IMDS: szkolenia i kursy Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych!

 • Poznaj terminy nadchodzących szkoleń i kursów IMDS w całej Polsce
 • Sprawdź program zajęć, ceny szkoleń i zapisz się na wybrane szkolenie online!
szkolenia IMDS, kursy IMDS

Kursy i szkolenia IMDS: 1

Artykuł

IMDS: szkolenia i kursy IMDS online i stacjonarne.

Pracujesz w przemyśle motoryzacyjnym i poszukujesz rozwiązań wspierających zapewnienie wymagań sprawozdawczych w zakresie materiałów stosowanych w produkcji samochodów? Sprawdź czym jest baza IMDS oraz jak praktyczne szkolenia, warsztaty i kursy z IMDS pomogą Ci usprawnić łańcuch MDS (Dostawca – Organizacja – Klient).

Czym jest IMDS?

IMDS, czyli International Material Data System. Tłumacząc na język polski IMDS to Międzynarodowy system danych materiałowych, czyli globalne repozytorium (baza) danych, które zawiera informacje o materiałach wykorzystywanych przez przemysł motoryzacyjny. Baza używana jest przez ponad 120 000 podmiotów z sektora motoryzacyjnego na całym świecie i służy do przechowywania danych niezbędnych w celu spełnienia różnych wymagań sprawozdawczych w zakresie materiałów stosowanych w wytwarzaniu pojazdów, łącznie ze składem i zawartością substancji chemicznych (materiałowe karty charakterystyki). Narzędzie to powstało jako wspólna inicjatywna przedsiębiorstw motoryzacyjnych z Europy, Japonii, i USA. Korzystanie z bazy umożliwia sprawdzanie zgodności materiałów i prowadzonej działalności z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Baza IMDS poprzez porównanie wprowadzonych w karcie materiałowej danych z wykazami substancji zabronionych zgodnie z przepisami np.: GADSL czy na dykrektywy REACH umożliwia producentom OEM prześledzenie niebezpiecznych substancji użytych w produkcji części, komponenetów i podzespołów, aby móc kontrolować, zmniejszyć i wyeliminować potencjalne zagrożenie.

Substancje użyte w procesie produkcji muszą być zadeklarowane w karcie danych materiałowych (MDS) bazy IMDS z rozdzielczością do 1 grama lub nawet lepszą. Zasada ta dotyczy nie tylko substancji podlegających zgłoszeniu i zabronionych (np. rtęć, ołów, kadm), ale też wszystkich innych, co pozwala też lepiej zaplanować recykling i usunięcie ich z obrotu.

Baza IMDS w swoim działaniu opiera się o założenie, że każdy dostawca komponentów w przemyśle motoryzacyjnym przekazuje dane o sprzedawanych przez siebie częściach swojemu bezpośredniemu klientowi. Pozwala to prześledzić rzeczywisty łańcuch dostaw. Rejestracja i wprowadzenie danych do bazy IMDS jest często wymogiem umownym PPAP, czyli procesu zatwierdzania części do produkcji, który jest rozpowszechnionym systeme zarządzania jakością w przemyśle samochodowym.

Zagadnienia omawiane w programie szkolenia IMDS

Program kursy z IMDS czy też szkolenia IMDS może nieznacznie różnić się w zależności od jego organizatora, jednakże w znacznej części tego typu szkoleń i kursów omawiane są zagadnienia takie jak:

 • geneza powstania bazy IMDS: przechowywanie informacji z rejestracji wszystkich materiałów stosowanych przy produkcji pojazdów, uwzględniając skład i zawartość substancji chemicznych,
 • wymagania prawne istotne dla IMDS: Dyrektywy UE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji 2000/53/EC oraz 2005/64/EC,
 • ograniczenia w stosowaniu substancji zabronionych,
 • zastosowanie i funkcje bazy IMDS,
 • zasady zarządzania łańcuchem MDS (Dostawca – Organizacja – Klient),
 • logowanie w bazie IMDS,
 • analizowanie, tworzenie, zatwierdzanie i wysyłanie kart dla materiałów, komponentów i półkomponentów z uwzględnieniem specyficznych wymagań klientów OEM,
 • zwolnienia danych od dostawców w bazie IMDS,
 • administracja bazą IMDS.
Do kogo kierowane są szkolenia i kursy IMDS?

Szkolenia, warsztaty i kursy IMDS polecane są przede wszystkim do:

 • firm z sektora motoryzacyjnego (automotive, produkcja samochodów i pojazdów) oraz przedsiębiorstw zajmujących się produkcją na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, dostawami materiałów, komponentów i półkomponenetów do produkcji pojazdów,
 • pracowników odpowiedzialnych za zatwierdzanie kart materiałowych w IMDS,
 • pracowników odpowiedzialnych za przedkładanie dokumentacji PPAP do Klientów,
 • pracowników odpowiedzialnych za raportowanie i zatwierdzanie danych materiałowych w bazie IMDS,
 • pracowników odpowiedzialnych za administrowanie bazą IMDS.
IMDS: szkolenia i kursy IMDS online i stacjonarne.