Baza szkoleń i kursów z ISO 14001 w całej Polsce!

 • Odszukaj terminy zbliżajacych się kursów oraz szkoleń poświęconych ISO 14001
 • Poznaj program szkoleń oraz ceny z tytułu uczestnictwa
 • Zapisz się na wybrane przez siebie szkolenie online!
 • Odszukaj terminy zbliżajacych się kursów oraz szkoleń poświęconych ISO 14001
 • Poznaj program szkoleń oraz ceny z tytułu uczestnictwa
 • Zapisz się na wybrane przez siebie szkolenie online!
szkolenia i kursy z ISO 14001
Przewiń stronę

Szkolenia ISO 14001: 69

 • Częstochowa, 11 października 2021
 • już od 990 PLN
już od 990 PLN
już od 1290 PLN
Artykuł

ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego

Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną społeczeństwa rośnie zapotrzebowanie na ograniczanie przez firmy negatywnego oddziaływania na środowisko. Norma ISO 140001 dotyczy właśnie tego rodzaju zagadnień, określając uniwersalny system zarządzania środowiskowego dla firm. Dowiedz się więcej na temat ISO 140001 i sprawdź, czy Twoja firma skorzysta na certyfikacji w tym obszarze.

Czym jest norma ISO 14001?
ISO 14001 to jedna ze światowych norm ISO określających wymogi dla nowoczesnych systemów zarządzania środowiskowego. Poprzez uzyskanie certyfikatu ISO 14001 organizacja udowadnia, że dba o ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko za sprawą swojej działalności i implementuje systemy mające na celu efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów. Ogromną zaletą normy ISO 14001 jest uniwersalność – jej wymogi są na tyle ogólne, że mogą być dostosowane do różnego rodzaju organizacji i branż, a także warunków, w jakich działają. Dzięki temu każda firma czy instytucja może opracować system zapewniający jej efektywne funkcjonowanie przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego oddziaływania na środowisko.
Dla kogo norma ISO 14001 ma największe znaczenie?
Podstawowym zadaniem normy ISO 14001 jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, to znaczy w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne. Jej wymogi mają zastosowanie w każdej branży i w organizacjach o dowolnej strukturze oraz skali działania (od lokalnych mikrofirm po wielkie, międzynarodowe korporacje). Norma jest przede wszystkim skierowana do firm oraz instytucji, które:
 • chcą wdrożyć, utrzymywać i doskonalić system zarządzania środowiskowego,
 • chcą działać zgodnie z ustalona polityką i celami środowiskowymi,
 • chcą pokazać zgodność swoich działań z normami klientom, konkurencji i otoczeniu, a jednocześnie uzyskać potwierdzenie w zakresie dotrzymania surowych standardów.
W szczególności zainteresowanie certyfikacją wykazują:
 • firmy z branży produkcyjnej,
 • firmy z branży energetycznej,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się oczyszczaniem i recyklingiem,
 • firmy handlowe i usługowe (w tym medyczne),
 • firmy działające w branży turystycznej (obiekty hotelowe i gastronomiczne, przewoźnicy itd.).
Dzięki certyfikacji organizacje zwiększają swoją wiarygodność i atrakcyjność w oczach kontrahentów, bezpośrednich odbiorców produktów i usług, inwestorów, instytucji finansowych, władz samorządowych i wielu innych środowisk.
Jak zdobyć certyfikat ISO 14001?
W celu uzyskania certyfikatu jakości ISO 14001 organizacja musi wdrożyć odpowiednie rozwiązania, by spełnić wszystkie wymagania normy, bez wyjątków. Są one takie same dla każdego podmiotu starającego się o certyfikat. Jednym z głównych wymagań normy ISO 14001 jest również zgodność działania firmy z przepisami prawa (zobacz szkolenia Compliance - zapewnienie zgodności). W przypadku uchybień w dostosowaniu do wymagań normy czy też innych zasad obowiązujących firmę certyfikat nie zostaje przyznany lub (rzadziej) zostaje przyznany warunkowo, z zaznaczeniem konieczności wprowadzenia odpowiednich działań korygujących i naprawczych.
Jak wdrożyć założenia systemu zarządzania środowiskowego zgodne z ISO 14001?
Proces certyfikacji powinien rozpocząć się od analizy obecnie stosowanych rozwiązań i ich weryfikacji w stosunku do wymagań normy, a także przepisów prawa. Oznacza to, że wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem wymaga szerokiej wiedzy, również z zakresu prawa (zobacz szkolenia prawo wodne). Tym samym również opracowane systemy organizacyjne różnią się w zależności od skali działania firmy, a także jej struktury czy branży, w której działa. Ważnym założeniem normy jest zarządzanie środowiskowe w oparciu o tzw. podejście procesowe, a także stałe doskonalenie stosowanych rozwiązań. Doskonalenie to powinno się odbywać zgodnie z zasadami schematu PDCA (Plan, Do, Check, Act, czyli Zaplanuj, Zrealizuj, Sprawdź, Działaj), podobnie jak wdrażanie nowych rozwiązań w celu dostosowania działalności organizacji do wymogów normy. W praktyce proces ten powinien wyglądać następująco:
 • ustalenie celów i rozwiązań niezbędnych do uzyskania wyników zgodnych z polityką środowiskową firmy (P),
 • wdrożenie opracowanych rozwiązań (D),
 • monitorowanie i pomiar procesów w odniesieniu do polityki, celów oraz zadań środowiskowych, a także wymagań prawnych i innych wraz z przedstawieniem ich wyników (C),
 • podejmowanie działań dotyczących ciągłego doskonalenia funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego (A).
Norma ISO 14001 – dlaczego warto?
Certyfikacja ISO 14001 – jako rozpoznawalnego na całym świecie systemu norm (zobacz też ISO 9001, ISO 27001, ISO 22000) – niesie za sobą wiele korzyści, w tym:
 • poprawę wizerunku firmy w oczach klientów, szczególnie tych o wysokiej świadomości ekologicznej oraz zwiększenie ich zaufania,
 • wzrost konkurencyjności rynkowej,
 • poprawę wyników środowiskowych przedsiębiorstwa i lepsze zarządzanie czynnikami ryzyka w zakresie ochrony środowiska obecnie i w przyszłości,
 • uzyskanie możliwości w zakresie pozyskania nowych kontraktów, rynków zbytu, form współpracy itp.,
 • poprawę wykorzystania zasobów (m.in. surowców, energii), a jednocześnie lepsza kontrola kosztów wynikająca z ich oszczędności,
 • optymalizację doboru surowców, materiałów i produktów,
 • zwiększenie wiarygodności firmy w oczach instytucji finansowych, władz samorządu i społeczności lokalnej.
Odpowiednie zarządzanie środowiskowe to sposób na wprowadzenie swojej organizacji na znacznie wyższy poziom działalności i uzyskanie istotnej przewagi nad konkurencją. Korzyści z certyfikacji jest wiele, dlatego na pewno jest to kwestia godna rozważenia.
ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego