Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//seminarium/advanced-negotiation-program-75574-id14655

Informacje o seminarium

 • Advanced Negotiation Program


  ID seminarium: 75574
  Typ: Seminaria
  Kategoria: Umiejętności osobiste
 • Termin seminarium:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  wymagany jest komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  48 godz., 6 dni
 • Organizator seminarium:

  IBD Business School Sp. z o.o.
  ul. Panieńska 9
  03-704 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
IBD Business School Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Seminaria

Opis seminarium

Informacje podstawowe o seminarium:

Program przygotowuje do udziału w całym procesie negocjacyjnym – od określenia celów do wypracowania optymalnych wyników. Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznych warsztatów umiejętności interpersonalnych, podczas których uczestnicy przyswoją metody prowadzenia negocjacji biznesowych oraz sterowania relacjami poprzez negocjacje.

Warsztatowy charakter zajęć pozwala opanować techniki negocjacyjne i sprawdzić w praktyce swoje umiejętności zawierania oczekiwanego porozumienia.

Cele szkolenia:

Dostarczenie wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznego prowadzenia negocjacji z klientem

Poznanie praktycznego zastosowania modeli negocjacyjnych

Rozwinięcie indywidualnych umiejętności w zakresie analizy sytuacji negocjacyjnej i podejmowania skutecznych decyzji

Usprawnienie i rozwinięcie warsztatu umiejętności negocjacyjnych

Rozszerzenie pakietu dostępnych metod podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach negocjacyjnych

Zwiększenie skuteczności indywidualnej w zakresie prezentowania swojego stanowiska i wywierania wpływu

Zwiększenie skuteczności reagowania w sytuacjach negocjacyjnych

Dostarczenie impulsu rozwojowego poprzez pogłębiony feedback trenerski

Seminarium skierowane jest do:

 • Menedżerowie sprzedaży
 • Pracownicy działów sprzedaży
 • Przedstawiciele handlowi
 • Osoby, które w swojej pracy zawodowej zajmują się negocjacjami zarówno z kontrahentami firmy, jak i wewnątrz organizacji

Program seminarium:

SESJA I. Psychologia konfliktów – wprowadzenie do negocjacji

Psychologia konfliktu

 • Gra symulacyjna wprowadzająca
 • Struktura sytuacji konfliktowej oraz typologia konfliktów
 • Zrozumienie struktury sytuacji współzależności
 • Poznanie kluczowych orientacji społecznych oraz zachowań, jakie pojawiają się w sytuacji współzależności
 • Wypracowanie vademecum zachowań zapraszających do współpracy oraz utrudniających jej nawiązanie
 • Pokazanie dynamiki procesu powstawania konfliktu
 • Wskazanie roli zachowań kooperacyjnych w dochodzeniu do zintegrowanych rozwiązań
 • Wprowadzenie do analizy interesów
 • Wprowadzenie do teorii konfliktu – koło konfliktu
 • Metody identyfikowania konfliktów w i ich rozwiązywania
 • Konflikt pozorny a konflikt rzeczywisty
 • Analiza tzw. koła konfliktów – zdobycie umiejętności definiowania typów konfliktów
 • Nabycie umiejętności różnicowania konfliktów rzeczywistych od konfliktów pozornych
 • Zrozumienie, czym jest „czapa konfliktowa”
 • Test „Style rozwiązywania konfliktów” – analiza własnych mocnych i słabych stron w sytuacjach konfliktowych

Zaawansowane narzędzia komunikacji w docieraniu do interesów klienta

 • Zrozumienie roli interaktywności (świadomie kreowanej komunikacji dwustronnej) w docieraniu do rzeczywistych interesów/ intencji klienta
 • Arkusz analizy interesów
 • Narzędzia docierania od stanowisk do interesów
  • docieranie do interesów/intencji
  • zabezpieczanie zrozumienia
  • zabezpieczanie relacji
  • kontrola emocji
 • Zbudowanie „indywidualnej mapy komunikacji”
 • Feedback trenerski i partnerski – analiza własnych mocnych i słabych stron sprawności w obszarze komunikacji

 

SESJA II. Etapy procesu negocjacji w praktyce biznesowej

Etap przygotowania się negocjatora jako klucz do sukcesu (My checklist).

 • Jak i gdzie zdobyć wiedzę na temat drugiej strony negocjacyjnej?
 • Z kim i gdzie będę negocjował?
 • BATNA moja i drugiej strony
 • Budowanie pozycji negocjacyjnej (przejście od  pozycji „I must do i want”)
 • Cel główny i negocjacyjne cele cząstkowe
 • Punkty krytyczne, czyli granice ustępstw (PO-PA-OS-DL)
 • ZOPA, czyli czy jest co negocjować?
 • Ilość i jakość obszarów negocjacyjnych
 • Stanowisko, a interes i potrzeby
 • Rachunek TOTAL
 • Argumenty racjonalne i emocjonalne
 • Przygotowanie miejsc i przestrzeni negocjacyjnej
 • Case negocjacyjny

Etap otwarcia negocjacji

 • Sztuka budowania przewagi związanej z pierwszym wrażeniem
 • Prezentacja siebie i firmy
 • Znaczenie komunikacji niewerbalnej i wykorzystanie przestrzeni miejsca
 • Najważniejsze techniki wykorzystywane w otwieraniu negocjacji

Etap rozbieżności

 • Sztuka skutecznego otwierania negocjacji
 • Efektywne demonstrowanie stanowisk
 • Argumentacja obiektywna i subiektywna
 • Przemyślana gradacja argumentów
 • Umiejętność  skutecznego reagowania na pierwszą ofertę, czyli „nigdy nie przyjmuj pierwszej oferty”.
 • Umiejętność aktywnego słuchania i kontroli emocji, czyli „oddziel człowiek od problemu”
 • Demonstracja swojej siły swojej BATNA i osłabianie alternatywy drugiej strony
 • Skuteczne reagowanie na impas w negocjacjach
 • Najważniejsze techniki wykorzystywane w etapie rozbieżności
 • Case negocjacyjny

Etap integracji

 • Od stanowiska do interesu i wspólnych potrzeb
 • Sztuka zadawania pytań i parafrazowania interesów
 • Kreatywne rozwiązania negocjacyjne
 • Jak chodzić na ustępstwa, czyli „zawsze żądaj czegoś w zamian”
 • Negocjacje właściwe i skuteczne ustępowanie
 • Dawanie satysfakcji negocjowania poprzez pozorne ustępowanie
 • Szczególne znaczenie presji czasu jako techniki negocjacyjnej
 • Najważniejsze techniki wykorzystywane w etapie integracji
 • Case negocjacyjny

Etap finalizacji i zamknięcia

 • Jak spisać protokół porozumienia?
 • Jak zabezpieczyć się przed brakiem egzekwowania zapisów w umowie?
 • Postępowanie po zakończeniu negocjacji

Test „Style negocjowania” – indywidualny kwestionariusz preferencji.

 • Analiza 5 stylów negocjacyjnych (zalety i wady)
 • Siła WIN-WIN i słabość KOMPROMISU
 • Umiejętne korzystanie z każdego ze stylów w zależności od przebiegu procesu negocjacyjnego
 • Analiza własnych mocnych i słabych stron w komunikacji perswazyjnej w kontekście stylów negocjacyjnych

Case negocjacyjny

 • Trening umiejętności z analizą audio/video
 • Negocjacje indywidualne i grupowe
 • Feedback trenera i grupy
 • Poznanie swoich mocnych i stron i obszarów rozwojowych w warsztacie negocjatora

 

SESJA III. Wywieranie wpływu i manipulacje w negocjacjach

Wywieranie wpływu w negocjacjach

 • Najważniejsze mechanizmy wywierania wpływu w negocjacjach
 • Gra negocjacyjna (gra pozycyjna dotycząca relacji: kupujący – sprzedający)
 • Analiza świadomie wykorzystywanych negocjacyjnych mechanizmów wywierania wpływu
 • Poznanie najczęściej stosowanych taktyk negocjacyjnych
 • Analiza własnych mocnych i słabych stron w komunikacji perswazyjnej
 • Test Taktyk Wpływu – analiza własnych mocnych i słabych stron w komunikacji perswazyjnej

Manipulacje i chwyty w negocjacjach

 • Wojna psychologiczna
 • Wojna pozycyjna
 • Ingracjacja
 • Makiawelizm
 • Manipulacje czasem
 • Psychologia przeciwstawiania się manipulacjom

Zachowania asertywne jako techniki wywierania wpływu i obrony przed manipulacją

 • Wyrażanie osobistych opinii i przekonań
 • Zamiana oceny na opinię
 • Pozbycie się trudności odmawiania (trzystopniowa procedura, technika „zdartej płyty”)
 • Wyrażanie uczuć negatywnych – przekazywanie konstruktywnych informacji zwrotnych
 • Radzenie sobie z krytyką

Taktyki negocjacyjne

 • Taktyka niepełnego pełnomocnictwa
 • Dobry policjant, zły policjant
 • Taktyka „zdechłej ryby”
 • „Nagroda w raju”
 • Sposoby efektywnego odkrywania/neutralizowania taktyk

Jak wygrywać negocjacje?

 • Symulacja dotycząca manipulacji i taktyk negocjacyjnych, umiejętności uczestników w ograniczaniu konfliktu  niepotrzebnego, radzenia sobie z manipulacjami, stosowaniem taktyk negocjacyjnych
 • Action plan – przygotowanie indywidualnych planów rozwojowych

Informacje o prelegentach:

Włodzimierz K. Buśkiewicz - senior konsultant/ senior trener

Krzysztof Groszyk - senior trener/ senior konsultant

Dariusz Jęda - senior trener/ coach

Alfonso Kalinauskas - senior trener/ senior konsultant

Małgorzata Klimowicz - senior konsultant/ senior trener

Beata Kozyra - wykładowca

Witold Mockałło - senior, coach

Michał Nastula - senior trener

Maciej Polański - senior trener

Andrzej Stępień - trener/ coach

Wojciech Zatorski - trener

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 3870 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch i serwis kawowy
Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 4 700 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.


Wydarzenie: Advanced Negotiation Program