Szkolenia z funduszy unijnych oraz projektów europejskich!

 • Znajdź szkolenia projekty unijne, szkolenia fundusze europejskie
 • Poznaj program, ceny szkoleń i zapisz się na szkolenie online!
 • Sprawdź też szkolenia dofinansowane z UE

 

szkolenia z projektów unijnych, kursy z funduszy europejskich

Szkolenia fundusze europejskie: 85

 • już od 1 290 zł
1 290 zł
 • już od 1 154 zł
1 154 zł
 • już od 766 zł
766 zł
 • już od 1 290 zł
1 290 zł
 • już od 1 290 zł
1 290 zł
 • już od 1 154 zł
1 154 zł
 • już od 1 290 zł
1 290 zł
 • już od 1 290 zł
1 290 zł
 • już od 1 290 zł
1 290 zł
 • już od 1 290 zł
1 290 zł
 • już od 1 290 zł
1 290 zł
 • już od 1 290 zł
1 290 zł
Artykuł

Szkolenia z funduszy unijnych, szkolenia projekty unijne, szkolenia fundusze europejskie.

Poszukujesz szkolenia z funduszy unijnych, pozyskiwania środków z UE oraz realizacji projektów unijnych? Chcesz dowiedzieć się więcej o pozyskiwaniu funduszy unijnych, księgowości i rozliczaniu projektów unijnych finansowanych z funduszy UE, a także przygotowaniu do kontroli? Poznaj szkolenia fundusze europejskie oraz projekty unijne, zarówno stacjonarne (Warszawa, Lublin, Poznań, Kraków, Katowice, Białystok, Gdańsk, Bydgoszcz, Rzeszów, Worcław, Łódź, Szczecin...), jak i online.

Spis treści:

 1. Fundusze Unijne
 2. Przegląd funduszy unijnych
 3. Szkolenia z funduszy unijnych, szkolenia fundusze europejskie
 4. Do kogo kierowane są szkolenia z funduszy unijnych oraz szkolenia projekty unijne?
 5. Gdzie znaleźć szkolenie fundusze unijne?
 6. Kurs Specjalista ds. pozyskiwania Funduszy Unijnych
 7. Popularne szkolenia fundusze unijne, projekty unijne
Fundusze Unijne

Fundusze Unijne od lat zmieniają polską rzeczywistość. Oblicza się, że bez nich polski PKB byłby niższy o przynajmniej kilkanaście procent oraz upadłoby bądź nie powstało nawet blisko milion firm w całym kraju. Beneficjentami Funduszy Europejskich mogą być nie tylko przedsiębiorcy, ale też jednostki naukowe, administracja publiczna i samorządy terytorialne. Pozyskanie środków na realizację wybranego projektu z funduszy unijnych wymaga złożenia wniosku, a wraz z nim przygotowania szeregu dokumentów. Projekty finansowane ze środków UE muszą też być pełni kontrolowalne, prowadzone zgodnie z wysokimi standardami księgowymi oraz prawidłowo zamknięte i rozliczone. Polegają one również kontroli, która ma zapobiegać marnotrawieniu środków czy też przeznaczaniu ich na cele niezgodne z przyjętymi założeniami, co w niektórych krajach (np. Węgry) działo się na skalę masową.

Przegląd funduszy unijnych

Fundusze Europejskie pozwalające na uzyskanie przez przedsiębiorców i firmy dofinansowania ze środków UE w latach 2014-2020 i 2021-2027 to między innymi:

 • Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ)
 • Regionalne Programy Operacyjne (RPO)
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC)
 • Program Polska Wschodnia+
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)
 • Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (PO RYBY)
Szkolenia z funduszy unijnych, szkolenia fundusze europejskie

Wszystkich przedsiębiorców, przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej oraz inne osoby zainteresowane dotacjami unijnymi powinny rozważyć otwarte szkolenia z funduszy unijnych. Pozwalają one pozyskać wiedzę z zakresu zasad i praktyki pozyskiwania Funduszy Europejskich, jak też prawidłowego rozliczania i zamykania projektów finansowanych przez UE. W ramach szkoleń z Funduszy Europejskich omawiane są zagadnienia takie jak:

 • jak skutecznie starać się o pieniądze z funduszy UE,
 • jak przygotować biznesplan na potrzeby projektu finansowanego z UE,
 • jak zarządzać projektami finansowanymi ze środków unijnych,
 • jak w prawidłowy sposób prowadzić księgowość projektów unijnych i unikać nieprawidłowości,
 • jak unikać błędów w trakcie ubiegania się o fundusze unijne oraz w trakcie realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską,
 • jak przygotować się do kontroli projektu współfinansowanego ze środków unijnych.
Do kogo kierowane są szkolenia z funduszy unijnych oraz szkolenia projekty unijne?

Grupą docelową szkoleń z funduszy unijnych oraz kursów z projektów unijnych są potencjalni beneficjenci programów unijnych pozwalających uzyskać dofinansowanie inicjatyw i projektów oraz pracownicy instytucji zajmujących się oceną projektów i przyznawaniem środków z UE. Są to głównie:

 • Specjaliści ds. pozyskiwania funduszy unijnych.
 • Główni księgowi oraz osoby rozliczające projekty unijne.
 • Pracownicy administracji publicznej i samorządowej, urzędnicy biorący udział w procesach pozyskiwania środków z UE, realizacji projektów finansowanych z UE.
 • Pracownicy instytucji publicznych odpowiedzialnych za proces przyznawania pomocy publicznej ze środków unijnych, oceniających projekty unijne oraz audytorów projektów unijnych zajmujących się kontrolą wydatkowania środków unijnych.
Gdzie znaleźć szkolenie fundusze unijne?

Szkolenia poświęcone tematyce dostępnych Funduszy Unijnych, zasad ubiegania się o dofinansowanie projektów, zasad prowadzenia projektów od strony księgowej i formalnej, a także zamykania, rozliczania i kontroli projektów unijnych znajdziemy w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnianiem dużych miast, takich jak Wrocław, Warszawa, Poznań, Kraków, Katowice, Rzeszów, Szczecin, Gdańsk, Łódź, Gorzów Wielkopolski, Białystok, Lublin czy Bydgoszcz. Coraz więcej tego typu kursów i szkoleń realizowanych jest też online, w postaci praktycznych warsztatów prowadzonych na żywo na platformach do wideokonferencji. Zaletą szkoleń online z funduszy i projektów  unijnych jest możliwość wzięcia w nich udziału bez względu na miejsce zamieszkania czy zatrudnienia, przystępna cena, a jednocześnie wysoce interaktywna forma szkolenia, pozwalająca na zadawanie pytań i uzyskanie pomocy w trudnych kwestiach. W naszej bazie zebraliśmy informacje o wydarzeniach takich jak: szkolenia z funduszy unijnych, kursy projekty unijne, warsztaty pozyskiwanie funduszy unijnych, kurs pisania wniosków UE, szkolenia dotacje unijne, bezpłatne szkolenia fundusze europejskie, szkolenia z pisania wniosków unijnych, kurs specjalista ds. funduszy unijnych itp.

Kurs Specjalista ds. pozyskiwania Funduszy Unijnych

Specyficznym szkoleniem z zakresu funduszy UE jest kurs Specjalista ds. pozyskiwania Funduszy Unijnych (często występujące też pod nazwą Kurs pisania wniosków unijnych) w trakcie którego omawiane są zagadnienia takie jak:

 1. Przegląd funduszy europejskich dostępnych w latach 2014-2020 i 2021-2027
 2. Przygotowanie projektów dofinansowanych przez UE:
  1. zasady przygotowania projektu,
  2. kwalifikowalność wydatków w projekcie,
  3. analiza planowanych źródeł finansowania,
  4. budżetowanie projektu,
  5. przepływ środków finansowych w projekcie,
  6. zarządzanie projektami unijnymi i obieg dokumentów w projekcie,
  7. etapy aplikowania o wsparcie z funduszy unijnych,
  8. analiza systemu oceny i wyboru projektów.
 3. Przygotowanie dokumentacji projektowej
  1. przedstawianie projektu,
  2. definiowanie celów projektu, określanie rezultatu projektu,
  3. uzasadnienie projektu i inwestycji,
  4. rynkowe osadzenie projektu,
  5. harmonogram działań w projekcie,
  6. budżet projektu,
  7. określenie źródeł finansowania inwestycji.
 4. Finansowanie projektu:
  1. przychody i koszty inwestycji,
  2. analiza finansowania zewnętrznego (kredyt, leasing),
  3. bilans projektu, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne (cash flow),
  4. wskaźniki finansowe projektu.
 5. Realizacja, rozliczanie, zamknięcie i kontrola projektu:
  1. promocja projektu unijnego,
  2. monitorowanie, raportowanie i ewaluacja projektu,
  3. dokumentacja projektowa,
  4. zasady kontroli finansowej i przebieg kontroli,
  5. najczęściej spotykanie nieprawidłowości,
  6. rozliczenie i zamknięcie projektu.
Popularne szkolenia fundusze unijne, projekty unijne
 • Projekty unijne dla początkujących i zaawansowanych
 • Kontrola i audyt projektów unijnych
 • Realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych
 • Archiwizacja dokumentacji projektów unijnych
 • Jak realizować projekt współfinansowany ze środków UE, by unikać niekwalifikowalności wydatków, przekroczenia terminów i ustalonego budżetu?
 • Zamykanie projektów unijnych w czasach Covid-19
 • Kurs pisania wniosków unijnych online i stacjonarny
 • Fundusze Europejskie - nowa perspektywa finansowa 2021-2027
 • Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE
 • Zamówienia publiczne w projektach europejskich
 • Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych
 • Księgowość w projektach unijnych – jak uniknąć błędów?
 • Pomoc publiczna. Zmiany zasad udzielania pomocy publicznej w perspektywie 2021-2027
 • Protesty i procedura odwoławcza w projektach unijnych
 • Zarządzanie projektami unijnymi - jak poprawnie zrealizować cały projekt i uniknąć zwrotu dofinansowania
 • Realizacja i rozliczanie projektów B+R realizowanych ze środków funduszy strukturalnych UE
Szkolenia z funduszy unijnych, szkolenia projekty unijne, szkolenia fundusze europejskie.
Szkolenia fundusze unijne, szkolenia projekty unijne

Zostaw e-mail, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się nowe szkolenie fundusze unijne lub szkolenie projekty europejskie!