Znajdź najlepsze szkolenia i kursy CNC!

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów CNC odbywających się w całej Polsce
 • Poznaj program zajęć oraz koszty związane z uczestnictwem
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia CNC
Przewiń stronę

Szkolenia CNC: 1

Artykuł

CNC - komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych

Zadania związane z obróbką mechaniczną różnego rodzaju materiałów coraz częściej są zautomatyzowane. To rozwiązanie, które generuje korzyści na wielu płaszczyznach. Obsługa maszyn skrawających, frezujących czy toczących coraz częściej odbywa się z użyciem CNC. Dowiedz się, czym dokładnie jest obróbka CNC oraz jakie są wymogi dotyczące pracowników na tego stanowiskach związanych z obsługą maszyn sterowanych komputerowo.

Czym jest CNC?
CNC to skrót od angielskojęzycznego wyrażenia Computerized Numerical Control (komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych). W ten sposób określa się układ sterowania numerycznego, z mikrokomputerem podlegającym interaktywnemu programowaniu. W układy CNC najczęściej wyposażane są nowoczesne obrabiarki – m.in. frezarki czy tokarki. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest komputerowe sterowanie pracą maszyn, a to w ogólnym wymiarze oznacza zwiększenie efektywności produkcji. Zastosowanie technik CNC wpływa bowiem na:
 • znacznie większą precyzję procesu obróbki,
 • zwiększenie szybkości pracy,
 • idealną powtarzalność wykonywania nawet skomplikowanych elementów,
 • ograniczenie odpadów materiałowych.
Można więc stwierdzić, że inwestycja w systemy CNC niesie za sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstwa i jest nieodłączną częścią nowoczesnego zarządzania produkcją.
Jak wygląda produkcja za pomocą obrabiarek CNC?
Obrabiarki CNC są obsługiwane w zupełnie inny sposób niż tradycyjne urządzenia tego typu. Najważniejszym etapem produkcji jest w tym przypadku wprowadzenie parametrów pracy do urządzenia za pomocą specjalnego interfejsu. W związku z tym operator CNC musi mieć dogłębną wiedzę związaną z tego typu systemami komputerowymi. W sumie proces produkcji z użyciem technologii CNC składa się z trzech etapów:
 • projektowania przedmiotu przy pomocy komputera – CAD (Computer Aided Design);
 • przetworzenia projektu na plan sterowania maszyn – CAM (Computer Aided Manufacturing);
 • ostatecznego wykonania produktu – CNC (Computerized Numerical Control).
Obróbka CNC – zadania operatora
Do zadań operatora CNC należy w zasadzie nadzorowanie niemal całego procesu produkcji. Zajmuje się on jednak nie tylko dobieraniem i ustawianiem odpowiednich parametrów pracy maszyn, ale również wyborem narzędzi i pomocy warsztatowych. Ponadto dba o jakość wykonywanych elementów, dokonuje ich pomiarów i koryguje ewentualne błędy. Dzięki temu, że systemy CNC dają możliwość śledzenia postępów oraz zmiany parametrów obróbki, bieżąca kontrola procesu produkcyjnego jest znacznie łatwiejsza. W zakres obowiązków operatora CNC może również wchodzić serwisowanie obrabiarki CNC, kompleksowe utrzymaie ruchu oraz jej diagnostyka.
Wymagania dotyczące pracy na stanowisku operatora CNC
Wymagania wobec operatorów CNC są wysokie. Poza znajomością wymienionych wyżej procesów wskazana jest również umiejętność obsługi tradycyjnych obrabiarek. Niezbędna jest doskonała znajomość procesu produkcyjnego, a także materiałów i ich właściwości. Przyda się również dobre obeznanie z rysunkiem technicznym, ponieważ opracowania technologii obróbki wykonuje się przede wszystkim na podstawie tego rodzaju dokumentacji. Potwierdzeniem niezbędnych kwalifikacji są uprawnienia do obsługi obrabiarek CNC. Zdobywa się je poprzez ukończenie szkolenia oraz zdanie egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności kandydata na stanowisko operatora CNC.
Jak wygląda szkolenie CNC?
Podstawowe szkolenie CNC obejmuje wszystkie zagadnienia wymagane na stanowisku operatora. Powinno ono obejmować część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna obejmuje zapoznanie się z budową i zasadami działania obrabiarek CNC. Kurs powinien też przekazywać informacje na temat używanego przez operatorów oprogramowania oraz samego procesu obróbki skrawaniem.

Kurs CNC w części praktycznej powinien obejmować ćwiczenia ze specjalistycznymi obrabiarkami CNC i oprogramowaniem. Jego uczestnicy muszą posiąść umiejętności dotyczące:
 • obsługi przemysłowych obrabiarek CNC opartych o najczęściej wykorzystywane w przemyśle sterowniki,
 • samodzielnej pracy przy obsłudze i programowaniu obrabiarek,
 • obróbki wyrobu zgodnie z dokumentacją technologiczną,
 • kontroli wykonywanych wyrobów,
 • doboru i ustawiania narzędzi oraz parametrów obrabiarek CNC,
 • interpretacji istniejących programów oraz ich edytowania,
 • wykonywania różnych części maszyn na obrabiarkach CNC w oparciu o samodzielnie utworzony program,
 • prawidłowej interpretacji rysunków technicznych,
 • korzystania z różnorakich narzędzi pomiarowych stosowanych przez operatorów CNC.
Dokładny program, intensywność i długość trwania kursu CNC zależą jednak od placówki szkoleniowej. Jego ukończenie daje uprawnienia do pracy na stanowisku operatora CNC, ale osoba je zajmująca powinna stale uzupełniać swoją wiedzę. Po ukończeniu podstawowego szkolenia można udać się na kolejne, bardziej zaawansowane i pozwalające pogłębić umiejętności o kolejne obszary procesu obróbki czy też poznać inne systemy sterowania. W doskonaleniu umiejętności nieprzecenione jest też doświadczenie – praca przy różnorodnych projektach pozwala operatorom CNC w naturalny sposób poszerzać kompetencje.
CNC - komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych