nowego Podejścia.


PRODUKTY
CEInfoService to nieodpłatne narzędzie, które umożliwi Państwu otrzymywanie bieżących wiadomości oraz przeglądanie specjalistycznych artykułów, dotyczących nowości pojawiających się w temacie oznaczenia CE i bezpieczeństwa maszyn, urządzeń, sprzętu elektrycznego.


Safexpert to uznane i polecane oprogramowanie prowadzące krok po kroku do oznakowania CE maszyn i urządzeń. W szczególności:
- stanowi kompleksowe narzędzie wspomagające tworzenie i zarządzanie dokumentacją maszyn i urządzeń, wymaganą przez dyrektywę maszynową,
- ułatwia proces analizy zagrożeń i oceny ryzyka zgodnie z normą PN-EN ISO 12100:2012,
- na bieżąco dostarcza aktualnych informacji o normach i obowiązujących przepisach UE,
- dzięki hiperłączom zapewnia szybki i bezpośredni dostęp do niezbędnych w danym momencie fragmentów odpowiednich dokumentów odniesienia (norm, dyrektyw i/lub samodzielnie zdefiniowanych dokumentów),
- zawiera wzorcową instrukcję maszyny zgodną z wymaganiami dyrektywy maszynowej (szablon w formacie MS Word),
- przyspiesza przeprowadzanie odbiorów technicznych maszyn i urządzeń na podstawie zdefiniowanych list kontrolnych (checklist).

Zapraszamy do współpracy! Zwiń

O FIRMIE
LUC-CE Consulting zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie: oceny zgodności nowych maszyn, urządzeń, sprzętu elektrycznego z wymaganiami oznakowania CE oraz minimalnych wymagań BHP dla "starszych" maszyn użytkowanych w firmie.

Naszymi klientami są producenci, dystrybutorzy, użytkownicy maszyn, urządzeń, systemów automatyki przemysłowej. Organizujemy szkolenia i warsztaty na terenie całego kraju. Realizujemy szkolenia otwarte oraz na indywidualne zamówienie firm.


USŁUGI
Praktyczne szkolenia i warsztaty
"Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE - oznakowanie CE"
"Wyposażenie elektryczne maszyn - rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia"
„Oznaczenie CE sprzętu elektrycznego podlegającego dyrektywie niskonapięciowej (LVD)”
„Oznaczenie CE wyrobów podlegających dyrektywie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)”
„Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn wg EN ISO 13849”
"Przystosowanie maszyn do minimalnych wymagań bhp określonych w dyrektywie 2009/104/WE"

Najbliższe terminy szkoleń dostępne są na www.luc.pl Celem szkoleń jest pokazanie ścieżki postępowania oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego, zgodnego z przepisami przeprowadzania oceny zgodności własnych wyrobów. Szkolenia kierujemy do:
- kierownictwa technicznego i konstruktorów,
- projektantów maszyn i ciągów technologicznych,
- projektantów elektrycznych układów sterowania i automatyki przeznaczonych do maszyn i ciągów technologicznych,
- personelu realizującego odbiór techniczny maszyn po stronie użytkownika, inspektorów BHP, technologów, służb utrzymania ruchu,
- pracodawców i użytkowników maszyn, osób odpowiedzialnych za przebudowę maszyn.

Każdy uczestnik otrzymuje wydrukowane materiały z płytą CD oraz zaświadczenie udziału w seminarium. Dla osób, które zapiszą się na nasze seminaria przygotowaliśmy rabaty.

Szkolenia u klienta.
Szkolenia zamknięte są adresowane do firm, które:
- zamierzają przeszkolić większą ilość pracowników,
- chcą przeszkolić pracowników własnych oraz firm współpracujących,
- chcą mieć indywidualnie dopasowany program i charakter szkolenia,
- same wybierają czas i miejsce szkolenia.

Doradztwo Nasze doradztwo obejmuje pomoc w każdym z kroków oceny zgodności, m.in. pomoc:
- w sklasyfikowaniu produktu,
- w rozpoznaniu właściwych dla produktu dyrektyw i norm zharmonizowanych,
- przy ocenie zagrożeń i oszacowaniu ryzyka,
- przy sporządzeniu dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności.

Na zamówienie indywidualne firm:
- opracowujemy trudne zagadnienia związane ze stosowaniem oznaczenia CE,
- sprawdzamy opracowaną przez firmę dokumentację techniczną wymaganą przez dyrektywy Nowego Podejścia.


PRODUKTY
CEInfoService to nieodpłatne narzędzie, które umożliwi Państwu otrzymywanie bieżących wiadomości oraz przeglądanie specjalistycznych artykułów, dotyczących nowości pojawiających się w temacie oznaczenia CE i bezpieczeństwa maszyn, urządzeń, sprzętu elektrycznego.


Safexpert to uznane i polecane oprogramowanie prowadzące krok po kroku do oznakowania CE maszyn i urządzeń. W szczególności:
- stanowi kompleksowe narzędzie wspomagające tworzenie i zarządzanie dokumentacją maszyn i urządzeń, wymaganą przez dyrektywę maszynową,
- ułatwia proces analizy zagrożeń i oceny ryzyka zgodnie z normą PN-EN ISO 12100:2012,
- na bieżąco dostarcza aktualnych informacji o normach i obowiązujących przepisach UE,
- dzięki hiperłączom zapewnia szybki i bezpośredni dostęp do niezbędnych w danym momencie fragmentów odpowiednich dokumentów odniesienia (norm, dyrektyw i/lub samodzielnie zdefiniowanych dokumentów),
- zawiera wzorcową instrukcję maszyny zgodną z wymaganiami dyrektywy maszynowej (szablon w formacie MS Word),
- przyspiesza przeprowadzanie odbiorów technicznych maszyn i urządzeń na podstawie zdefiniowanych list kontrolnych (checklist).

Zapraszamy do współpracy!

szkolenia

LUC - CE CONSULTING: 6

Kontakt

Napisz do: LUC - CE CONSULTING

Możesz też się z nami skontaktować pod numerem telefonu: 77 442 68 90.
Powołaj się na serwis eventis.pl

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

LUC - CE CONSULTING 45-352 Opole Robotnicza 20
(0-77) 442 68 90
NIP: 7511633000
www.luc.pl

Znajdź nas!

LUC - CE CONSULTING

45-352 Opole

Robotnicza 20

woj. opolskie

Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!