Najlepsze szkolenia z przywództwa (leadership) dla liderów!

 • Znajdź szkolenie przywództwo oraz szkolenia dla liderów online i stacjonarne
 • Poznaj program zajęć, ceny i zapisz się na szkolenie przez Internet!
Rozwiń Rozwijaj kompetencje lidera poprzez szkolenia dla liderów: szkolenie przywództwo, szkolenie przywództwo sytuacyjne, szkolenie leadership oraz warsztaty jak zostać liderem. W jednym miejscu staraliśmy się zebrać najlepsze oferty szkoleń dla osób zainteresowanych rozwojem umiejętności przywódczych i kompetencji lidera, tak aby znalezienie szkolenia dla liderów oraz zapoznanie się z programem i rejestracja były tak proste i szybkie jak to tylko możliwe. Wszystkie szkolenia dla liedrów w naszej bazie zawierają informacje o terminie realizacji, dostępności wolnych miejsc, programie zajęć i cenach. Zwiń

Artykuł

Przywództwo: szkolenia leadeship, szkolenia dla liderów z rozwoju kompetencji lidera.

Szef firmy, prezes zarządu, członkowie kadry zarządzającej – to właśnie osoby, które pełnią funkcje, z którymi utożsamiane jest przywództwo. Ale przecież samo uzyskanie określonego tytułu i stanowiska w hierarchii organizacji nie przekłada się na szacunek wśród podwładnych czy efektywne zarządzanie wykonywanymi przez nich zadaniami. Kim zatem jest prawdziwy lider i jakimi cechami powinien się wyróżniać? Jak rozwijać umiejetności przywódcze? Jak być liderem? Sprawdzamy czy przywództwa można nauczyć się poprzez szkolenia przywództwo (szkolenia leadership) oraz szkolenia dla liderów?

Spis treści:

 1. Przywództwo
 2. Jakie są najważniejsze zadania lidera?
 3. Przywództwo dawniej i dziś
 4. Menedżer: lider czy przywódca?
 5. Leadership: szkolenia przywództwo, szkolenia dla liderów
 6. Jakie korzyści zapewnia szkolenie dla liderów z przywództwa?
 7. Szkolenia dla liderów, szkolenie dla liderów
Przywództwo

Co to jest przywództwo? Przywództwo można zdefiniować jako umiejętność wywierania wpływu na innych w celu osiągania określonych celów. Nie chodzi o proste przekazanie polecenia do wykonania i organizację pracy (są to zadania z obszaru zarządzania mające głównie charakter organizacyjny), ale o wytworzenie takiej atmosfery, która zmotywuje podwładnych do podjęcia działania zgodnego z kierunkiem wytyczonym przez lidera. Często przywództwo jest utożsamiane z funkcjami zarządczymi, jednakże pełenienie funkcji zarządczej czy kierowniczej jest przywództwem jedynie od strony formalnej, a w aspekcie realnym wymaga odpowiedniej umiejętności wypływania na otoczenie, pracowników i współpracowników. Efektywne przywództwo (nazywane z angielskiego również leadership) wiąże się bezpośrednio z umiejętnością motywowania, komunikowania się i osiągania celów i jest jednym z czynników warunkujących sprawne funkcjonowanie organizacji.

O osobach sparujących przywództwo mówi się często, że są liderami. Słowo lider w języku polskim jest często utożsamiane również ze słowami szef, kierownik czy menedżer, zwłaszcza gdy mowa o przywództwie biznesowym.

Jakie są najważniejsze zadania lidera?

Jak pokazuje powyższa analiza, przywódca jest kimś więcej niż osobą kierującą pracą zespołu i wyznaczającą konkretne zadania do wykonania. Kluczowe zadania, jakie stoją przed liderem, to:

 • wyznaczanie nadrzędnego celu działania – a więc określenie przyczyny, dla której podejmowane są wszystkie zadania w firmie i wskazanie punktu docelowego, do jakiego organizacja (jako zespół) ma dotrzeć,
 • dostarczanie inspiracji zespołowi – a zatem podejmowanie działań, które podniosą poziom zaangażowania, identyfikacji z organizacją oraz szeroko pojętej motywacji do pracy,
 • budowanie zespołów – nie tylko od strony organizacyjnej, ale przede wszystkim psychologicznej. Dobry lider stara się wzmacniać relacje łączące pracowników tak, aby współpraca między nimi zacieśniała się z uwagi na dobre poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz wysoki poziom wzajemnego zaufania;
 • ukierunkowanie pracy członków zespołu – poprzez jasną i przejrzystą komunikację oraz dawanie dobrego przykładu swoją pracą,
 • dbałość o dobrą atmosferę w zespole – poprzez zaspokajanie potrzeb grupy, umiejętne delegowanie zadań oraz tłumienie ewentualnych konfliktów.

Nowoczesne podejście do zagadnienia przywództwa, określanego często z angielska „leadership” różni się więc drastycznie od filozofii, która obowiązywała w wielu miejscach nawet kilkanaście lat temu. Dobry szef to nie ten, którego pracownicy boją się, a ten, który jest dla nich przykładem do naśladowania. Zmiana modelu przywództwa jest jednym z najczęstszych tematów omawianych w trakcie szkoleń menedżerskich czy konferencji z zarządzania. W ich trakcie kierownicy i szefowie poszukują odpowiedzi na pytania jak zostać liderem, jak być dobrym liderem itp.

Przywództwo dawniej i dziś

Style, w jakich funkcjonowało przywództwo na przestrzeni lat, dynamicznie się zmieniały. Dziś coraz częściej odchodzi się od sztywnej hierarchii i autorytarnego stylu zarządzania, w którym głównymi motywacjami pracowników do wykonywania powierzonych zadań są otrzymanie nagrody lub uniknięcie kary. Pierwsze zmiany w klasycznym paradygmacie przywództwa zaczęły zaznaczać się silnie już w latach 70. XX wieku. W modelu nazywanym transakcyjnym brało się już pod uwagę „czynnik ludzki”, a więc emocje i odczucia członków zespołu oraz tworzenie odpowiedniego środowiska zarządzania. Prawdziwa rewolucja rozpoczęła się jednak w drugiej połowie lat 80-tych ubiegłego stulecia. To wtedy pojawiły się dwa nowoczesne paradygmaty zarządzania i przywództwa, a więc na przykład:

 • styl wizjonerski – zgodnie z tym paradygmatem lider jest źródłem inspiracji dla grupy, a źródłami zaangażowania są jego charyzma oraz wspólna, jasno wytyczona wizja działania organizacji. Przywódcą, który wpisywał się w ten paradygmat był np. twórca potęgi Apple, czyli Steve Jobs;
 • styl organiczny – liderem jest osoba, która ma legitymację zespołu, którym dowodzi, a źródłem motywacji pracowników jest identyfikacja z wartościami i celami organizacji oraz chęć realizacji powierzonych zadań.

Warto też w tym kontekście o tzw. organizacjach turkusowych, których coraz więcej zaczyna się pojawiać również w Polsce. W nich nie obowiązuje „drabinowa” hierarchia, a decyzje są podejmowane zespołowo – przy założeniu, że kluczowy głos w danej sprawie ma osoba o najszerszym zakresie kompetencji w danym obszarze (np. finansów, technologii czy marketingu). Płaska struktura organizacyjna, w której funkcje przywódcze są rozproszone, może być przyszłością nowoczesnego biznesu.

Mimo to, w każdej organizacji powinna być choć jedna osoba, której charyzma i zaangażowanie oraz umiejętności interpersonalne pozwalają efektywnie wpłynąć na motywację zespołu. Osoby pełniące funkcje menadżerskie powinny więc nieustannie wzmacniać umiejętności przywódcze, na przykład przesz szkolenia dla liderów z przywództwa, motywowania, budowania zespołów, inspirowania czy angażowania.

Menedżer: lider czy przywódca?

Zarządzanie zespołem wymaga od kadry menadżerskiej charyzmy i umiejętnego prowadzenia zespołu. Dlatego osoba, która zarządza innymi powinna:

 • cieszyć się autorytetem w zespole,
 • mieć wysokie kompetencje komunikacyjne – także w obszarze mediacji i rozwiązywania sporów,
 • sprawnie delegować zadania i zarządzać sobą oraz innymi w czasie,
 • umiejętnie nadzorować pracę, przekazując nie tylko negatywny, ale również pozytywny feedback.

Dlatego w nowoczesnych koncepcjach zarządzania mówi się o liderze. Współczeny lider:

 • jest wizjonerem, który nie tylko wytycza kierunki działania, ale inspiruje zespół do podążania za nim oraz samodzielnego poszukiwania rozwiązań,
 • angażuje się bezpośrednio w wykonywania zadań, a nie ogranicza swojej roli do nadzorowania,
 • jest autorytetem z uwagi na swoje kompetencje oraz relacje z członkami zespołu, a nie pozycję czy stanowisko,
 • buduje partnerskie relacje z podwładnymi, oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu,
 • jest osobą, która dobrze „dogaduje się” z zespołem – wzbudza zaufanie i prowadzi politykę otwartych drzwi.

Spełnienie wszystkich tych wymogów nie jest łatwym zadaniem. Jednak świadome podejście do zarządzania ludźmi i inwestowanie w rozwój kompetencji liderskich przynoszą, krok po kroku, pożądane efekty i pozwalają zbudować zaangażowany i silnie związany z organizacją zespół. W osiągnięciu takiego stanu pomóc mogą szkolenia dla liderów, których tematem jest przywództwo, model przywództwa czy zarządzanie zespołami.

Leadership: szkolenia przywództwo, szkolenia dla liderów

Szkolenia poświęcone tematyce przywództwa (leadership) mogą być dobrą drogą zbudowania świadomości co do ról przywódczych, zachowań, które są porządzane na stanowiskach związanych z kierowaniem i przewodzeniem ludźmi. Niewątpliwie cechy przywódcze można również rozwijać przez tzw. trening przywództwa, poznanie rozmaitych technik motywowania ludzi, wywierania wpływu czy angażowania w dążeniu do osiągnięcia celu.

Szkolenia przywództwo znajdziemy we wszystkich dużych miastach w Polsce. Najwięcej ofert dostępnych jest w miastach takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Gdańsk, Poznań, Katowice czy Lublin. Szkolenia dla liderów dotyczące przywództwa realizowane są również przez Internet w formule szkoleń online na żywo. Zajęcia odbywają się wóczas na platformie do wideokonferencji. Dostępne są również podstawowe kursy przywództwa w postaci kursów multimedialnych i e-learning. Wciąż jednak najpopularniejszą formą szkolenia przywództwo jest typowy warsztat praktyczny realizowany stacjonarnie w formule otwartej, która pozwala na bezpośrednią interakcję nie tylko z trenerem realizującym program szkolenia, ale też z innymi uczestnikami. Pozwala to na wzajemne uczenie się, ale też nawiązywanie cennych kontaktów zawodowych.

Jakie korzyści zapewnia szkolenie dla liderów z przywództwa?

Udział w szkoleniach z przywództwa (Leadership Training) pozwala uczestnikowi między innymi:

 • poznać rolę i oczekiwania względem współczesnego przywództwa,
 • prześledzić fazy rozwoju przywództwa i zdiagnozować swoje położenie na mapie przywództwa,
 • zapoznać się z kluczowymi prawami przywództwa,
 • zapoznać się z technikami motywacyjnymi, które pozwalają oddziaływać na otoczenie,
 • zapoznać się z teoriami motywowania i zadządzania ludżmi (Maslow, Herzberg, McGregor, Blanchard...),
 • zrozumieć najważniejsze zasady budowania zaangażowania pracowników,
 • nauczyć się zarządzać zmianą, emocjami własnymi i współpracującego zespołu,
 • poznać zasady udzielania konstruktywnej i motywującej informacji zwrotnej,
 • radzić sobie ze stresem związanym z przewodzeniem zespołowi i budować odporność psychiczną,
 • budować autorytet wśród współpracowników,
 • efektywnie delegować zadania, wyznaczać cele i monitorować ich wykonanie,
 • poznać coachingowe techniki zarządzania.

Każde szkolenie z przywództwa koncentruje się na innych zagadnieniach, dlatego tak ważne jest porównywanie szkoleń i kursów od różnych organizatorów pod względem programu szkolenia, grupy docelowej czy też cen szkolenia. Pozwala to wybrać ofertę najlepiej dopasowaną do naszych potrzeb i zapewnić efektywność inwestycji w szkolenia z przywództwa. 

Szkolenia dla liderów, szkolenie dla liderów

Przewodzenie ludziom i pełnienie roli lidera nastręcza coraz więcej trudności w mocno złożonym i szybko zmieniającym się świecie. Dlatego nawet urodzeni liderzy potrzebują wsparcia w szybszym rozwoju, rozwijaniu umiejętności zywódczych i postawy liderskiej. Praktyczne warsztaty, trening liderski i dedykowane szkolenia dla liderów mogą znacząco przyśpieszyć rozwój naturalnych predyspozycji przywódczych i pomóc w osiągnięciu dojrzałości zawodowej lidera. Koncentrują się one na takich zagadnieniach jak:

Szkolenia liderów znajdziemy zarówno w wersji dla osób rozpoczynających pracę w roli lidera, jak i liderów, którzy oczekują poszerzenia warsztatu, zyskania nowej perspektywy i świeżego spojrzenia na codziennie pełnione obowiązki.

Przywództwo: szkolenia leadeship, szkolenia dla liderów z rozwoju kompetencji lidera.
Przywództwo, leadership

Ostatnie artykuły, poradniki oraz newsy

8 cech wyróżniających najlepszych przywódców
25 marca 2021
8 cech wyróżniających najlepszych przywódców

Przywództwo polega na ustalaniu kierunku, wypracowywaniu wizji i przewodzeniu ludziom w dążeniu do jej realizacji. Sprawdź jakie cechy wyróżniają najlepszych liderów.

Czytaj więcej
Jak skutecznie współpracować z liderami branży?
2 października 2023
Jak skutecznie współpracować z liderami branży?

Dowiedz się na czym polega influencer marketing oraz jak prowadzić skuteczne kampanie w mediach społecznościowych angażujące influencerów.

Czytaj więcej
iPhone 15 - czy jest to inwestycja godna uwagi?
16 lipca 2024
iPhone 15 - czy jest to inwestycja godna uwagi?

Najnowszy flagowiec od firmy Apple to szereg nowych rozwiązań oraz znana z poprzednich edycji jakość wykonania. Sprawdzamy, dlaczego warto kupić iPhone 15.

Czytaj więcej
Kompetencje menedżerskie – jak rozwijać umiejętności menedżerskie?
16 grudnia 2022
Kompetencje menedżerskie – jak rozwijać umiejętności menedżerskie?

Umiejętności kadry menedżerskiej zatrudnionej w organizacji mają kluczowe znaczenie dla efektywności jej działania oraz wytworzonej kultury organizacyjnej. Dlatego warto poznać kluczowe kompetencje menedżerskie oraz sposoby ich rozwijania.

Czytaj więcej
Przywództwo szkolenie, szkolenie dla liderów, leadership szkolenie

Zostaw e-mail i otrzymuj powiadomienia, gdy w bazie pojawi się nowe szkolenie przywództwo lub inne szkolenia dla liderów!