• Szkolenia ISO 14001, kursy ISO 14001
Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

• Szkolenia ISO 14001, kursy ISO 14001

Wyświetlone wszystkie (62)
1
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości

Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
INCERT

INCERT
INCERT

INCERT

• Szkolenia ISO 14001, kursy ISO 14001 • Szkolenia ISO 14001, kursy ISO 14001

Wyświetlone wszystkie (62)
1
Zobacz również

szkolenia ISO        szkolenia HACCP        ISO Warszawa        ISO Kraków        ISO Katowice       

ISO szczyrk        ISO Gdańsk        ISO zakopane        ISO 9001

ISO 14001 – standard insytucji ISO dotyczący zarządzania środowiskowego i norma określająca metody wdrażania efektywnych systemów zarządzania środowiskowego. Definiuje ona reguły zachowania równowagi między zachowywaniem rentowności w działalności gosporadczej i społecznej, a minimalizacją wpływu tej działalności na środowisko naturalne.