Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej

Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej zrzesza ludzi pasjonujących się tematyką związaną z informatyką śledczą, prawem nowych technologii, bezpieczeństwem informacji, reakcją na incydenty informatyczne oraz wszystkimi innymi, powiąz... Rozwiń anymi zagadnieniami.

Głównym celem Stowarzyszenia jest dzielenie się wiedzą dotyczącą najlepszych praktyk zabezpieczenia, analizy i prezentacji elektronicznego materiału dowodowego oraz możliwości jego wykorzystania w procesie sądowym czy też wewnętrznym dochodzeniu wyjaśniającym. Cel ten realizowany jest poprzez konferencje, szkolenia i publikację wydawnictw z udziałem najlepszych specjalistów polskich i zagranicznych.

Stowarzyszenie jest pierwszą i jedyną w Polsce organizacją pozarządową, działającą non-profit, której celem jest popularyzacja międzynarodowych standardów i z najlepszych praktyk informatyki śledczej.

Kompetencje Stowarzyszenia potwierdza jego obecność na listach konsultacji społecznych prowadzonych m.in. przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji czy Rządowe Centrum Legislacji, aktywny udział w Radzie Nauk Sądowych oraz członkostwo honorowe w Instytucie znakomitych polskich profesorów zajmujących się problematyką dowodów elektronicznych i prawa komputerowego.

W ramach swej aktywności Stowarzyszenie organizuje coroczną konferencję poświęconą najnowszym trendom informatyki śledczej i incident response oraz problemom prawnym z tego zakresu. Działalność ta cieszy się poparciem zarówno władz województwa śląskiego, Prezydenta Miasta Katowice - gdzie znajduje się siedziba Stowarzyszenia - jak również Ministerstwa Sprawiedliwości.

Każdego roku Instytut Informatyki Śledczej przeprowadza liczne szkolenia dla swoich członków, w których w formie prelekcji i warsztatów poruszane są najważniejsze problemy dotyczące zabezpieczania oraz analizy elektronicznego materiału dowodowego w postępowaniach karnych, cywilnych i wewnątrz-korporacyjnych. Cechą wyróżniającą jest dobór wykładowców, których grono stanowią praktycy zawodowo zajmujący się zarządzaniem ryzykiem nadużyć, informatyką śledczą, bezpieczeństwem informacji, a z drugiej strony teoretycy prawa specjalizujący się w kryminalistyce.
Szkolenia Instytutu Informatyki Śledczej są jedynym miejscem w Polsce pozwalającym otrzymać pełną i kompletną wiedzę dotyczącą tych dziedzin. Dzięki temu każdy z członków może zdobyć kompetencje pozwalające na uzyskanie elitarnego tytułu Certyfikowany Informatyk Śledczy.

Ważnym elementem działalności Stowarzyszenia są również prelekcje jego członków prowadzone w ramach konferencji, w których Stowarzyszenie uczestniczy, jako partner merytoryczny lub w ramach porozumień podpisanych z innymi organizacjami społecznymi oraz Policją. Dodatkowo członkowie Stowarzyszenia są autorami wielu publikacji prasowych i książkowych. Zwiń

Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej zrzesza ludzi pasjonujących się tematyką związaną z informatyką śledczą, prawem nowych technologii, bezpieczeństwem informacji, reakcją na incydenty informatyczne oraz wszystkimi innymi, powiązanymi zagadnieniami.

Głównym celem Stowarzyszenia jest dzielenie się wiedzą dotyczącą najlepszych praktyk zabezpieczenia, analizy i prezentacji elektronicznego materiału dowodowego oraz możliwości jego wykorzystania w procesie sądowym czy też wewnętrznym dochodzeniu wyjaśniającym. Cel ten realizowany jest poprzez konferencje, szkolenia i publikację wydawnictw z udziałem najlepszych specjalistów polskich i zagranicznych.

Stowarzyszenie jest pierwszą i jedyną w Polsce organizacją pozarządową, działającą non-profit, której celem jest popularyzacja międzynarodowych standardów i z najlepszych praktyk informatyki śledczej.

Kompetencje Stowarzyszenia potwierdza jego obecność na listach konsultacji społecznych prowadzonych m.in. przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji czy Rządowe Centrum Legislacji, aktywny udział w Radzie Nauk Sądowych oraz członkostwo honorowe w Instytucie znakomitych polskich profesorów zajmujących się problematyką dowodów elektronicznych i prawa komputerowego.

W ramach swej aktywności Stowarzyszenie organizuje coroczną konferencję poświęconą najnowszym trendom informatyki śledczej i incident response oraz problemom prawnym z tego zakresu. Działalność ta cieszy się poparciem zarówno władz województwa śląskiego, Prezydenta Miasta Katowice - gdzie znajduje się siedziba Stowarzyszenia - jak również Ministerstwa Sprawiedliwości.

Każdego roku Instytut Informatyki Śledczej przeprowadza liczne szkolenia dla swoich członków, w których w formie prelekcji i warsztatów poruszane są najważniejsze problemy dotyczące zabezpieczania oraz analizy elektronicznego materiału dowodowego w postępowaniach karnych, cywilnych i wewnątrz-korporacyjnych. Cechą wyróżniającą jest dobór wykładowców, których grono stanowią praktycy zawodowo zajmujący się zarządzaniem ryzykiem nadużyć, informatyką śledczą, bezpieczeństwem informacji, a z drugiej strony teoretycy prawa specjalizujący się w kryminalistyce.
Szkolenia Instytutu Informatyki Śledczej są jedynym miejscem w Polsce pozwalającym otrzymać pełną i kompletną wiedzę dotyczącą tych dziedzin. Dzięki temu każdy z członków może zdobyć kompetencje pozwalające na uzyskanie elitarnego tytułu Certyfikowany Informatyk Śledczy.

Ważnym elementem działalności Stowarzyszenia są również prelekcje jego członków prowadzone w ramach konferencji, w których Stowarzyszenie uczestniczy, jako partner merytoryczny lub w ramach porozumień podpisanych z innymi organizacjami społecznymi oraz Policją. Dodatkowo członkowie Stowarzyszenia są autorami wielu publikacji prasowych i książkowych.

szkolenia

Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej: 4

  • Katowice, 30 wrzesień 2011
  • 100 zł
100 zł
  • Katowice, 5 wrzesień 2011
  • 250 zł
250 zł
Kontakt

Napisz do: Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej

Możesz też się z nami skontaktować pod numerem telefonu: 327820405.
Powołaj się na serwis eventis.pl

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej 40-723 Katowice Piotrowicka 61
32 7820405
NIP: 6342697266
www.siis.org.pl

Znajdź nas!

Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej

40-723 Katowice

Piotrowicka 61

woj. śląskie

Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!