Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//organizatorzy/stowarzyszenie-doradcow-europejskich-plineu-160

Informacje o firmie
 • Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

  ID firmy: 160
 • Adres:

  ul. Kasprowicza 9a/1
  31-523 Kraków
  woj. małopolskie
 • tel.: +48 12 421 05 24
  fax: +48 12 422 00 07
  www: www.plineu.org
Zadaj pytanie:
O firmie

O Nas:

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU jako jeden z obszarów swej działalności wyznacza sobie podejmowanie inicjatyw zmierzających do bezpośredniego oraz pośredniego wsparcia kobiet w różnych sferach ich życia. Podyktowane jest to potrzebą przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji ze względu na płeć, którego w obszarze rynku pracy, życia społecznego, aktywności politycznej czy kulturalnej znacznie częściej doświadczają kobiety niż mężczyźni. Z tego też względu niezwykle istotne jest stworzenie warunków i gwarancji, umożliwiających pełną realizację przysługujących im praw przy jednoczesnym równoprawnym funkcjonowaniu w społeczeństwie i zachowaniu własnej tożsamości.
Jednym z realizowanych projektów jest społeczny projekt "Równowaga-Praca-Rodzina", którego celem jest zawiązanie lokalnej współpracy pomiędzy: instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy rodzinie, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi, pragnącymi podjąć wspólne działania na rzecz kobiet i mężczyzn, którzy wskutek opieki nad osobą zależną znajdują się w gorszym położeniu pod względem sytuacji zawodowej. Więcej na stronie www.plineu.org

Wyniki wyszukiwania
Wyświetlone wszystkie wydarzenia firmy: (0)