Jak efektywnie zarządzać cash flow i kapitałem obrotowym? Warsztaty dla zarządzających

O seminarium

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do zarządzania cash flow i kapitałem obrotowym.
Po ukończeniu szkolenia Uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:

 • Posiadał wiedzę w zakresie zarządzania płynnością finansową, w tym poprawy procesów gospodarowania kapitałem pracującym,
 • Znał metody pomiaru i diagnozowania płynności finansowej,
 • Stosował techniki analizy, oceny i planowania cash flow,
 • Potrafił dostosować zarządzanie kapitałem obrotowym i płynnością finansową do modelu biznesowego firmy
 • Wiedział jak optymalnie inwestować nadwyżki cash flow.
 • Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie zarządzania cash flow i kapitałem obrotowym.
Dlaczego warto wziąć udział?
 • Autorski program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska, który specjalizuje się w opracowywaniu i wdrożeniach strategii przedsiębiorstw oraz programach restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw.
 • Program opracowany z myślą o zarządach, decydentach i menedżerach najwyższego szczebla, nieposiadających przygotowania z zakresu finansów.
 • Seminarium prezentuje niezbędne kompendium wiedzy nt. zarządzania płynnością i kapitałem obrotowym niezbędne do podejmowania optymalnych decyzji biznesowych.
 • Praktyczny charakter zajęć, ćwiczenia, formatki, instrukcje i inne narzędzia do szybkiego wykorzystania we własnej organizacji.
 • Scenariusze ćwiczeń opracowane przez praktyków na bazie realnych sytuacji biznesowych.
 • Możliwość konsultacji zagadnień finansowych z prowadzącym ekspertem-praktykiem o bogatym doświadczeniu w zarządzaniu finansami.
 • Kameralne grupy seminaryjne, gwarantujące forum wymiany doświadczeń i dzielenie się wiedzą w gronie najwyższej kadry zarządzającej.
Kto powinien wziąć udział?

Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, sukcesorzy, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, sprzedaży i marketingu, logistyki, zakupów, produkcji. Kadra menedżerska działów finansowych i księgowych, windykacji, działów analiz i controllingu biznesowego.

Wymagana znajomość finansów w zakresie pierwszej części szkolenia finansów dla niefinansistów.

Program seminarium

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Diagnoza płynności finansowej dla celów zarządczych

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Czym jest płynność finansowa firmy?Kiedy mamy do czynienia z niewypłacalnością firmy, a kiedy z jej bankructwem? – Ćwiczenie
 3. Kiedy grozi nam utrata płynności?Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na utratę płynności finansowej. – Ćwiczenia
 4. Jak ocenić płynność finansową przedsiębiorstwa?Statyczne i dynamiczne metody oceny płynności finansowej.
  1. Budowa rachunku przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia i pośrednia).
  2. Analiza i ocena płynności finansowej na podstawie rachunku przepływów pieniężnych.
 5. Czym jest bilans finansowy i jakich informacji nam dostarcza?
  – Ćwiczenia
  1. Analiza i ocena poziomu kapitału obrotowego (KO).
  2. Analiza i ocena zapotrzebowania na kapitał obrotowy (ZKO).
  3. Analiza i ocena płynności netto i zapotrzebowania na kredyt bankowy.
 6. Kiedy problemy z płynnością wynikają ze złej struktury finansowania, a kiedy są wynikiem nieefektywnych procesów
  w organizacji? Analiza i interpretacja wskaźników płynności (liquidity ratios) na bazie bilansu.
  1. Wskaźniki pokrycia aktywów kapitałami.
  2. Wskaźniki oceny efektywności zarządzania kapitałem obrotowym:
   1. Wskaźnik zobowiązań w dniach sprzedaży (DPO).
   2. Wskaźnik należności w dniach sprzedaży (DSO).
   3. Wskaźnik zapasów w dniach sprzedaży – zasady i metody zarządzania zapasami.
  3. Wskaźniki płynności: CR (curentratio), R (quickratio), wskaźnik płynności natychmiastowej. – Ćwiczenia
 7. W jaki sposób układać nasze relacje z klientami, dostawcami, partnerami, kooperantami, aby zmniejszyć zarządzanie
  zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy?
  1. Zasady i metody zarządzania zapasami. – Ćwiczenia
  2. Zasady zarządzania należnościami od odbiorców. – Ćwiczenia
  3. Zasady zarządzania zobowiązaniami wobec dostawców. – Ćwiczenia
 8. Podsumowanie dnia.

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Zarządzanie kapitałem obrotowym i nadwyżkami finansowymi

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Jak efektywnie zarządzać kapitałem obrotowym?
  1. Jak i kiedy korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania? Zarządzanie niedoborami finansowymi.
  2. Kredyt czy leasing? – Ćwiczenie
  3. Kiedy powinniśmy korzystać z factoringu, cesji wierzytelności czy też outsourcingu wierzytelności?
  4. Cash pooling – korzyści z „bycia w grupie kapitałowej”. – Przykłady
 3. Planowanie cash flow w zarządzaniu płynnością firmy.
  1. Jak budować długo- i krótkoterminowe prognozy cash flow? – Ćwiczenie
  2. Co uwzględnić przy prognozowaniu CF z nowych inwestycji?
  3. Jak sterować płynnością finansową? – Ćwiczenie
 4. Co zrobić z nadmiarem gotówki?Zarządzanie nadwyżkami finansowymi a skłonność do ryzyka.
  1. Lokaty standardowe i negocjowane, depozyt automatyczny.
  2. Lokaty czy szybszy zwrot z kredytów? – Ćwiczenie
  3. Transakcje Sell / Buy-Back / Repo.
  4. Obligacje skarbowe, komunalne i korporacyjne, bony wekslowe.
  5. Fundusze inwestycyjne, Venture Capital i Private Equity.
  6. Wpływ nadwyżek gotówkowych na koszt kapitału firmy. – Przykłady
 5. Wewnętrzna rezerwa płynności – czyli jak zarządzać gotówką?
  1. Rabat za przyspieszoną płatność, cash collection, cash management.
 6. Procesy biznesowe o największym potencjale do poprawy skuteczności zarządzania CF.
 7. Podsumowanie zajęć.

Czas trwania

2 dni, 9.00-17.00

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Golden Tulip

Warszawa

Towarowa 2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
3 750
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
02-032 Warszawa
ul. Filtrowa 75/5
woj. mazowieckie
Francuski Instytut Gospodarki Polska jest firmą ekspercką, której misją jest: „Wspierać najwyższą kadrę zarządzającą w osiąganiu przełomowych wyników poprzez edukację, doradztwo oraz nadzór nad realizacją projektów biznesowych w oparciu o &b...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
02-032 Warszawa ul. Filtrowa 75/5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!