Szkolenia HR, kadry, personel
Szkolenia HR, kadry, personel

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL) - pojęcie używane na określenie całokształtu działań związanych z rekrutacją, szkoleniem, motywowaniem, wynagradzaniem i zwalnianiem pracowników w przedsiębiorstwie. Często zamiennie używa się określenia polityka personalna, a dział przedsiębiorstwa odpowiedzialny za realizację polityki personalnej: kadry, HR (Human Resources), dział personalny.
Ważnymi zadaniami działów personalnych są:
Działy personalne odpowiedzialne są również za politykę wynagradzania i płace, podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) oraz urlopy pracownicze (rozliczanie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa pracy) i właściwy czas pracy.