Seminarium

Sympozjum Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne w praktyce – zmiany 2020/2021

O seminarium

Celem sympozjum jest pozyskanie przez uczestników specjalistycznej wiedzy z obszaru Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Prelegent w praktyczny sposób przedstawi informacje na temat kluczowych etapów każdego z postępowań. Uczestnicy nabędą umiejętności sprawnego reagowania w najważniejszych fazach procedur, tak aby skutecznie chronić interesy podmiotu, w którego strukturach działają. Program zajęć obejmuje również omówienie problematycznych elementów postępowania – prelegent przedstawi niebezpieczeństwa z nimi związane i właściwy model postępowania pozwalający uchronić przed zmaterializowaniem się ryzyka. Co ważne, materia zajęć uwzględnia najnowsze zmiany prawa insolwencyjnego – uczestnicy mający wcześniejsze doświadczenie z tą dziedziną będą mogli zaktualizować swoją wiedzę, a każdy uczestnik będzie miał pewność, że prezentowane informacje są w pełni aktualne.
Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Program seminarium

I. Postępowanie restrukturyzacyjne

1. Kto i kiedy? Czyli o przesłankach otwarcia restrukturyzacji oraz zdolności restrukturyzacyjnej słów kilka.

2. Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

3. Czy wnioski upadłościowy i restrukturyzacyjny mogą iść w parze?

4. Charakterystyka poszczególnych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, z uwzględnieniem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wprowadzonego Tarczą 4.0.

5. Jak powstaje i co zawiera spis wierzytelności?

6. Kwestionowanie treści spisu wierzytelności.

7. Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na toczące się postępowania sądowe i egzekucyjne.

8. Układ, jako sedno postępowania. Co obejmuje i w jaki sposób jest przyjmowany?

9. Finał – umorzenie lub zakończenie postępowania. Co wierzycielowi daje wyciąg z zatwierdzonego spisu wierzytelności?

10. Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców – jak skorzystać z pomocy?

II. Postępowanie upadłościowe

1. Zdolność upadłościowa oraz przesłanki ogłoszenia upadłości.

2. Wniosek o ogłoszenie upadłości – jak nie polec na formalnościach?

3. Przebieg postępowania o ogłoszenie upadłości, w tym sposoby zabezpieczenia majątku dłużnika.

4. Kto jest kim, czyli organy i uczestnicy postępowania upadłościowego.

5. Zgłoszenia wierzytelności oraz ustalenie listy wierzytelności.

6. Zakończenie lub umorzenie postępowania. Wyciąg z zatwierdzonej listy wierzytelności.

7. Upadłość konsumencka po zmianach.

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

Cytat

Piotr Zimmerman – starszy wspólnik, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny w kancelarii prawnej Zimmerman i Wspólnicy. W latach 1999-2002 orzekał w Wydziale Gospodarczym, w sekcji upadłościowo-układowej Sądu Rejonowego w Szczecinie. W tym czasie prowadził postępowania upadłościowe oraz pełnił funkcje sędziego komisarza w postępowaniach upadłościowych znaczących spółek regionu. W latach 2003-2006 przewodniczył Wydziałowi do spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie oraz pełnił funkcję sędziego komisarza i orzekał w sprawach upadłościowych toczących się w tym wydziale. W 2005 roku jako Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. zniesienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz utworzenia w to miejsce Sądów Rejonowych dla m.st. Warszawy, dla Warszawy Woli oraz Warszawy Żoliborza, przeprowadził procedurę podziału największego sądu rejonowego w Polsce. W latach 2005-2006 orzekał także w Wydziale XXIII Gospodarczym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Warszawie, rozpoznając w II instancji sprawy gospodarcze, upadłościowe i rejestrowe. W latach 2007-2010 współpracował z kancelarią Wardyński i Wspólnicy, najpierw jako starszy doradca a następnie jako wspólnik. Brał udział w konsultacjach przed wejściem w życie prawa upadłościowego i naprawczego z 2003 r. W roku 2006 uczestniczył w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości przygotowującej projekt gruntownej nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Interesuje się prawem konstytucyjnym i wpływem konstytucji na zakres uprawnień podmiotowych, realizowanych w postępowaniu sądowym. Był autorem pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności art. 172 prawa upadłościowego z 1934 r. z Konstytucją, odpowiedź na które stała się podstawą do całkowitej zmiany tego uregulowania w nowym prawie upadłościowym i naprawczym. W 2007 roku, jako pełnomocnik skarżącego, skutecznie doprowadził do uznania przez TK, iż regulacje ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, niepozwalające kandydatowi na sędziego odwołać od decyzji o nieprzedstawieniu jego wniosku o powołanie Prezydentowi RP, są niezgodnie z Konstytucją.

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 lutego 2021
CK ADN Browary Warszawskie

05-077 Warszawa

Grzybowska 56

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena
za osobę
1490 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!