The English Cocktail

O nas

The English Cocktail to nowoczesne i dbające o satysfakcję swoich Klientów centrum szkoleniowe, specjalizujące się w dostarczaniu usług szkoleniowych w zakresie Specialist, Business i Vocational English dla firm i instytucj... Rozwiń i. Prowadzimy szkolenia i projekty doradcze w języku angielskim.
Naszymi nadrzędnymi wartościami są: knowledge, confidence, self-improvement, openness, a nasze działania nakierowane są na przynoszenie ponadprzeciętnych, długotrwałych efektów biznesowych.

Projekty szkoleniowe i doradcze opracowywane są przez trenerów i specjalistów branżowych, corocznie szkolących kilkaset osób. Przeprowadzane badania potrzeb organizacji są podstawą do projektowania programów doradczych i szkoleniowych.

Nasi trenerzy i doradcy posiadają wieloletnie doświadczenie, nierzadko potwierdzone pracą na najwyższych stanowiskach kierowniczych. W The English Cocktail pracują ludzie ze specjalistycznymi kompetencjami, wyraźnym charakterem i osobistą motywacją. Jednym z istotnych kryteriów zatrudniania naszych trenerów i konsultantów jest ich podejście do wykonywanej pracy: dążenie do doskonałości.

Tym, co wyróżnia nas na rynku jest świadome i celowe stosowanie metod szkoleniowych, uwzględniając metody aktywnej pracy z grupą i wytyczne nauczania polisensorycznego (case studies, role plays, powtórki, gry edukacyjne , gry symulacyjne, warsztaty kulinarne i filmowe). To wszystko po to, by potrafić przełożyć teoretyczne modele na codzienną praktykę biznesową.


Techniki motywacyjne

Na jakość i skuteczność naszych szkoleń składa się system motywacji polegający na wykorzystaniu treningu uczestniczącego, co składa się na proces nabywania kompetencji komunikacyjnych równolegle z rozwijaniem umiejętności interpersonalnych.

Kierujemy się zasadą:
Gdy usłyszę, zapomnę,
Gdy usłyszę i zobaczę, zapamiętam,
Gdy usłyszę, zobaczę i porozmawiam, zrozumiem,
Gdy usłyszę, zobaczę, porozmawiam i zrobię, zdobędę sprawność i wiedzę.

Nasze szkolenia mają formę warsztatów z wykorzystaniem metody komunikacyjnej i metod aktywnej pracy z grupą: dyskusje - wymiana doświadczeń, autotesty, burza mózgów, odgrywanie ról, case study, gry symulacyjne, nagrania i analiza video. Rozumiemy, że ludzie uczą się na wiele sposobów. To dlatego każde zajęcia przygotowane są w sposób, dzięki któremu niezależnie od tego czy jesteś wzrokowcem, słuchowcem czy kinestetykiem, bierzesz aktywny udział w zajęciach, a wykorzystane narzędzia i techniki szkoleniowe ułatwiają Ci wprowadzanie zdobywanej wiedzy w codzienną praktykę.
W celu otrzymania dalszych informacji zapraszamy na stronę: www.theenglishcocktail.com.pl.


unikalna metodologia

The English Cocktail, korzystając z know-how swoich międzynarodowych partnerów i pasji trenerów, wypracowało unikalną metodologię szkoleń językowych. Dzięki niej, pomagamy naszym Klientom osiągać wieloletnie i stabilne sukcesy biznesowe.

Nasza unikalna metodologia polega na skierowaniu na nabywanie przez słuchaczy kompetencji komunikacyjnych niezbędnych na ich stanowiskach. Niezależnie od tego, jak dużą wiedzę się posiada, trzeba umieć ją przekazać w najbardziej efektywny sposób - potrafić przełożyć teoretyczne modele na codzienną praktykę biznesową.

By to osiągnąć, skupiamy się na optymalnym wykorzystaniu całej naszej wiedzy, wiedzy naszych partnerów, naszego know-how i budowaniu satysfakcjonujących relacji z naszymi Klientami.

Jesteśmy pionierami w zakresie rozwiązań łączących zastosowanie języka i technik aktywizujących w szkoleniach, co pozwala nam wyznaczać nowe trendy w działaniach rozwojowych tychże firm. Ponieważ każda firma jest inna - potrzebuje innego rozwiązania. Dzięki temu nasze propozycje są zawsze świeże i idealnie dopasowane do Twoich wymagań. A wszystko po to, by Twoja firma mogła rosnąć w siłę i skutecznie przeprowadzać proces kolejnych zmian.

trenerzy

W The English Cocktail pracują ludzie ze specjalistycznymi kompetencjami, wyraźnym charakterem i osobistą motywacją. To osoby, które dobrze rozumieją współczesny biznes i jego wyzwania. Bogate doświadczenia z pracy dla różnych branż i sektorów umożliwiają im proponowanie najlepszych rozwiązań szkoleniowych.

Starannie przygotowany proces doboru oraz rozwoju trenerów zakłada cztery główne obszary kompetencji:
 znajomość technik szkoleniowych
Nasi trenerzy muszą znać rozmaite techniki i metody szkoleniowe jak również sposoby podejścia do szkoleń, by móc zastosować te modele w praktyce.
 doświadczenie biznesowe
Jedną z przesłanek powodzenia szkolenia jest doświadczenie w konkretnej branży. Jest to niezbędne do tego, by trener mógł wejść w świat szkolonej grupy, wyobrazić sobie jej codzienną pracę, obowiązki i wyzwania. Jest to możliwe tylko dzięki wcześniejszym doświadczeniom nabytym w roli specjalisty czy menedżera.
 kierowanie grupą
Skuteczność działań szkoleniowych zależy w dużym stopniu od poziomu kontaktu z grupą. Efektywne szkolenie wymaga umiejętności odczytywania sygnałów wysyłanych od uczestników i kierowania grupą, do czego niezbędne jest zrozumienie wewnątrzorganizacyjnych powiązań i zależności.
 znajomość zachowań i natury ludzkiej
Celem programów szkoleniowych jest rozwój umiejętności i postaw poszczególnych pracowników. Nieodzowne jest umożliwienie niezakłóconego współdziałania oraz posiadanie rozwiniętej umiejętności skłaniania do swobodnego udzielania informacji zwrotnej.

jak działamy

Naszą dewizą jest profesjonalizm i efektywność. Współpracujemy z Klientem na każdym etapie projektu tak, aby był świadomy potrzeby zmian i sposobów ich wprowadzania.

Pierwszym etapem jest diagnoza potrzeb (zapoznanie się ze stanem obecnym i przewidywanym rozwojem organizacji) poprzez konsultacje z menagerem odpowiedzialnym za projekt. Na tym etapie sugerujemy, jakie szkolenia i projekty wybrać.

Etapem drugim jest analiza potrzeb organizacji i „uszycie” odpowiedniego programu, uwzględniającego: przedstawienie obecnych umiejętności, oczekiwane rezultaty, czas trwania szkolenia, kryteria osiągnięcia celu.

Etap trzeci to realizacja projektu. Szkolenia prowadzone są metodami warsztatowymi, z naciskiem na interaktywny udział uczestników poprzez case study, gry symulacyjne, ćwiczenia, pracę z kamerą, testy diagnozujące, oraz mini - wykłady.

Etap czwarty to końcowa ewaluacja szkolenia - sporządzenie raportu uwzględniającego cele szkolenia, jego przebieg, wnioski wynikające z projektu, jak również dalsze wskazówki i działania. Zwiń

O nas

The English Cocktail to nowoczesne i dbające o satysfakcję swoich Klientów centrum szkoleniowe, specjalizujące się w dostarczaniu usług szkoleniowych w zakresie Specialist, Business i Vocational English dla firm i instytucji. Prowadzimy szkolenia i projekty doradcze w języku angielskim.
Naszymi nadrzędnymi wartościami są: knowledge, confidence, self-improvement, openness, a nasze działania nakierowane są na przynoszenie ponadprzeciętnych, długotrwałych efektów biznesowych.

Projekty szkoleniowe i doradcze opracowywane są przez trenerów i specjalistów branżowych, corocznie szkolących kilkaset osób. Przeprowadzane badania potrzeb organizacji są podstawą do projektowania programów doradczych i szkoleniowych.

Nasi trenerzy i doradcy posiadają wieloletnie doświadczenie, nierzadko potwierdzone pracą na najwyższych stanowiskach kierowniczych. W The English Cocktail pracują ludzie ze specjalistycznymi kompetencjami, wyraźnym charakterem i osobistą motywacją. Jednym z istotnych kryteriów zatrudniania naszych trenerów i konsultantów jest ich podejście do wykonywanej pracy: dążenie do doskonałości.

Tym, co wyróżnia nas na rynku jest świadome i celowe stosowanie metod szkoleniowych, uwzględniając metody aktywnej pracy z grupą i wytyczne nauczania polisensorycznego (case studies, role plays, powtórki, gry edukacyjne , gry symulacyjne, warsztaty kulinarne i filmowe). To wszystko po to, by potrafić przełożyć teoretyczne modele na codzienną praktykę biznesową.


Techniki motywacyjne

Na jakość i skuteczność naszych szkoleń składa się system motywacji polegający na wykorzystaniu treningu uczestniczącego, co składa się na proces nabywania kompetencji komunikacyjnych równolegle z rozwijaniem umiejętności interpersonalnych.

Kierujemy się zasadą:
Gdy usłyszę, zapomnę,
Gdy usłyszę i zobaczę, zapamiętam,
Gdy usłyszę, zobaczę i porozmawiam, zrozumiem,
Gdy usłyszę, zobaczę, porozmawiam i zrobię, zdobędę sprawność i wiedzę.

Nasze szkolenia mają formę warsztatów z wykorzystaniem metody komunikacyjnej i metod aktywnej pracy z grupą: dyskusje - wymiana doświadczeń, autotesty, burza mózgów, odgrywanie ról, case study, gry symulacyjne, nagrania i analiza video. Rozumiemy, że ludzie uczą się na wiele sposobów. To dlatego każde zajęcia przygotowane są w sposób, dzięki któremu niezależnie od tego czy jesteś wzrokowcem, słuchowcem czy kinestetykiem, bierzesz aktywny udział w zajęciach, a wykorzystane narzędzia i techniki szkoleniowe ułatwiają Ci wprowadzanie zdobywanej wiedzy w codzienną praktykę.
W celu otrzymania dalszych informacji zapraszamy na stronę: www.theenglishcocktail.com.pl.


unikalna metodologia

The English Cocktail, korzystając z know-how swoich międzynarodowych partnerów i pasji trenerów, wypracowało unikalną metodologię szkoleń językowych. Dzięki niej, pomagamy naszym Klientom osiągać wieloletnie i stabilne sukcesy biznesowe.

Nasza unikalna metodologia polega na skierowaniu na nabywanie przez słuchaczy kompetencji komunikacyjnych niezbędnych na ich stanowiskach. Niezależnie od tego, jak dużą wiedzę się posiada, trzeba umieć ją przekazać w najbardziej efektywny sposób - potrafić przełożyć teoretyczne modele na codzienną praktykę biznesową.

By to osiągnąć, skupiamy się na optymalnym wykorzystaniu całej naszej wiedzy, wiedzy naszych partnerów, naszego know-how i budowaniu satysfakcjonujących relacji z naszymi Klientami.

Jesteśmy pionierami w zakresie rozwiązań łączących zastosowanie języka i technik aktywizujących w szkoleniach, co pozwala nam wyznaczać nowe trendy w działaniach rozwojowych tychże firm. Ponieważ każda firma jest inna - potrzebuje innego rozwiązania. Dzięki temu nasze propozycje są zawsze świeże i idealnie dopasowane do Twoich wymagań. A wszystko po to, by Twoja firma mogła rosnąć w siłę i skutecznie przeprowadzać proces kolejnych zmian.

trenerzy

W The English Cocktail pracują ludzie ze specjalistycznymi kompetencjami, wyraźnym charakterem i osobistą motywacją. To osoby, które dobrze rozumieją współczesny biznes i jego wyzwania. Bogate doświadczenia z pracy dla różnych branż i sektorów umożliwiają im proponowanie najlepszych rozwiązań szkoleniowych.

Starannie przygotowany proces doboru oraz rozwoju trenerów zakłada cztery główne obszary kompetencji:
 znajomość technik szkoleniowych
Nasi trenerzy muszą znać rozmaite techniki i metody szkoleniowe jak również sposoby podejścia do szkoleń, by móc zastosować te modele w praktyce.
 doświadczenie biznesowe
Jedną z przesłanek powodzenia szkolenia jest doświadczenie w konkretnej branży. Jest to niezbędne do tego, by trener mógł wejść w świat szkolonej grupy, wyobrazić sobie jej codzienną pracę, obowiązki i wyzwania. Jest to możliwe tylko dzięki wcześniejszym doświadczeniom nabytym w roli specjalisty czy menedżera.
 kierowanie grupą
Skuteczność działań szkoleniowych zależy w dużym stopniu od poziomu kontaktu z grupą. Efektywne szkolenie wymaga umiejętności odczytywania sygnałów wysyłanych od uczestników i kierowania grupą, do czego niezbędne jest zrozumienie wewnątrzorganizacyjnych powiązań i zależności.
 znajomość zachowań i natury ludzkiej
Celem programów szkoleniowych jest rozwój umiejętności i postaw poszczególnych pracowników. Nieodzowne jest umożliwienie niezakłóconego współdziałania oraz posiadanie rozwiniętej umiejętności skłaniania do swobodnego udzielania informacji zwrotnej.

jak działamy

Naszą dewizą jest profesjonalizm i efektywność. Współpracujemy z Klientem na każdym etapie projektu tak, aby był świadomy potrzeby zmian i sposobów ich wprowadzania.

Pierwszym etapem jest diagnoza potrzeb (zapoznanie się ze stanem obecnym i przewidywanym rozwojem organizacji) poprzez konsultacje z menagerem odpowiedzialnym za projekt. Na tym etapie sugerujemy, jakie szkolenia i projekty wybrać.

Etapem drugim jest analiza potrzeb organizacji i „uszycie” odpowiedniego programu, uwzględniającego: przedstawienie obecnych umiejętności, oczekiwane rezultaty, czas trwania szkolenia, kryteria osiągnięcia celu.

Etap trzeci to realizacja projektu. Szkolenia prowadzone są metodami warsztatowymi, z naciskiem na interaktywny udział uczestników poprzez case study, gry symulacyjne, ćwiczenia, pracę z kamerą, testy diagnozujące, oraz mini - wykłady.

Etap czwarty to końcowa ewaluacja szkolenia - sporządzenie raportu uwzględniającego cele szkolenia, jego przebieg, wnioski wynikające z projektu, jak również dalsze wskazówki i działania.

szkolenia
Kontakt

Napisz do: The English Cocktail

Możesz też się z nami skontaktować pod numerem telefonu: 22 670 43 33.
Powołaj się na serwis eventis.pl

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

The English Cocktail 03-710 Warszawa Okrzei 32
226704333
NIP: 5431941052
www.theenglishcocktail.com.pl

Znajdź nas!

The English Cocktail

03-710 Warszawa

Okrzei 32

woj. mazowieckie

Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!