Finanse dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów niefinansistów cz. 1 – Jak poprawić wyniki finansowe firmy?

O seminarium

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego odczytywania dokumentacji finansowej i wyciągania odpowiednich wniosków, a także poznanie wpływu różnych decyzji na wyniki finansowe firmy.
Po ukończeniu szkolenia (część I) uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się i będzie:

 • Posiadał wiedzę finansową niezbędną na każdym stanowisku menedżerskim;
 • Rozumiał funkcjonowanie firmy przez pryzmat dokumentów finansowych;
 • Znał dokumenty wchodzące w skład sprawozdania finansowego.
 • Potrafił przeprowadzić analizę finansową firmy w oparciu o główne wskaźniki finansowe
 • Wiedział jaki jest wpływ decyzji operacyjnych na ogólną sytuację finansową firmy;
 • Mógł swobodnie komunikować się z bankami, instytucjami finansowymi oraz finansistami, dzięki opanowaniu języka finansistów.
 • Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie podstaw finansów.
Dlaczego warto wziąć udział?

Kluczowe korzyści

 • Opanowanie wiedzy finansowej niezbędnej na każdym stanowisku menedżerskim, umożliwiającej swobodne poruszanie się w świecie pojęć finansowych.
 • Zrozumienie mechanizmów funkcjonowania firmy przez pryzmat dokumentów finansowych.
 • Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu nowoczesnego zarządzania finansami.
 • Poznanie głównych wskaźników oceny sytuacji finansowej firmy.
 • Poznanie wpływu decyzji operacyjnych na ogólną sytuację i wynik finansowy firmy.
 • Opanowanie języka, który pozwoli na sprawne porozumiewanie się z bankami, instytucjami finansowymi oraz z finansistami.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski program opracowany na bazie programów zachodnich szkół biznesowych.
 • Od ponad dwóch dekad uznawany w Polsce za jeden z najlepszych programów z zakresu zarządzania finansami dla niefinansistów.
 • Program prezentuje kompendium wiedzy z zakresu zarzadzania finansami i jest dedykowany dla kadry menedżerskiej i niefinansistów.
 • Przyjazna formuła zajęć: dydaktyka dostosowana do modelu szkolenia kadry menedżerskiej i osób dorosłych.
 • Pozwala przekonać się, że finanse można zrozumieć, a także mówić o nich prosto i zrozumiale.
 • Zajęcia mają interaktywny, warsztatowy charakter (liczne ćwiczenia, interpretacje prawdziwych dokumentów finansowych i wskaźników analitycznych), mocno odbiegający od akademickich metod dydaktycznych.
 • Logiczna i uporządkowana struktura zajęć. Program realizowany od podstaw.
 • To najlepszy sposób, by przełamać swoje „obawy” przed finansami i zyskać komfort bycia partnerem w dyskusjach o finansach.
Kto powinien wziąć udział?

Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, sukcesorzy, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, dyrektorzy działów: sprzedaży i marketingu, logistyki, zakupów, strategii, relacji inwestorskich, rozwoju, R&D, produkcji, IT, personalnych, HR, komunikacji, działów prawnych; dyrektorzy linii biznesowych, szefowie projektów.

Program pierwszego wyboru dla zarządzających z wykształceniem technicznym, humanistycznym, medycznym itp.

Program seminarium

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Podstawowe pojęcia i zasady. Jak czytać sprawozdania finansowe?

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Czy możliwe jest dla niefinansisty zrozumienie firmy przez pryzmat dokumentów finansowych?
  1. Co to jest bilans i czym się różni od rachunku zysków i strat?
  2. Czym są przychody a czym wpływy z gotówki? Jaka jest różnica między kosztami a wydatkami? – Ćwiczenia
  3. Co to jest wynik finansowy i czym się różni od cash flow?
 3. Jakich informacji dostarcza nam Rachunek Zysków i Strat?
 4. Czym się różni RZiS w układzie rodzajowym od RZiS w układzie kalkulacyjnym? Czy są inne możliwości przedstawiania wyników? Analiza marż – Ćwiczenie
 5. Które poziomy wyników finansowych są istotne przy ocenie firmy, a które fałszują jej obraz?
 6. Jak analizować marżę na różnych poziomach? – Ćwiczenie
 7. Dlaczego amortyzacja jest nietypowym kosztem? – Ćwiczenie
 8. Czym się różni EBITDA od EBIT? – Ćwiczenie
 9. Jakie elementy mają rzeczywisty wpływ na wyniki finansowe firmy? Jak specyfika branżowa wpływa na analizę wyników finansowych firm?
 10. Czy terminy płatności mają wpływ na wynik? Czy zaliczki poprawiają wynik? A może płynność?
 11. Dlaczego koszty muszą być współmierne do przychodów?
 12. Podsumowanie dnia.

 

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Bilans i zarządzanie kapitałem obrotowym. Analiza wskaźnikowa cz.1

 1. Powtórzenie zagadnień z pierwszego dnia seminarium i test wiedzy wraz z omówieniem jego rozwiązania.
 2. Jak oszacować różne ryzyka występujące w firmie i jaki jest ich wpływ na sytuację finansową firmy? Dlaczego trzeba tworzyć rezerwy? – Ćwiczenie
 3. Co zrobić, aby utrzymywać równowagę finansową firmy? Rola kapitału obrotowego. – Ćwiczenie
 4. Jak określić potrzeby kapitałowe firmy? Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. – Ćwiczenie
 5. Jak wzrost zapasów, należności od odbiorców i zobowiązań wpływa na płynność finansową i wyniki firmy? Co oznaczają wskaźniki zapasów, należności i zobowiązań wyrażone w dniach sprzedaży (days of sales, DSO, DPO)? – Ćwiczenie
 6. Jak zmniejszyć potrzeby kapitałowe firmy i kto ma realny wpływ na ich zmniejszenie? – Ćwiczenie
 7. Analiza wyników firmy za pomocą wskaźników. Jak przeprowadzić prawidłową interpretację wyników finansowych i jak unikać błędów?
  1. Analiza rentowności – jak interpretować wskaźniki rentowności: ROS, ROA, ROE, ROCE, ROI?
  2. Jak analizować związki między wskaźnikami – model Piramidy Du Ponta.
  3. Jak poprawić rentowność kapitału wykorzystując dźwignię finansową? Dlaczego należy korzystać z kapitałów obcych? Jakie są granice zadłużenia? A co z ryzykiem?
  4. Jakie są najczęściej popełniane błędy przy ocenie rentowności?
  5. Analiza płynności – jak ocenić zdolność firmy do terminowego regulowania zobowiązań?
  6. Czym jest płynność finansowa, a czym są wskaźniki płynności?
  7. Analiza efektywności zarządzania – jak mierzyć efektywność zarządzania zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy? Rotacja zapasów, należności, zobowiązań. – Ćwiczenie
 8. Podsumowanie dnia.

 

Trzeci dzień (9.00 - 16.00)

Podstawy oceny firmy za pomocą wskaźników (ciąg dalszy)

 1. Powtórzenie zagadnień z drugiego dnia seminarium i test wiedzy wraz z omówieniem jego rozwiązania.
 2. Analiza wyników firmy za pomocą wskaźników (ciąg dalszy). Jak przeprowadzić prawidłową interpretację wyników finansowych i jak unikać błędów?
  1. Analiza zadłużenia – analiza zdolności do spłaty zobowiązań i struktury finansowania. Jaka powinna być struktura majątku i źródeł finansowania?
  2. Złote zasady równowagi bilansowej.
 3. Jakie znaczenie dla firmy ma osiągnięcie progu rentowności (BEP)?
  1. Koszty stałe a koszty zmienne.
  2. Ile trzeba sprzedać, żeby osiągnąć oczekiwany wynik? – Ćwiczenia
 4. Case Study podsumowujący materiał omówiony podczas całego seminarium (czas trwania: 2,5h).
 5. Podsumowanie zajęć.

Czas trwania

3 dni

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Airport Hotel Okęcie

Warszawa

Komitetu Obrony Robotników 24

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
4 750
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
02-032 Warszawa
ul. Filtrowa 75/5
woj. mazowieckie
Francuski Instytut Gospodarki Polska jest firmą ekspercką, której misją jest: „Wspierać najwyższą kadrę zarządzającą w osiąganiu przełomowych wyników poprzez edukację, doradztwo oraz nadzór nad realizacją projektów biznesowych w oparciu o &b...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
02-032 Warszawa ul. Filtrowa 75/5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!