Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//organizatorzy/stowarzyszenie-instytut-informatyki-sledczej-1056

Informacje o firmie
 • Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej

  ID firmy: 1056
 • Adres:

  Piotrowicka 61
  40-723 Katowice
  woj. śląskie
 • tel.: 32 7820405
  www: www.siis.org.pl
Zadaj pytanie:
O firmie

O Nas:

Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej zrzesza ludzi pasjonujących się tematyką związaną z informatyką śledczą, prawem nowych technologii, bezpieczeństwem informacji, reakcją na incydenty informatyczne oraz wszystkimi innymi, powiązanymi zagadnieniami.

Głównym celem Stowarzyszenia jest dzielenie się wiedzą dotyczącą najlepszych praktyk zabezpieczenia, analizy i prezentacji elektronicznego materiału dowodowego oraz możliwości jego wykorzystania w procesie sądowym czy też wewnętrznym dochodzeniu wyjaśniającym. Cel ten realizowany jest poprzez konferencje, szkolenia i publikację wydawnictw z udziałem najlepszych specjalistów polskich i zagranicznych.

Stowarzyszenie jest pierwszą i jedyną w Polsce organizacją pozarządową, działającą non-profit, której celem jest popularyzacja międzynarodowych standardów i z najlepszych praktyk informatyki śledczej.

Kompetencje Stowarzyszenia potwierdza jego obecność na listach konsultacji społecznych prowadzonych m.in. przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji czy Rządowe Centrum Legislacji, aktywny udział w Radzie Nauk Sądowych oraz członkostwo honorowe w Instytucie znakomitych polskich profesorów zajmujących się problematyką dowodów elektronicznych i prawa komputerowego.

W ramach swej aktywności Stowarzyszenie organizuje coroczną konferencję poświęconą najnowszym trendom informatyki śledczej i incident response oraz problemom prawnym z tego zakresu. Działalność ta cieszy się poparciem zarówno władz województwa śląskiego, Prezydenta Miasta Katowice - gdzie znajduje się siedziba Stowarzyszenia - jak również Ministerstwa Sprawiedliwości.

Każdego roku Instytut Informatyki Śledczej przeprowadza liczne szkolenia dla swoich członków, w których w formie prelekcji i warsztatów poruszane są najważniejsze problemy dotyczące zabezpieczania oraz analizy elektronicznego materiału dowodowego w postępowaniach karnych, cywilnych i wewnątrz-korporacyjnych. Cechą wyróżniającą jest dobór wykładowców, których grono stanowią praktycy zawodowo zajmujący się zarządzaniem ryzykiem nadużyć, informatyką śledczą, bezpieczeństwem informacji, a z drugiej strony teoretycy prawa specjalizujący się w kryminalistyce.
Szkolenia Instytutu Informatyki Śledczej są jedynym miejscem w Polsce pozwalającym otrzymać pełną i kompletną wiedzę dotyczącą tych dziedzin. Dzięki temu każdy z członków może zdobyć kompetencje pozwalające na uzyskanie elitarnego tytułu Certyfikowany Informatyk Śledczy.

Ważnym elementem działalności Stowarzyszenia są również prelekcje jego członków prowadzone w ramach konferencji, w których Stowarzyszenie uczestniczy, jako partner merytoryczny lub w ramach porozumień podpisanych z innymi organizacjami społecznymi oraz Policją. Dodatkowo członkowie Stowarzyszenia są autorami wielu publikacji prasowych i książkowych.

Klienci firmy:

Swoją ofertę Stowarzyszenie kieruje do :
* biegłych sądowych,
* ekspertów zajmujących się zagadnieniami informatyki śledczej,
* specjalistów do spraw bezpieczeństwa IT,
* osób na co dzień zajmujących się tematyką dowodu elektronicznego.

Liczba organizowanych konferencji i kongresów rocznie: 1

Liczba organizowanych szkoleń i kursów rocznie: 10-12

Wyniki wyszukiwania
Wyświetlone wszystkie wydarzenia firmy: 6
 Katowice 30-30.09.2011
 Katowice 05-05.09.2011


Wyniki wyszukiwania
Wyświetlone wszystkie wydarzenia firmy: 6