Prawne aspekty wykorzystywania sztucznej inteligencji (AI) oraz Blockchain

O seminarium

Rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji (AI) oraz blockchain znajdują coraz szersze zastosowanie zarówno w przemyśle, działalności biznesowej, jak również w administracji publicznej. Wykorzystanie tych nowych technologii związane jest jednak z szeregiem nowych wyzwań prawnych.

Zasadniczym celem szkolenia jest przedstawienie prawnych aspektów wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) oraz blockchain w celu umożliwienia uwzględnienia nowych wyzwań prawnych w działalności organizacji.
Dlaczego warto wziąć udział?

Udział w szkoleniu pozwoli Państwu:

 • poznanie aktualnych trendów i wyzwań prawnych związanych z wykorzystaniem AI, inteligentnych kontraktów, blockchain w celu dostosowania swojej działalności, produktów, usług i całej organizacji do nowych wyzwań,
 • poznać wybrane regulacje prawne jakie powinny zostać uwzględnione przy projektowaniu i tworzeniu nowych produktów/usług wykorzystujących AI, blockchain, IoT,
 • poznać zasady pozyskiwania, wykorzystywania i ochrony danych (osobowych/maszynowych) na potrzeby AI, analizy danych, IoT,
 • poznania zasad odpowiedzialności za wadliwe działanie produktów wykorzystujących AI oraz kierunki zmian zasad odpowiedzialności,
 • uzyskać wiedzę, czy chronione są wytwory (np. programy komputerowe, muzyka) tworzone przy wykorzystaniu AI,
 • na rzeczywistych przykładach poznać zastosowanie blockchain i AI w administracji publicznej i samorządowej.

Udział w szkoleniu polecamy przede wszystkim:

 • kierownikom i managerom odpowiedzialnym w przedsiębiorstwie za projektowanie i tworzenie nowych produktów i usług, wykorzystujących AI, blockchain,
 • przedstawicielom administracji publicznej zamierzającym wdrożyć rozwiązania oparte na blockchain w urzędzie, gminie itp.
 • kierownikom i managerom ds. innowacji i rozwoju,
 • indywidualnym przedsiębiorcą tworzącym innowacyjne produkty, wykorzystujące AI, IoT, blockchain,
 • informatykom, architektom systemów informatycznych i rozwiązań AI, IoT, blockchain,
 • osoby zajmujące się analizą danych (Big Data), tworzeniem rozwiązań do analizy danych,
 • radcom prawny, adwokatom, prawnikom zainteresowany problematyką AI oraz blochchain.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest zarówno do przedstawicieli przemysłu, biznesu, jak również administracji publicznej.

Program seminarium

 1. BLOK: Prawne i biznesowe aspekty wykorzystania AI.
 2. Główne wyzwania prawne związane z wykorzystaniem AI:
  • Co to jest Sztuczna inteligencja (AI)? Biznesowe wykorzystania AI – przykłady implementacji.
  • Narodowe strategie rozwoju AI.
  • Założenia do strategii rozwoju AI w Polsce.
 3. Prawne aspekty dostępu i wykorzystania danych (osobowych/maszynowych) dla potrzeb rozwoju i funkcjonowania AI:
  • Pozyskiwanie i wykorzystywanie danych osobowych:
   • Problem pozyskiwania danych osobowych dla potrzeb rozwoju AI (zmiana celu przetwarzania, podstawy przetwarzania, problem animizacji).
   • Wykorzystanie danych osobowych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji przy wykorzystaniu AI).
  • Pozyskiwanie i wykorzystywanie danych nieosobowych (maszynowych):
   • Możliwości pozyskiwania danych z zasobów publicznych (re-use).
   • Ochrona danych maszynowych:
    • Tajemnica przedsiębiorstwa.
    • Czy powstanie nowe prawo „własności” danych maszynowych?
   • Obrót danymi nieosobowymi (umowy o udostępnienie danych, wytyczne KE itp.).
 4. Główne wyzwania prawne związane z projektowaniem, wprowadzaniem do obrotu o wykorzystaniem produktów AI. Stan aktualny oraz kierunki zmian:
  • Projektowanie AI a ochrona praw człowieka (w tym dostęp do algorytmów, przeciwdziałanie dyskryminacji, zapewnienie transparentności wykorzystania AI czarne skrzynki itp.).
  • Ochrona praw konsumenta.
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone przez AI – kto i na jakich zasadach ponosić może odpowiedzialność.
 5. Prawa własności intelektualnej a AI:
  • Czy algorytmy działania AI podlegają ochronie prawnej?
  • Czy wytwory AI (np. programy komputerowe, bazy danych, muzyka, teksty,– stworzone przy wykorzystaniu AI) podlegają ochronie w prawnej?
 6. BLOK: Prawne i biznesowe aspekty wykorzystania Blockchain.
 7. Gospodarka cyfrowa, a blockchain. Najnowsze trendy rozwoju gospodarki ale także funkcjonowania administracji:
  • smart citi,
  • smart contractu,
  • tokeniazacja czynności.
 8. Blockchain – pojęcie:
  • pojęcie techniczne (wzmianka) czyli jak to działa,
  • pojęcie prawne na przykładzie legislacji m.in. Malty, USA, UK.
 9. DLT - pojęcie techniczne i prawne.
 10. Zastosowanie blockchain oraz DLT – doświadczenia administracji Gruzji, Ukrainy, Estoni, Dubaju. Czy Dubaju przechodzi ze zwykłej chmury na DLT i blockchain.
 11. Przykłady wdrożeń DLT i blockchain. Realne wdrożenia i konsorcja światowe.
 12. Blockchain w finansach (także gminy). Jak wykorzystać, czego się ustrzegać. Wykorzystanie tokeniazacji i kryptowalut w działalności gminy. Trwały nośnik oparty o blockchain.
 13. Samrt contract:
  • Pojęcie,
  • sposoby wykorzystania,
  • zasady tworzenia.
 14. Rola prawników w nadchodzącej rewolucji cyfrowej.

Czas trwania

9.30 - 14

Prelegenci

Roman Bieda

Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy spółka jawna.
Ukończył również aplikację rzeczniowską i wykonuje zawód rzecznika patentowego.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. W ramach pracy zawodowej zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów serwisowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania komputerowego. Na co dzień zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem elektronicznym, marketingiem internetowym oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów związanych z transferem technologii.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski).
Wykłada przedmioty związane z prawem Internetu w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Od kilku lat regularnie występuje na szkoleniach i konferencjach poświęconych różnym aspektom prawa nowych technologii oraz prowadzi zajęcia w ramach szeregu studiów podyplomowych. Prowadził zajęcia z zakresu prawa nowych technologii w ramach Executive MBA in IT organizowanych przez Zachodniopomorską Szkołę Bizensu. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej. Prowadzi serwis www.romanbieda.pl

Dariusz Szostek

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, partner zarządzający Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna. Profesor w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego UO, radca prawny. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach.
Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE UWr. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym handlu elektronicznym oraz e-Administracji, ze szczególnym uwzględnieniem podpisu elektronicznego. W przeszłości członek zespołu do spraw czynności prawnych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, przewodniczący Zespołu Roboczego Ministra Sprawiedliwości ds. elektronicznego biura podawczego, ekspert w zespole ds. uchylania barier w e-administracji przy Komitecie Stałym ds. Informatyzacji Rady Ministrów.
Arbiter i mediator przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 31 marzec 2021

Rejestracja

Cena
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 19 marca
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 20 marca
890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

- komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
- przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
- używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
- głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
- NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
- Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
- na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!