Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//seminarium/prawne-aspekty-wykorzystywania-sztucznej-inteligencji-ai-oraz-blockchain-74630-id72

Informacje o seminarium

 • Prawne aspekty wykorzystywania sztucznej inteligencji (AI) oraz Blockchain


  ID seminarium: 74630
  Typ: Seminaria
  Kategoria: Badania i rozwój Prawo
 • Termin seminarium:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  - komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  - przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
  - używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
  - głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
  - NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
  - Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
  - na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00 – 14:00
 • Organizator seminarium:

  Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
  Międzyborska 50
  04-041 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Seminaria

Opis seminarium

Informacje podstawowe o seminarium:

Rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji (AI) oraz blockchain znajdują coraz szersze zastosowanie zarówno w przemyśle, działalności biznesowej, jak również w administracji publicznej. Wykorzystanie tych nowych technologii związane jest jednak z szeregiem nowych wyzwań prawnych.

Zasadniczym celem szkolenia jest przedstawienie prawnych aspektów wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) oraz blockchain w celu umożliwienia uwzględnienia nowych wyzwań prawnych w działalności organizacji.

Udział w szkoleniu pozwoli Państwu:

- poznać aktualne trendy i wyzwania prawne związane z wykorzystaniem AI, inteligentnych kontraktów, blockchain w celu dostosowania swojej działalności, produktów, usług i całej organizacji do nowych wyzwań,

-poznać wybrane regulacje prawne jakie powinny zostać uwzględnione przy projektowaniu i tworzeniu nowych produktów/usług wykorzystujących AI, blockchain, IoT,

- poznać zasady pozyskiwania, wykorzystywania i ochrony danych (osobowych/maszynowych) na potrzeby AI, analizy danych, IoT,

- poznać zasady odpowiedzialności za wadliwe działanie produktów wykorzystujących AI oraz kierunki zmian zasad odpowiedzialności,

- uzyskać wiedzę, czy chronione są wytwory (np. programy komputerowe, muzyka) tworzone przy wykorzystaniu AI,

- na rzeczywistych przykładach poznać zastosowanie blockchain i AI w administracji publicznej i samorządowej.

Seminarium skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest zarówno do przedstawicieli przemysłu, biznesu, jak również administracji publicznej.

Udział w szkoleniu polecamy przede wszystkim:

 • kierownikom i managerom odpowiedzialnym w przedsiębiorstwie za projektowanie i tworzenie nowych produktów i usług, wykorzystujących AI, blockchain,
 • przedstawicielom administracji publicznej zamierzającym wdrożyć rozwiązania oparte na blockchain w urzędzie, gminie itp.
 • kierownikom i managerom ds. innowacji i rozwoju,
 • indywidualnym przedsiębiorcą tworzącym innowacyjne produkty, wykorzystujące AI, IoT, blockchain,
 • informatykom, architektom systemów informatycznych i rozwiązań AI, IoT, blockchain,
 • osoby zajmujące się analizą danych (Big Data), tworzeniem rozwiązań do analizy danych,
 • radcom prawny, adwokatom, prawnikom zainteresowany problematyką AI oraz blochchain.

Program seminarium:

 1. BLOK: Prawne i biznesowe aspekty wykorzystania AI.
 2. Główne wyzwania prawne związane z wykorzystaniem AI:
  • Co to jest Sztuczna inteligencja (AI)? Biznesowe wykorzystania AI – przykłady implementacji.
  • Narodowe strategie rozwoju AI.
  • Założenia do strategii rozwoju AI w Polsce.
 3. Prawne aspekty dostępu i wykorzystania danych (osobowych/maszynowych) dla potrzeb rozwoju i funkcjonowania AI:
  • Pozyskiwanie i wykorzystywanie danych osobowych:
   • Problem pozyskiwania danych osobowych dla potrzeb rozwoju AI (zmiana celu przetwarzania, podstawy przetwarzania, problem animizacji).
   • Wykorzystanie danych osobowych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji przy wykorzystaniu AI).
  • Pozyskiwanie i wykorzystywanie danych nieosobowych (maszynowych):
   • Możliwości pozyskiwania danych z zasobów publicznych (re-use).
   • Ochrona danych maszynowych:
    • Tajemnica przedsiębiorstwa.
    • Czy powstanie nowe prawo „własności” danych maszynowych?
   • Obrót danymi nieosobowymi (umowy o udostępnienie danych, wytyczne KE itp.).
 4. Główne wyzwania prawne związane z projektowaniem, wprowadzaniem do obrotu o wykorzystaniem produktów AI. Stan aktualny oraz kierunki zmian:
  • Projektowanie AI a ochrona praw człowieka (w tym dostęp do algorytmów, przeciwdziałanie dyskryminacji, zapewnienie transparentności wykorzystania AI czarne skrzynki itp.).
  • Ochrona praw konsumenta.
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone przez AI – kto i na jakich zasadach ponosić może odpowiedzialność.
 5. Prawa własności intelektualnej a AI:
  • Czy algorytmy działania AI podlegają ochronie prawnej?
  • Czy wytwory AI (np. programy komputerowe, bazy danych, muzyka, teksty,– stworzone przy wykorzystaniu AI) podlegają ochronie w prawnej?
 6. BLOK: Prawne i biznesowe aspekty wykorzystania Blockchain.
 7. Gospodarka cyfrowa, a blockchain. Najnowsze trendy rozwoju gospodarki ale także funkcjonowania administracji:
  • smart citi,
  • smart contractu,
  • tokeniazacja czynności.
 8. Blockchain – pojęcie:
  • pojęcie techniczne (wzmianka) czyli jak to działa,
  • pojęcie prawne na przykładzie legislacji m.in. Malty, USA, UK.
 9. DLT - pojęcie techniczne i prawne.
 10. Zastosowanie blockchain oraz DLT – doświadczenia administracji Gruzji, Ukrainy, Estoni, Dubaju. Czy Dubaju przechodzi ze zwykłej chmury na DLT i blockchain.
 11. Przykłady wdrożeń DLT i blockchain. Realne wdrożenia i konsorcja światowe.
 12. Blockchain w finansach (także gminy). Jak wykorzystać, czego się ustrzegać. Wykorzystanie tokeniazacji i kryptowalut w działalności gminy. Trwały nośnik oparty o blockchain.
 13. Samrt contract:
  • Pojęcie,
  • sposoby wykorzystania,
  • zasady tworzenia.
 14. Rola prawników w nadchodzącej rewolucji cyfrowej.

Informacje o prelegentach:

Roman Bieda

Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy spółka jawna.
Ukończył również aplikację rzeczniowską i wykonuje zawód rzecznika patentowego.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. W ramach pracy zawodowej zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów serwisowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania komputerowego. Na co dzień zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem elektronicznym, marketingiem internetowym oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów związanych z transferem technologii.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski).
Wykłada przedmioty związane z prawem Internetu w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Od kilku lat regularnie występuje na szkoleniach i konferencjach poświęconych różnym aspektom prawa nowych technologii oraz prowadzi zajęcia w ramach szeregu studiów podyplomowych. Prowadził zajęcia z zakresu prawa nowych technologii w ramach Executive MBA in IT organizowanych przez Zachodniopomorską Szkołę Bizensu. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej. Prowadzi serwis www.romanbieda.pl

Dariusz Szostek

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, partner zarządzający Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna. Profesor w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego UO, radca prawny. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach.
Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE UWr. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym handlu elektronicznym oraz e-Administracji, ze szczególnym uwzględnieniem podpisu elektronicznego. W przeszłości członek zespołu do spraw czynności prawnych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, przewodniczący Zespołu Roboczego Ministra Sprawiedliwości ds. elektronicznego biura podawczego, ekspert w zespole ds. uchylania barier w e-administracji przy Komitecie Stałym ds. Informatyzacji Rady Ministrów.
Arbiter i mediator przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 790 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 23 października 2020 r.
 • 890 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 24 października 2020 r.

Cena zawiera:

udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Prawne aspekty wykorzystywania sztucznej inteligencji (AI) oraz Blockchain