Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//seminarium/rekrutacja-i-selekcja-pracownikow-75576-id14655

Informacje o seminarium

 • Rekrutacja i selekcja pracowników


  ID seminarium: 75576
  Typ: Seminaria
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin seminarium:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  wymagany jest komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  48 godz., 6 dni
 • Organizator seminarium:

  IBD Business School Sp. z o.o.
  ul. Panieńska 9
  03-704 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
IBD Business School Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Seminaria

Opis seminarium

Informacje podstawowe o seminarium:

Cele szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu doboru pracowników , procesu rekrutacji kandydatów, wyboru strategii rekrutacyjnej, doboru źródła pozyskiwania kandydatów do pracy, sposobów selekcji kandydatów, przeprowadzania rozmowy kompetencyjnej i procedury Assessment Center, badania efektywności procesu rekrutacji i selekcji

Uświadomienie roli osób rekrutujących w procesie budowania pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy na rynku pracy

Wskazanie kamieni milowych w procesie doboru pracowników

Zapoznanie z przepisami prawa pracy, mającymi wpływ na przebieg procesu doboru pracowników do organizacji (co zawrzeć w ogłoszeniu, czego nie umieszczać, o co można pytać w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, j akie obowiązki ma osoba rekrutująca po przeprowadzeniu testów psychologicznych i procedury Assessment Center)

Seminarium skierowane jest do:

 • Specjaliści ds. rekrutacji, którzy mają potrzebę uporządkowania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu rekrutacji i selekcji
 • Osoby pracujące w działach HR z krótkim stażem pracy, zajmujące się procesem doboru pracowników i potrzebujące umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia procesu rekrutacji i selekcji
 • Menedżerowie, którzy odpowiadają za dobór pracowników, uczestniczą w procesach doboru, chcą uporządkować i rozwinąć swoje kompetencje w tym zakresie
 • Osoby pracujące poza działami HR, które odpowiadają za pozyskiwanie pracowników, prowadzą proces doboru, np. w działach sprzedaży

Program seminarium:

Sesja I. Rekrutacja

 • Etapy procesu naboru kandydatów na wakujące stanowiska w organizacji.
 • Budowa profilu kandydata i konstrukcja ogłoszenia.
 • Wybór strategii rekrutacji i metody pozyskiwania kandydatów.
 • Szczególne wykorzystanie nowych mediów.
 • Budowa wizerunku pracodawcy na etapie doboru pracowników do organizacji.
 • Badanie efektywności procesu rekrutacji.

 

Sesja II. Selekcja

 • Wybór rekomendowanych kandydatów do zatrudnienia.
 • Preselekcja dokumentowa.
 • Omówienie najczęściej stosowanych metod selekcji kandydatów: wywiad telefoniczny, wywiad kompetencyjny, testy psychologiczne, referencje.
 • Efektywność procesu selekcji.

 

Sesja III. Assessment Center

 • Assessment Center – koncepcja centrum oceny.
 • Etapy pracy.
 • Wykorzystywane ćwiczenia.
 • Rola asesora i rozwój jego umiejętności.
 • Raport po sesji.
 • Feedback dla uczestnika, szczególny nacisk na rozwojową informację zwrotną dla kandydatów wewnętrznych.

Informacje o prelegentach:

Beata Wiernicka-Bełz – trener/ konsultant

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego. Ukończyła również Polsko-Niemieckie Studium Menadżerskie „Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Doświadczony menedżer, dyrektor HR, trener i konsultant. Specjalista w zakresie budowania i wdrażania rozwiązań HRM. Zespoły, którymi kierowała lub których była członkiem, efektywnie wykorzystywały nowoczesne metody i narzędzia HR, przyczyniając się do wzrostu poziomu motywacji pracowników i poprawy relacji międzyludzkich, zapewniając przy tym najwyższy standard usługi. Doświadczony i certyfikowany trener biznesu  (Akademia Trenerów Biznesu SET). Specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i NLP (Practitioner in the Art of NLP, Business Practitioner in the Art of NLP, Master NLP), wykładowca w Instytucie Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, trener i konsultant w IBD Business School.

Praktyczne doświadczenie zawodowe związane z tematyką ZZL zdobyła pracując między innymi jako menedżer  (Pepsico-Poland Sp. z o.o.), dyrektor ds. personalno-szkoleniowych (Szlenkier S.A.), kierownik personalny (SIMPLE S.A) i dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi (Plastics Group Sp. z o. o.). Na zajmowanych stanowiskach była odpowiedzialna za wdrażanie polityki personalnej firm, rekrutację i selekcję, diagnozowanie oraz promowanie pracowników, określanie potrzeb szkoleniowych i planowanie „sukcesji” kadry.

Przeprowadziła wiele szkoleń i projektów doradczych z zakresu: opisów stanowisk pracy, rekrutacji i selekcji personelu, analizy i określania potrzeb szkoleniowych, systemów wynagrodzeń i motywacyjnych, analizy i wartościowania stanowisk pracy, systemów ocen, controllingu personalnego.

Beata Pietrzykowska-Stachnik – senior konsultant/ senior trener

Absolwentka wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,  studiów podyplomowych na KUL oraz licznych szkoleń, m.in.  w obszarze budowania wizerunku pracodawcy czy nowoczesnych narzędzi rekrutacji.

Od początku kariery zawodowej związana z obszarem HR. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy zarówno w polskich, jak i w międzynarodowych przedsiębiorstwach na stanowiskach Dyrektora HR/ Dyrektora Departamentu/ Biura. Pracowała dla takich organizacji, jak Business Power Systems, Kredyt Bank,  Warta  ( TUIR Warta i TUnŻ Warta), Bank Zachodni WBK.

Odpowiadała za tworzenie strategii  HR dla całych organizacji, jak i strategii działań poszczególnych obszarów HR.  Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami HR, m.in. tworzeniu strategii działań emloyer brandingowych, wdrażaniu systemów ocen opartych na kompetencjach,   budowaniu skutecznych procesów rekrutacyjnych uwzględniających zmiany na rynku pracy,  tworzeniu  i zarządzaniu projektami szkoleniowo-rozwojowymi pracowników, zarządzaniu badaniami zaangażowania pracowników,  budowaniu programów outplacementowych  czy przygotowaniu i koordynowaniu projektów AC/DC.  W swojej pracy odpowiadała za tworzenie i zarządzanie zespołami HR.

Posiada bogate doświadczenia trenerskie,  m.in. z zakresu przywództwa, budowania zespołu, skutecznej rekrutacji, systemu ocen pracowników, zarządzania zmianą, komunikacji, negocjacji, EB. Prowadząc szkolenia odwołuje się do doświadczeń biznesowych i łączy to z wiedzą psychologiczną.  Najważniejszym celem każdego szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom szkolenia efektywniej i z większą satysfakcją realizować   zadania w ich miejscu pracy.

dr Hanna Macyra – trener, konsultant, coach

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr nauk humanistycznych. Ma międzynarodowy certyfikat coacha ICC, ukończyła także Szkołę Trenerów „Inwenta”. Posiada 10-letnie doświadczenie trenerskie i coachingowe oraz ponad 20-letnie doświadczenie menedżerskie, zdobyte m.in. w międzynarodowych korporacjach i firmach polskich głównie w sektorze produkcyjnym, w tym jako dyrektor zarządzający HR. Jest również  konsultantem SEB, jedynej w Polsce licencjonowanej metodologii do badania rentowności projektów rozwojowych.

Główne obszary specjalizacji to: przywództwo, zarządzanie projektami, metodologia Lean Management, polityka szkoleń i rozwoju (wszystkie procesy), systemy okresowych ocen pracowniczych, zarządzanie zmianą, negocjacje, a także kompetencje menedżerskie oraz osobiste i interpersonalne.

Prowadzi szkolenia dla kadry menedżerskiej (od średniej do najwyższej) oraz dla pracowników liniowych. Ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu w dużych firmach projektów z zakresu HR zarówno rozwojowego: modele kompetencji, oceny pracownicze, zarządzanie talentami, plany sukcesji, jak i administracji kadrowo-płacowej: wdrażanie systemów kadrowo-płacowych (SAP), centralizacja funkcji kadrowo-płacowej (dla organizacji zatrudniającej 23 tys. pracowników).

Realizowała szkolenia i projekty doradcze między innymi dla: GlaxoSmithKline, Akzo Nobel (Nobiles Włocławek), Bank Staropolski, Metalplast Oborniki, United Techonogies Corporation (WSK Rzeszów), PCC SE, Konsalnet, Aminex, Credit Agricole, Kompania Węglowa, Grupa Żywiec, Coface.

Marzena Kostelecka – trener/ konsultant/ coach

Absolwentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania ludźmi (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Podyplomowe Studium Zarządzania Ludźmi) i Gender Studies (Uniwersytet Warszawski). Specjalizuje się w takich dziedzinach, jak: bilansowanie procesu oceny okresowej dla stanowisk menedżerskich i niższych, współtworzenie indywidualnych planów rozwojowych, detekcja potencjałów, rekrutacja (wewnętrzna/zewnętrzna) na stanowiska menedżerskie,  współtworzenie planów integracji i stażu dla stanowisk menedżerskich i specjalistycznych, planowanie zastępstw na stanowiska menedżerskie w regionie. Ponadto od lat prowadzi sesje assessment i development center, coaching, mentoring dla kadry menedżerskiej i kadry rezerwowej, a także szkolenia z zakresu: rekrutacji, oceny okresowej, umiejętności menadżerskich oraz rozwoju talentów.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 3510 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch i serwis kawowy).

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 4 300 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.


Wydarzenie: Rekrutacja i selekcja pracowników