Baza szkoleń i kursów dotyczących audytu bezpieczeństwa!

 • Znajdź nadchodzące wydarzenia dotyczące prowadzenia audytu bezpieczeństwa
 • Sprawdź program szkoleń i kursów, a także ich ceny
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia z audytu bezpieczeństwa

Szkolenia audyt bezpieczeństwa: 9

 • już od 3 773 zł
3 773 zł
 • już od 1 500 zł
1 500 zł
 • już od 1 190 zł
1 190 zł
 • już od 900 zł
900 zł
 • już od 700 zł
700 zł
 • już od 350 zł
350 zł
 • już od 1 185 zł
1 185 zł
 • już od 2 500 zł
2 500 zł
 • już od 900 zł
900 zł
Artykuł

Audyt bezpieczeństwa

Żaden przedsiębiorca nie powinien lekceważyć kwestii bezpieczeństwa – zarówno tych związanych z BHP, jak i tych dotyczących np. ochrony danych lub systemów informatycznych. Niekiedy jednak trudno samodzielnie ocenić potencjalne zagrożenie i szczelność stosowanych środków zapobiegawczych. Dlatego przedsiębiorstwa mogą poddawać się audytom bezpieczeństwa. Dowiedz się więcej o tego rodzaju procedurach!

Czym jest audyt bezpieczeństwa i po co się go przeprowadza?

Audyt bezpieczeństwa to inaczej ocena zgodności działań organizacji z określonymi standardami i przepisami prawa (zobacz szkolenia compliance). Przeprowadza się go w celu weryfikacji funkcjonowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo firmy oraz jej informacji, danych, systemów i urządzeń teleinformatycznych. Najczęściej jest on wykonywany na zlecenie konkretnego przedsiębiorstwa przez zewnętrznych audytorów specjalizujących się w konkretnej dziedzinie. To usługa skierowana do organizacji, którym zależy na przestrzeganiu najwyższych standardów bezpieczeństwa i ulepszeniu stosowanych metod. Zdarza się jednak również, że firmy przeprowadzają audyty wewnętrzne – wówczas zajmują się nimi pracownicy danego działu.

Za cele przeprowadzania audytów bezpieczeństwa uznaje się:

 • weryfikację działań firmy związanych z bezpieczeństwem w kontekście obowiązujących przepisów i norm,
 • oszacowanie ryzyka wynikającego z niespełnienia wymagań lub niewłaściwej ich realizacji,
 • badanie skuteczności wdrożonych procedur,
 • identyfikowanie błędów w przyjętych procedurach,
 • wskazanie sposobów na udoskonalenie systemu bezpieczeństwa i redukcję kosztów związanych ze stosowanymi procedurami.
Jakie obszary podlegają audytowi bezpieczeństwa?

Audyt bezpieczeństwa może być przeprowadzony w dowolnym wymiarze określonym przez firmę wskazówek od przedsiębiorcy. Przeprowadza się zarówno audyty ogólne, jak i te skupione na konkretnych obszarach działalności organizacji. Ocenie mogą podlegać:

 • bezpieczeństwo fizyczne pracowników,
 • bezpieczeństwo danych osobowych (zobacz szkolenia RODO),
 • bezpieczeństwo teleinformatyczne,
 • bezpieczeństwo informacji stanowiących tajemnicę handlową,
 • zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej,
 • obiekty lub pomieszczenia podlegające obowiązkowej ochronie.

Audyt szczegółowy polega na kontroli obszarów, które uznane są za szczególnie ważne dla interesów firmy i jej bezpieczeństwa w danej dziedzinie.

Zakres czynności przeprowadzanych w ramach audytu bezpieczeństwa

W ramach audytów bezpieczeństwa mogą być przeprowadzane różne czynności w zależności od poddawanego im obszaru, jednak można wyznaczyć główne punkty, według których przeprowadzana jest procedura:

 • weryfikacja dokumentacji,
 • analiza środków organizacyjno-technicznych służących niwelowaniu potencjalnych zagrożeń,
 • analiza stanu zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych,
 • ocena stosowanych działań prewencyjnych,
 • określenie punktów wymagających poprawy i sugerowanego sposobu naprawy błędów.

Wynikiem audytu jest raport, który podsumowuje wszystkie zebrane podczas procedury informacje i prezentuje wnioski oraz opinie audytora wraz z gotowymi receptami na poprawę bezpieczeństwa przedsiębiorstwa w badanym obszarze.

Audyt bezpieczeństwa – czy warto? Zalety i wady.

Dla większości organizacji audyty bezpieczeństwa są kwestią dobrowolną. Obowiązkowej ocenie bezpieczeństwa informacji podlegają zaś m.in. instytucje publiczne. Czy więc warto przeprowadzić audyt bezpieczeństwa we własnym zakresie? Jak najbardziej. Dlaczego? Korzyści jest wiele, a wśród nich można wymienić na pewno:

 • dokładne sprawdzenie bezpieczeństwa stosowanych procedur,
 • dostarczenie konkretnych informacji na temat stanu bezpieczeństwa firmy w wybranych aspektach lub pod względem ogólnym,
 • wskazanie czynników, które mogą negatywnie wpływać na bezpieczeństwo w określonych obszarach, co pozwala na ich eliminację,
 • otrzymanie konkretnych zaleceń dotyczących ochrony w określonym obszarze.

Dzięki identyfikacji błędów i sugestiom audytora można wprowadzić zmiany, które pozwolą nie tylko na poprawę bezpieczeństwa, ale również np. zwiększenie efektywności. W wielu przypadkach wyniki audytu pozwalają też na redukcję kosztów operacyjnych ponoszonych w związku z bezpieczeństwem, wskazując optymalne sposoby wykorzystania zasobów. Co ważne, audyt nie powinien zaburzać działalności firmy i w większości przypadków trwa zaledwie kilka dni. Warto pamiętać jedynie, by korzystać z usług zaufanych, doświadczonych audytorów, którzy rzetelnie wykonają swoją pracę i nie narażą przedsiębiorstwa poprzez nieprawidłowo przeprowadzone procedury. Warto również inwestować w odpowiednie szkolenia adresujące problem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych czy też bezpieczeńśtwa informatycznego itp. Szkolenia takie są stosunkowo tanim i szybkim sposobem podniesienia świadomości biznesowej załogi w danym obszarze merytorycznym.

Audyt bezpieczeństwa