Seminarium

Specjalista ds. kadr – certyfikacja zawodu

O seminarium

Celem kształcenia jest przygotowanie słuchacza do wykonania zawodów, które zostały ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145:
– Specjalista ds. kadr, kod zawodu 242307

Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe z zakresu kadr.
Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas których prowadzący przedstawi liczne przykłady i interpretacje, które pomogą w zdobyciu praktyki z zakresu kadr.
Kto powinien wziąć udział?

Kurs skierowany jest do osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu kadr. Słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę ds. kadr mogą być osoby:
a)   posiadające co najmniej wykształcenie średnie, zakończone maturą,
b)   uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie specjalisty ds. kadr,
c)   rozumiejące znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Program seminarium

1. Podstawy prawne i funkcjonowanie
– Źródła oraz zasady prawa pracy (przepisy ogólne, układy zbiorowe, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń).
– Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji personalnej z elementami ochrony danych osobowych
2. Podstawy świadczenia pracy
– Nawiązanie i ustanie stosunku pracy:
– Zmiana treści umowy o pracę:
– Ustanie stosunku pracy:
– Zasady rozwiązywania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika:
– Świadczenie pracy w ramach umów cywilno-prawnych.
3. Czas pracy i urlopy
– Czas pracy jako istotny element wynagrodzenia za pracę
– Urlopy pracownicze (nabycie prawa do urlopu, wymiar urlopu i zasady jego udzielania, urlopy zdrowotne i inne dodatkowe).
4. Obowiązki zakładu pracy wobec niektórych grup pracowniczych
– Ochrona pracy kobiet
– Ochrona pracy młodocianych
– Szczególne obowiązki zakładu pracy wobec osób niepełnosprawnych
5. Obowiązki pracowników i pracodawcy wynikające ze stosunku pracy
– Porządek i dyscyplina pracy
– Odpowiedzialność materialna pracowników
– Odpowiedzialność pracownika i firmy za naruszenie przepisów prawa pracy w świetle kontroli  Państwowej Inspekcji Pracy
– Wybrane zagadnienia z działu X Kodeksu Pracy
– Pracownik i pracodawca przed sądem
6. Świadczenia socjalne
– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
– Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona
– Prawo ubezpieczeń społecznych (zarys systemu, w tym: zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).
7. Praca kontrolna (2 godziny)

Czas trwania

23.01 - sobota , godz: 09:00 - 16:00
24.01 - niedziela , godz: 09:00 - 16:00
30.01 - sobota , godz: 09:00 - 16:00
31.01 - niedziela , godz: 09:00 - 16:00
06.02 - sobota , godz: 09:00 - 16:00
07.02 - niedziela , godz: 09:00 - 16:00
20.02 - sobota , godz: 09:00 - 16:00
21.02 - niedziela , godz: 09:00 - 10:00
27.02 - sobota , godz: 09:00 - 16:00
28.02 - niedziela , godz: 09:00 - 11:00 -Egzamin

Prelegenci

Cytat

trener SEKA S.A.

Gdzie i kiedy

Online 23 stycznia - 28 lutego 2021

Zapisz się

Cena
brutto za osobę
2800 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

SEKA S.A.
04-386 Warszawa
Paca 37
woj. mazowieckie
Od 1988 roku prowadzimy nadzór, szkolenia i doradztwo z prawa pracy współpracując z polskimi i zagranicznymi firmami z różnych sektorów gospodarki oraz instytucjami rządowymi i publicznymi. Nasi klienci to ponad 450 firm zatrudniających. Od początku ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

Platforma LIVEWEBINAR

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

SEKA S.A.
04-386 Warszawa Paca 37
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!