Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//seminarium/innovative-product-development-75567-id14655

Informacje o seminarium

 • Innovative Product Development


  ID seminarium: 75567
  Typ: Seminaria
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin seminarium:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  wymagany jest komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 godz., 2 dni
 • Organizator seminarium:

  IBD Business School Sp. z o.o.
  ul. Panieńska 9
  03-704 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
IBD Business School Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Seminaria

Opis seminarium

Informacje podstawowe o seminarium:

Innowacje produktowe  to warunek osiągania przewagi konkurencyjnej i rozwoju firmy. To także strategia działania promowana i wspierana w ramach polityki UE – jeden z trzech priorytetowych obszarów Strategii „Europa 2020”.

Poniżej kilka z kluczowych pytań, na które powinno odpowiedzieć sobie praktycznie każde przedsiębiorstwo:

Dlaczego potrzebujemy  innowacji?

Co sprzyja innowacji?

Jak wpływać na innowacyjność i kreatywność zespołów?

Jak wykorzystać customer insights w procesie rozwoju nowego produktu?

Jak skutecznie zarządzać projektami New Product Development (NPD) na poziomie firmy?

Jak stworzyć efektywny proces zarządzania innowacjami?

Warsztat zawiera odpowiedzi na te i wiele innych pytań z obszaru innowacji i zarządzania procesem NPD.  A wszystko to w duchu uczenia się przez doświadczenie w komfortowej i twórczej atmosferze.

Cele seminarium:

Poszerzenie wiedzy z zakresu innowacji i zarządzania procesem NPD na poziomie firmy

Lepsze zrozumienie uwarunkowań organizacyjnych i rynkowych innowacji

Poznanie i przećwiczenie wybranych technik, które zwiększają kreatywność i innowacyjność

Rozwój umiejętności w obszarze tworzenia i zarządzania procesem NPD  w przedsiębiorstwie poprzez aktywne formy nauki

Inspiracja

Integracja i networking uczestników

Seminarium skierowane jest do:

kadry menedżerskiej wyższego  i średniego szczebla (min. 6 lat łącznego  doświadczenia zawodowego) oraz dla wszystkich osób, które są zainteresowane problematyką innowacji i rozwoju nowych produktów, usprawnieniem zarządzania nimi w firmach, a w szczególności dla:

 • osób odpowiedzialnych za procesy inicjowania i zarządzania rozwojem nowych produktów na poziomie firm
 • przedsiębiorców, właścicieli firm i dyrektorów chcących zwiększyć innowacyjność działań w swoich firmach
 • kierowników marek i produktów odpowiedzialnych za kreowanie nowych produktów (Product Manager, Brand Manager itp.).
 • dyrektorów, specjalistów i menedżerów ds. marketingu, sprzedaży, pracowników działu R&D i innych działów mających wpływ i uczestniczących w procesach innowacji na poziomie przedsiębiorstwa
 • osób współpracujących z działami NPD – New Product Development i chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu innowacji

Program seminarium:

I. Kreatywność i innowacje

1. Kreatywność – podstawą procesu innowacyjnego

2. Wybrane metody i techniki wspierające procesy kreatywności, m. in.

 • metoda Zing, synektyka, technika myślenia lateralnego, m.in kapelusze de Bono, strategia błękitnego oceanu, redefiniowanie wartości dla klienta, etc.,
 • zastosowanie wybranych metod i technik w praktyce

3. Koncepcje innowacji

 • Koncepcja Diamentu innowacji
 • Przykłady zastosowania koncepcji Diamentu przez czołowe firmy

4. Rodzaje i źródła innowacji

 • Radykalne i ulepszające
 • Produktowe, usługowe, technologiczne, procesowe, organizacyjne, marketingowe
 • Źródła wewnętrzne i zewnętrzne innowacji

5. Modele i narzędzia innowacji

 • Model podażowy – technology push
 • Model popytowy – market pull
 • Nieliniowy (interaktywny) model innowacji
 • Open innovation- nowe podejście do innowacji

6. Art of innovation – inspiracja

 

II. Zarządzanie innowacyjnym procesem rozwoju nowych produktów w firmie

1. Insighty, ich istota oraz proces odkrywania

 • Kto powinien być zaangażowany w proces tworzenia NPD?
 • Pomysły i tunel innowacji

2. Badania, informacja rynkowa od nabywcy w procesie tworzenia NPD

3. Brief marketingowy i zasady współpracy z działem rozwoju produktu

 • Obowiązkowe elementy briefu NPD
 • Jak efektywnie współpracować z działem R&D – zalecenia i wskazówki

4. Projektowanie systemu innowacji tzw. stage-gate model i wybrane wyzwania

 • Etapy systemu innowacji bramek i baz tzw. stage-gate model
 • Preselekcja i wybór inicjatyw innowacyjnych
 • Priorytetyzacja inicjatyw innowacyjnych – jak sobie radzić, jakie kryteria stosować
 • Jak z rozwagą finansować innowacje?

5. Dobre praktyki zarządzania innowacją z uwzględnieniem  aspektów psychologicznych

6. Przykłady i studia przypadków inspirujących projektów, firm, innowacyjnych marek

7. Zadanie grupowe: projektowanie NPD  z elementami ABIs pod zadany wcześniej opis sytuacji

Informacje o prelegentach:

prof. Jan Nowak

Dyrektor Programów MBA, członek Rady Programowej IBD Business School

Doktor w zakresie nauk o organizacji i zarządzaniu (Uniwersytet Warszawski), dyrektor Programów MBA w IBD Business School. Były profesor zwyczajny (full professor) Uniwersytetu Nowego Brunszwiku (University of New Brunswick) w Kanadzie, Uniwersytetu Południowego Pacyfiku (University of the South Pacific) na Fidżi oraz Uniwersytetu Europy Środkowej (Central European University) w Budapeszcie. Profesor wizytujący na wielu innych uniwersytetach zagranicznych. Specjalizuje się w marketingu i biznesie międzynarodowym, dziedzinach, w których ma wieloletnie międzynarodowe doświadczenie akademickie, szkoleniowe, administracyjne i konsultingowe nabyte podczas pracy w szkołach biznesu.

Kierował między innymi centrum rozwoju zarządzania (Kanada), programami MBA (Kanada i Fidżi) oraz pełnił funkcję przewodniczącego wykładowców (Węgry). Zrealizował szereg projektów międzynarodowych w Azji, Oceanii i Europie Środkowej w dziedzinie rozwoju kadr dla biznesu. Autor lub współautor ponad 60 artykułów w zagranicznych czasopismach naukowych i sprawozdaniach konferencyjnych, pięciu książek oraz wielu rozdziałów w pracach zbiorowych, raportów, ekspertyz i podobnych publikacji.

Marek Staniszewski – strateg marki, wykładowca, trener

Certyfikowany trener biznesu, certyfikowany coach grupowy i zespołowy, wykładowca, doradca i autor.

Pasjonat strategii komunikacji oraz inwentyki. Doświadczenie zdobywał w międzynarodowych agencjach kreatywnych, gdzie pełnił m. in. funkcję wiceprezesa i szefa oddziału badań i doradztwa strategicznego (Ogilvy, Youyng & Rubicam, Havas). Zarządzał również działem marketingu w firmie Canal+. Jako wykładowca i trener prowadził zajęcia m. in. w: ICAN Institute – HBP, WSKiM im. J. Giedroycia, SMR przy Akademii L. Koźmińskiego czy Akademii Questus. Współtworzył formułę i program oraz jest wieloletnim wykładowcą branżowej Szkoły Strategii Marki przy SKM/SAR. Jako juror oceniał prace w takich konkursach, jak Effie, Superbrands, IAB Creative Showcase, Innovation Award, Ad Venture. Członek Rady Ekspertów THINKTANK i SUPERBRANDS.

Autor kilkudziesięciu publikacji na temat komunikacji i strategii, w tym m.in. książek: „Atlas strategiczny” i „Strategiczny podstęp”, „Tak na marginesie strategii” oraz współautor książki „Portret klienta”.
Autor narzędzi dla trenerów: „Karty Inwencji”, „Karty Opowieści”. Pomysłodawca projektu Farma Inwencji. Założyciel i prezes Fundacji Homo Inquietus.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1710 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

koszty uczestnictwa w programie, certyfikat IBD Business School, materiały dydaktyczne, koszty sali szkoleniowej, zakwaterowania i wyżywienia podczas programu.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.


Wydarzenie: Innovative Product Development