Szkolenia ISO 27001: system zarządzania bezpieczeństwem informacji!

 • Znajdź szkolenia, warsztaty oraz kursy z SZBI wg ISO 27001
 • Poznaj ich program, życiorysy zawodowe prelegentów i ceny uczestnictwa
 • Wybierz najlepsze szkolenie dla siebie i zgłoś się już dzisiaj!
szkolenia SZBI, szkolenia ISO 27001
Przewiń stronę

Szkolenia ISO 27001: 42

 • Online, 14 - 15 października 2021
 • już od 750 PLN
już od 750 PLN
 • Online, 14 października 2021
 • już od 500 PLN
już od 500 PLN
 • Online, 27 - 29 września 2021
 • już od 2500 PLN
już od 2500 PLN
Artykuł

PN-ISO/IEC 27001:2017 (ISO 27001): system zarządzania bezpieczeństwem informacji, szkolenia i kursy ISO 27001

Bardzo często mówi się, że wiedza jest w XXI wieku najcenniejszym zasobem. I rzeczywiście, wyciek poufnych informacji niejeden raz naraził duże korporacje na ogromne straty. Dlatego dziś priorytetem każdej organizacji – i to nie tylko z uwagi na wymogi prawne – jest zadbanie o zabezpieczenie newralgicznych danych związanych z jej działalnością. Jak to zrobić? Najlepiej wdrażając dobry system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Pomóc w tym mogą szkolenia ISO 27001.

Czym jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji?

System zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) to kompleksowa strategia mająca na celu zniwelowanie ryzyka (zobacz też szkolenia z zarządzania ryzykiem) wycieku poufnych informacji z organizacji. Polityka w tym zakresie obejmuje szereg precyzyjnie opracowanych i dostosowanych do specyfiki działalności jednostki procedur, które maksymalizują ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem. Warto podkreślić, że SZBI obejmuje wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem informacji, w obszarach:

 • fizycznym – chodzi o stworzenie bezpiecznego miejsca do przechowywania i archiwizowania dokumentów, jak również ich niszczenia zgodnie z przyjętymi normami,
 • zasobów ludzkich – w tym obszarze SZBI definiuje procedury postępowania z dokumentacją oraz innymi informacjami w kontekście zasad obowiązujących pracowników,
 • informatycznym – istotne jest zastosowanie odpowiedniego oprogramowania oraz zabezpieczeń fizycznych, które uchronią przed wykradnięciem danych przez cyberprzestępców.

Tylko połączenie działań w tych trzech kluczowych obszarach, z uwzględnieniem zabezpieczeń proceduralno-prawnych pozwoli na realne ograniczenie ryzyka, że ważne informacje dotrą do osób trzecich. Wiedzę o funkcjonowaniu systemów bezpieczeństwa informacji można zdobywać i rozwijać podczas specjalistycznych szkoleń i kursów, w tym szkoleń z ISO 27001, które jest jednym z najpopularniejszych SZBI.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji a przepisy prawa

Warto podkreślić, że choć obowiązujące regulacje prawne nie powinny być jedynym czynnikiem skłaniającym ku prowadzeniu spójnej i odpowiedzialnej polityki w zakresie ochrony informacji, przepisy również nakładają na organizacje szereg restrykcji. Kluczowe akty prawne, na które warto zwrócić uwagę w tym kontekście, to:

 • RODO, a więc Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dn. 10 września 2018 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo,
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Dlatego bez względu na to, jaki System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zostanie wdrożony w organizacji, zasady postępowania muszą być zgodne z powyższymi regulacjami. W razie wątpliwości, warto wziąć udział w warsztatach, kursach i szkoleniach w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. Można też skorzystać ze wsparcia specjalistów, którzy ocenią, jaki jest stopień ryzyko wycieku ważnych danych oraz podpowiedzą, jak wyeliminować ewentualne luki w systemie.

Jaki system zarządzania bezpieczeństwem informacji wybrać?

Najpopularniejszym spośród wszystkich SZBI jest ISO/IEC 27001. Jest to międzynarodowy standard, uznany w wielu miejscach na świecie. Obejmuje on swoimi regulacjami wszystkie aspekty związane z ochroną danych, w tym: politykę bezpieczeństwa informacji, organizację zasad bezpieczeństwa, zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście ZBI, kryptografię, zasady kontroli dostępu, aspekty związane z bezpieczeństwem fizycznym oraz informatycznym, relacje z dostawcami czy zarządzanie incydentami związanymi z wyciekiem informacji. Dlatego wdrożenie tego systemu pozwala efektywnie zadbać o wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem danych.

Ten nowoczesny system zarządzania bezpieczeństwem informacji:

 • podnosi prestiż organizacji i jej wiarygodność na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • otwiera wielu firmom drogę do współpracy z jednostkami administracji publicznej,
 • wspiera efektywne zarządzanie ryzykiem i niweluje prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów związanych z utratą ważnych danych,
 • pozwala przedsiębiorstwu sprostać aktualnym wymogom prawnym w tym obszarze i zapewnić zgodność działania z przepisami (zobacz szkolenia compliance).
Szkolenia z systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, szkolenia ISO 27001, kursy ISO/IEC 27001

Warto poszerzyć wiedzę w tym zakresie i rozważyć wdrożenie SZBI. Przed przystąpieniem do wdrożenia warto przejść gruntowne szkolenia z ISO 27001 lub skorzystać z usług konsultingowych. To rozwiązanie, z którego dziś korzysta bardzo wiele nowoczesnych organizacji – tak prywatnych, jak i tych publicznych. Wiele szkoleń dotyczących zasad budowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jest dostępnych w formule szkoleń otwartych, co oznacza że wyznaczeni pracownicy przedsiębiorstwa mogą dołączyć do otwartej grupy szkoleniowej. Wiąże się to ze zdecydowanie niższymi kosztami niż w przypadku konieczności zorganizowania szkolenia zamkniętego.

Szkolenia z PN-ISO/IEC 27001:2017 (ISO 27001) - program szkolenia

W programie szkoleń i kursów z ISO 27001 znajdziemy przede wszystkim zagadnienia takie jak:

 • Czym jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Znaczenie, cel i korzyści z wdrożania SZBI
 • Rodzina normy serii ISO 27000 oraz wymagania normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017
 • Proces wdrażania: zrozumienie potrzeb organizacji, przywództwo i komunikacja, planowanie, działania operacyjne i ocena wyników, doskonalenie SZBI
 • Bezpieczeństwo informacji i organizacji: polityki bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwo zasobów ludzkich, zarządzanie aktywami i kontrola dostępu, kryptografia, bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, bezpieczeństwo komunikacji, relacje z dostawcami, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji, zgodność
Gdzie szukać szkoleń ISO 27001, kursów online ISO 27001

Listę szkoleń dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017 znaleźć można na górze strony. W ofercie dostępne są zarówno tradycyjne szkolenia stacjonarne z ISO 27001 organizowane w miastach takich jak Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Lublin, Bydgoszcz, Katowice, Rzeszów, Szczecin czy Łódź, jak też szkolenia i kursy online poświęcone SZBI. Szkolenia online ISO 27001 realizowane są zarówno jako szkolenia na żywo, jak też klasyczne internetowe kursy multimedialne i e-learning. Pozwala to łatwo znaleźć warsztaty, kurs lub szkolenie najlepiej dopasowane do naszych potrzeb.

PN-ISO/IEC 27001:2017 (ISO 27001): system zarządzania bezpieczeństwem informacji, szkolenia i kursy ISO 27001