Znajdź kurs MS Project online lub szkolenie Microsoft Project stacjonarne!

 • Poznaj szkolenia MS Project i kursy poświęcone Microsoft Project
 • Sprawdź terminy, program zajęć, ceny i zapisz się już dzisiaj!
Rozwiń MS Project to popularny program do zarządzania projektami przygotowany przez firmę Microsoft. Poznaj program i jego możliwości w trakcie szkolenia MS Project organizowanego stacjonarnie (Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk, Katowice, Łódź) lub kursu MS Project online na poziomie Professional oraz Begginer. Sprawdź daty szkolenia lub kursu, program zajęć, ceny i zarejestruj się przez internetowy formularz zgłoszeniowy. Zwiń

szkolenia MS Project
Artykuł

Kurs MS Project czy szkolenie Microsoft Project?

Zarządzasz projektami, a może odpowiadasz za przygotwanie harmonogramów, planowanie zasobów lub budżetu w projekcie? Chcesz zyskać narzędzie wspierające planowanie projektu oraz śledzenie postępu prac? Poznaj program MS Project do zarządzania projektami oraz szkolenia MS Project i kursy Microsoft Project, które pozwolą Ci zdobyć umiejętność posługiwania się aplikacją firmy Microsoft.

Spis treści:

 1. MS Project
 2. Szkolenia MS Project, kursy MS Project
 3. Co daje szkolenie MS Project?
 4. Do kogo kierowane są szkolenia oraz kursy MS Project?
MS Project

MS Project to aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami przygotowana przez firmę Microsoft. Jest to wyspecjalizowana, zaawansowana i powszechnie używana aplikacja oferująca szereg narzędzi przydatnych w trakcie prowadzenia projektu. Aplikacja pozwala m.in.

 • Planować działania - aplikacja umożliwia przygotowywanie harmonogramów działań, określać w nich zadania do wykonania i szacować czas konieczny do zrealizowania zdań. Pozwala to użytkownikowi planować przebieg projektu w czasie oraz śledzić postęp w realizacji zdań. Dużą zaletą jest możliwość dzielenia się przygotowanym planem zarówno w trybie online (np. poprzez SharePoint), jak też mailowo oraz w formie drukowanej.
 • Planować pracę - aplikacja pozwala zaplanować zasoby niezbędne do wykonania poszczególnych zadań, śledzić i analizować ich dostępność oraz przypisać zadania do konkretnych osób. Pozwala to śledzić obziążenie zadaniami oraz dostępność zasobów do wykonania zadań w zaplanowanym czasie.
 • Kontrolować postęp projektu - dzięki możliwości zestawienia planu początkowego z bieżącym stanem realizacji poszczególnych zdań aplikacja umożliwia kontrolę przebiegu projektu, skali i miejsc wystąpienia opóźnień oraz wprowadzanie korekt do planu projektu.
 • Zarządzać budżetem projektu - MS Project umożliwia planowanie budżetu (budżetowanie) projektu dzięki przypisaniu kosztów do zadań i osób oraz śledzenie zgodności z budżetem dzięki porównaniu planów z bieżącą realizacją.
 • Raportować i śledzić przebieg projektu - Microsoft Project umożliwia przygotowanie szeregu materiałów wizualnych pozwalających przedstawić przebieg projekty, rozplanowanie zadań, podział zasobów, koszty projektu itp. Dzięki rozbudowanym narzędziom dzielenia się raportami i wynikami program umożliwia dostarczanie informacji na bieżąco interesariuszom projektu.
Szkolenia MS Project, kursy MS Project

Program MS Project, jego obsługę oraz obszary zastosowania poznać można w trakcie szkolenia MS Project stacjonarnego lub kursu MS Project online. Dostępnych jest kilka głównych rodzajów szkoleń i kursów poświęconych programowi Microsoft Project:

 • stacjonarne szkolenia MS Project - znajdziemy je głównie w dużych miastach, prym wiodą Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk, Katowice, Wrocław, Łódź oraz Lublin. Szkolenie stacjonarne ma z reguły postać warsztatową, a uczestnicy pracują w sali komputerowej na dostarczonym przez organizatora sprzęcie bądź własnych laptopach. Zajęcia stacjonarne pozwalają nie tylko na bezpośredni kontakt z prowadzącym szkolenie, ale również zapoznanie się z innymi uczestnikami i nawiązanie cennych kontaktów zawodowych. 
 • szkolenia MS Project online na żywo - szkolenie chociaż realizowane jest zdalnie to ma formułę zajęć prowadzonych na żywo. Oznacza to że uczestnicy logują się przy użyciu własnych komputerów z dogodnego dla siebie miejsca do wirtualnej sali szkoleniowej. Zajęcia prowadzone są na żywo, uczestnicy mają więc możliwość zadawania pytań i uzyskania pomocy oraz indywidualnych konsultacji ze strony trenera prowadzącego szkolenie. Uczestnicy cenią szkolenia Microsoft Project online za brak konieczności podróżowania na miejsce szkolenia oraz formę zajęć zbliżoną do szkoleń stacjonarnych.
 • kursy MS Project e-learningowe, multimedialne - w przypadku tego typu kursu MS Project uczestnik otrzymuje dostęp do platformy szkoleniowej online, loguje się do niej, a następnie samodzielnie realizuje kolejne lekcje składające się na kurs MS Project. Materiały mają postać filmów multimedialnych, prezentacji, materiałów do przeczytania, interaktywnych quizów i ćwiczeń. Dużą zaletą kursu Microsoft Project jest możliwość realizowania programu w dogodnym dla uczestnika miejscu, czasie i tempie oraz możliwość wielokrotnego wracania do danej partii materiału. W przypadku natrafienia na trudniejszą porcję materiału uczestnik nie może jednak liczyć na bezpośrednie wsparcie trenera, jak to ma miejsce w przypadku szkolenia MS Project prowadzonego na żywo.
Co daje szkolenie MS Project?

Dzięki uczestinictwu w szkoleniu lub kursie MS Project uczestnik zyska wiedzę i praktyczne umiejętności pozwalające:

 • tworzyć projekty i edytować projekty w programie,
 • posługiwać się widokami, tabelami, formularzami,
 • tworzyć harmonogramy i udostępniać je interesariuszom projektu,
 • zarządzać zadaniami od tworzenia i edycji po usuwanie,
 • zarządzać zasobami oraz kosztami,
 • śledzić realizację projektu, szybko wykrywać odstępstwa od planu,
 • przygotowaywać wizualizacje i raporty oraz udostępniać je osobom zainteresowanym.

Udział w szkoleniu pozwala również odświeżyć i usystematyzować wiedzę z zakresu zarządzania projektami, ról w projekcie, w tym roli kierownika projektu. W trakcie szkolenia omawiane są również zagadnienia zastosowania programu MS Project w zarządzaniu projektami prowadzonymi w różnych metodologiach, od waterfall, poprzez Prince2, PMBoK, aż po metodyki Agile.

Do kogo kierowane są szkolenia oraz kursy MS Project?

Kursy Microsoft Project oraz szkolenia MS Project znajdziemy zarówno na poziomie początkującym, jak i zaawansowanym. Szkolenie MS Project od podstaw skierowane jest do osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z Microsoft Project. Od uczestników kursu czy szkolenia dla początkujących wymagana jest jedynie znajomość środowiska Windows i oraz pakietu biurowego Microsoft Office (Office 365). Kurs MS Project polecany jest wszystkim realizującym projekty i przygotowującym harmonogramy, planującym zasoby oraz koszty w projekcie oraz potrzebującym narzędzi wspierających codzienną pracę członka zespołu projektowego lub kierownika projektu. Kurs jest przydatny zarówno dla osób zarządzających projektami informatycznymi, jak i w każdej innej dziedzinie.

Kurs MS Project czy szkolenie Microsoft Project?
MS Project kurs, MS Project szkolenie

Zostaw swój adres e-mail i otrzymuj powiadomienia, gdy pojawi się nowy kurs MS Project lub szkolenie Microsoft Project!