Systemy informacji zarządczej. Jak wykorzystać controlling w budowaniu przewag konkurencyjnych?

O seminarium

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do wdrożenia i zarządzania nowoczesnym modelem rachunkowości zarządczej.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty kształcenia się tj. będzie:

Potrafił wybrać właściwy model systemu zarządzania informacją dla swojej firmy, spośród modeli poznanych w trakcie szkolenia.
Potrafił wypracować model wsparcia decyzji dla swojej firmy.
Wiedział jak funkcjonują rachunki zarządcze i będzie potrafił interpretować informacje przez nie dostarczane.
Potrafił zastosować narzędzia finansowe wykorzystywane w podejmowaniu decyzji zarządczych (np. produkować czy zlecać, inwestować czy zaniechać).
Potrafił ocenić efektywność pracy managerów zarządzających centrami odpowiedzialności (Cost Center, Profit Center itp.).
Potrafił ocenić wyniki pracy managerów odpowiedzialnych za centra odpowiedzialności i motywować ich.
Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu.
Dlaczego warto wziąć udział?
 • Autorski program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska, który specjalizuje się w opracowywaniu i wdrożeniach strategii przedsiębiorstw oraz programach restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw.
 • Program opracowany z myślą o zarządach, decydentach i menedżerach najwyższego szczebla, nieposiadających przygotowania z zakresu finansów i controllingu.
 • Seminarium prezentuje niezbędne kompendium wiedzy nt. rachunkowości zarządczej do podejmowania optymalnych decyzji biznesowych.
 • Praktyczny charakter zajęć, ćwiczenia, formatki, instrukcje i inne narzędzia do szybkiego wykorzystania we własnej organizacji.
 • Scenariusze ćwiczeń opracowane przez praktyków na bazie realnych sytuacji biznesowych.
 • Możliwość konsultacji zagadnień finansowych z prowadzącym ekspertem-praktykiem o bogatym doświadczeniu w zarządzaniu finansami.
 • Kameralne grupy seminaryjne, gwarantujące forum wymiany doświadczeń i dzielenie się wiedzą w gronie najwyższej kadry zarządzającej.
Kto powinien wziąć udział?

Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, sukcesorzy, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, dyrektorzy działów: sprzedaży i marketingu, produkcji, dyrektorzy zakupów.

Zalecana znajomość finansów w zakresie pierwszej części szkolenia finansów dla niefinansistów.

Program seminarium

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Zarządzanie rentownością firmy

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. W jaki sposób zbudować/ zmodyfikować dobrze funkcjonujący system wsparcia decyzji? Jakie są wyznaczniki sprawnego systemu controllingu? System rachunkowości zarządczej a system controllingu.
 3. Jakie modele kosztowe należy wykorzystywać w procesie klasyfikacji kosztów pod kątem różnych celów w organizacji?
  1. Koszty rodzajowe oraz koszty według typów działalności. – Ćwiczenie
  2. Koszty bezpośrednie i pośrednie.
  3. Koszty stałe i zmienne. – Ćwiczenie
 4. Jakie są limity rozliczania kosztów pośrednich na centra odpowiedzialności, produkty i klientów?
  1. Cele grupowania i rozliczania kosztów pośrednich.
  2. Metody grupowania kosztów pośrednich.
  3. Jak alokować koszty pośrednie? Metody rozliczania kosztów pośrednich. Klucze podziałowe. – Ćwiczenie
 5. Które z systemów rachunków kosztów należy wykorzystać i na jakie potrzeby?
  1. Rachunek kosztów pełnych – wady i zalety. – Ćwiczenie
  2. Rachunek kosztów zmiennych – wady i zalety.
  3. Activity Based Costing – wady i zalety. – Ćwiczenie
  4. Modele pomiaru marż generowanych na produktach, klientach, rynkach, ośrodkach odpowiedzialności czy procesach.
   1. Rodzaje marż i sposoby ich ustalania.
   2. Jak dana jednostka/produkt/klient przyczynia się do globalnego wyniku firmy? Analiza kontrybucji. – Ćwiczenie
  5. Wielostopniowy rachunek marż – przykłady.
 6. Decyzje strategiczne w oparciu o marże. Które koszty należy uwzględniać w różnych sytuacjach decyzyjnych?
  1. Ile trzeba sprzedać, aby inwestycja w nowy produkt była opłacalna? – Ćwiczenie
  2. Czy i kiedy przyjąć zamówienie od kontrahenta? Analiza kosztów krańcowych. Czy można zarabiać sprzedając poniżej TKW? Koszty istotne i nieistotne.
  3. Kiedy należy skorzystać z podwykonawstwa? Koszty outsourcingu. – Ćwiczenie
 7. Podsumowanie dnia.

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Zarządzanie przez wyniki i motywacja menedżerów

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Budżet i plan działań jako narzędzia realizacji ambitnych celów operacyjnych.
  1. W jaki sposób budżety odzwierciedlają strukturę odpowiedzialności w przedsiębiorstwie?
 3. Jak oceniać efekty pracy menedżerów zarządzających centrami odpowiedzialności w ramach firmy?
  1. Centra odpowiedzialności za koszty (cost center) – identyfikacja, analiza efektywności działań. – Ćwiczenie
  2. Centra odpowiedzialności za przychody (sales center) – identyfikacja, analiza efektywności działań.
  3. Centra odpowiedzialności za zyski (profit center) – identyfikacja, analiza efektywności działań.
  4. Centra odpowiedzialności za inwestycje (invest center) – identyfikacja, analiza efektywności działań.
 4. Czy budżet może być narzędziem motywacji menedżerów i pracowników?
  1. Jak stawiać cele budżetowe?
  2. Sztuka interpretacji odchyleń między założeniami a realizacjami. Analiza i interpretacja przyczyn wystąpienia odchyleń i identyfikacja działań korygujących. – Ćwiczenie
  3. Jak wykorzystywać informacje płynące z analizy odchyleń do doskonalenia organizacji?
 5. Jak mierzyć i oceniać efekty pracy menedżerów? Wybór finansowych i niefinansowych miar osiągnięć menedżerów. – Ćwiczenie
 6. Jak ustalić hierarchię informacji zarządczej. Lista kontrolna systemu wsparcia decyzji dla mojej firmy. – Ćwiczenie
 7. Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy IT wdrażającej oprogramowanie wspierające systemy controllingu w firmie? Od czego zacząć współpracę z firmą IT, która będzie wdrażać nowy system controllingu?
  1. Znaczenie badania oczekiwań użytkowników systemów wsparcia decyzji. – Dyskusja
 8. Od zarządzania operacyjnego do strategicznego. Monitoring kamieni milowych strategii z wykorzystaniem KPI w Strategicznej Karcie Wyników.
  1. Przykłady systemów raportowania strategicznego i operacyjnego.
 9. Podsumowanie zajęć.

Czas trwania

2 dni, w godzinach 9.00 - 17.00

Prelegenci

Paweł Wnuczak

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z controllingiem, analizą finansową, wyceną przedsiębiorstw i zarządzaniem finansami.

We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi seminaria:

 • „Controlling dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów. Nowoczesne systemy wsparcia decyzji”
 • „Jak poprawić wyniki finansowe firmy? Finanse dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów niefinansistów”.
 • „Ocena i finansowanie projketów inwestycyjnych. Jak unikać pułapek w inwestycjach?”

Projekty doradcze

Posiada ponad 14-letnie doświadczenie doradcze w zakresie projektowania i wdrażania systemów controllingu, opracowywania analiz finansowych, wycen przedsiębiorstw i biznesplanów. Z jego usług korzystały m.in. 4FUNTV, AdAction, Afilo, ASCO, AMC, Corenet, EuroLot, Eurotruck, IDM, Inoxa, Instytut Rozwoju Biznesu, Mazowiecka Agencja Rozwoju, Media Express, POL-MOT Warfama, Rebel-tv, Resover, RMF Scena, Super Media Holding, Supermedia Interactive, Tamark, Target, TBM Snacks, VGC, WKRA oraz wiele innych firm.

Prowadzenie szkoleń

Posiada bogate doświadczenia trenerskie realizując łącznie ponad 300 dni szkoleniowych. Prowadził zajęcia m.in. dla: BGK, Jeronimo Martins Polska, Orange, PGNIG, PKO BP, PZL Mielec, Raiffeisen Leasing, Union Investment TFI.

Doświadczenie zawodowe i wykształcenie

Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w FORD Polska, w firmie Thomas oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Doktor nauk ekonomicznych. Aktualnie  wykładowca w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych”.

Absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie specjalizacja rachunkowość i finanse przedsiębiorstw.

Autor wielu publikacji z zakresu wyceny przedsiębiorstwa, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz controllingu.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena
za osobę
3 250
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
02-032 Warszawa
ul. Filtrowa 75/5
woj. mazowieckie
Francuski Instytut Gospodarki Polska jest firmą ekspercką, której misją jest: „Wspierać najwyższą kadrę zarządzającą w osiąganiu przełomowych wyników poprzez edukację, doradztwo oraz nadzór nad realizacją projektów biznesowych w oparciu o &b...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
02-032 Warszawa ul. Filtrowa 75/5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!