Baza kursów i szkoleń z ISO 9001!

 • Poznaj terminy nadchodzących szkoleń oraz kursów z ISO 9001
 • Poznaj ich program, informacje o prelegentach i ceny
 • Zapisz się już dzisiaj przez nasz formularz rejestracji online
 • Poznaj terminy nadchodzących szkoleń oraz kursów z ISO 9001
 • Poznaj ich program, informacje o prelegentach i ceny
 • Zapisz się już dzisiaj przez nasz formularz rejestracji online
szkolenia i kursy z normy ISO 9001
Przewiń stronę

Szkolenia ISO 9001: 153

już od 1290 PLN
Artykuł

ISO 9001 – system zarządzania jakością

Normy ISO odnoszą się do rozmaitych systemów zapewnienia jakości i standaryzacji. Norma ISO 9001 jest jedną z najpopularniejszych i rozpoznawanych na całym świecie norm. Certyfikacja ISO 9001 może być przeprowadzona w każdej firmie, niezależnie od jej rozmiarów i branży, w której działa. Dowiedz się więcej o normie ISO 9001 i sprawdź, czy warto rozważyć wdrożenie jej w Twojej firmie.

Czym jest ISO 9001?
System Zarządzania Jakością ISO 9001 określa uznawane na całym świecie wymogi dla firm chcących rozwijać się w sposób zrównoważony i zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. To narzędzie międzynarodowe i uniwersalne – dostępne dla każdej organizacji. Najczęściej jest jednak wdrażane w branży produkcyjnej i usługowej oraz w jednostkach sektora publicznego, przede wszystkim w placówkach poświęconych służbie zdrowia.

Norma oparta jest o 8 głównych zasad jakości:
 • zorientowanie na klienta,
 • przywództwo,
 • zaangażowanie ludzi,
 • podejście procesowe,
 • systemowe podejście do zarządzania,
 • ciągłe doskonalenie,
 • rzeczowe podejście do podejmowania decyzji,
 • wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami.
Certyfikat ISO 9001 jest dla kontrahentów, inwestorów i klientów potwierdzeniem, że firma korzysta z procesów zoptymalizowanych pod kątem najwyższej wydajności. Dlatego wspiera rozwój przedsiębiorstw na wielu płaszczyznach. Dzięki niemu organizacja wykazuje zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów (lub usług) zgodnych z wymaganiami klienta.
Kto wydaje certyfikat ISO 9001?
Certyfikat poświadczający, że firma spełnia wymogi zawarte w normie ISO 9001, można uzyskać w jednostce akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacji – PCA. Akredytowane organizacje znajdują się w całej Polsce, przeważnie w dużych miastach wojewódzkich. Aby dostosować działalność przedsiębiorstwa do wymogów zawartych w normie, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Zazwyczaj jednostki certyfikujące oferują również usługi audytorskie mające na celu określenie braków w dotychczasowym systemie zarządzania jakością i stworzenie strategii implementacji wymogów normy.
Jak wdrożyć ISO 9001?
Wymogi normy są bardzo rozległe i odnoszą się do całego systemu zarządzania jakością firmy. Ze względu na jej uniwersalność i możliwość przystosowania do działalności każdej firmy nie ma również możliwości stworzenia gotowej „recepty” na jej wdrożenie. Można skorzystać z kursu przedstawiającego informacje o normie lub zdobyć potrzebną wiedzę dzięki fachowej literaturze. Warto też rozpocząć od realnej oceny aktualnej sytuacji – np. poprzez audyt (wewnętrzny lub zlecony zewnętrznej firmie).

Zazwyczaj proces wdrażania systemu ISO 9001 jest długotrwały, złożony i wymaga zaangażowania całego zespołu. Może też wymagać powołania specjalnej jednostki w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, która będzie odpowiadała za implementację nowych rozwiązań i nadzór nad całą procedurą. Można również skorzystać z zewnętrznego wsparcia – fachowców, którzy pomogą w interpretacji zasad zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001 i dostosowania ich do specyfiki działalności firmy. Należy jednocześnie pamiętać, że również po uzyskaniu certyfikacji konieczna jest stała kontrola systemu zarządzania jakością w celu jego ulepszania oraz upewnienia się, że nadal spełnia wszelkie wymogi normy.
Jak uzyskać certyfikat ISO 9001?
W celu uzyskania certyfikacji należy się zgłosić do akredytowanej jednostki i przejść przez nadzorowaną przez nią procedurę. Przeprowadzony zostanie audyt mający na celu sprawdzenie systemu organizacji, posiadanej dokumentacji i zgodności procesów, infrastruktury oraz organizacji z wymogami normy. Opiera się on przede wszystkim na obserwacji oraz wywiadach z kadrą zarządzająca i pracownikami. W przypadku zlokalizowania pewnych nieprawidłowości firma ma czas, by je zniwelować. Pozytywne przejście audytu oznacza otrzymanie certyfikatu ISO 9001 ważnego przez 3 lata od momentu jego wydania. Nie oznacza to jednak końca udoskonalania systemów organizacyjnych w firmie, ponieważ system zarządzania jakością musi być nie tylko utrzymany, ale wręcz wciąż udoskonalany. Zgodność z wymogami normy po otrzymaniu certyfikatu sprawdza audytor przynajmniej raz na rok.
ISO 9001 – dlaczego warto?
Wiele firm decyduje się na certyfikację zgodnie z normą ISO 9001 ze względu na liczne korzyści dla przedsiębiorstwa. Dzięki temu, że system jest rozpoznawany i szanowany na całym świecie, stał się symbolem prestiżu i rzetelności. Wpływa więc korzystnie na wizerunek firmy nie tylko wśród jej potencjalnych klientów, ale także inwestorów czy partnerów biznesowych. Przez to może pomóc w zdobyciu nowych kontraktów i otwarciu się na nowe rynki. Do tzw. korzyści zewnętrznych zalicza się też poprawę konkurencyjności oferty – spełnienie wymogów większej ilości przetargów i dodatkowy atut np. w przypadku starania się o dotację.

Ponadto certyfikat ISO 9001 generuje tzw. korzyści wewnętrzne dla firmy:
 • zapewnienie stabilności i powtarzalności procesów oraz ich wyników, a więc jednakowo wysokiej jakości produktów lub usług,
 • utrzymanie ładu organizacyjnego dzięki wyraźnemu określeniu procedur,
 • wykorzystanie procesów odpowiadających za monitorowanie i pomiary do ciągłego doskonalenia struktury organizacyjnej firmy i zasad zarządzania.
Tych walorów może być jednak znacznie więcej – wiele zależy od charakteru i obszaru działania organizacji oraz jej celów, które należy sformułować jeszcze przed przystąpieniem do certyfikacji.
System zarządzania jakością ISO 9001:2015
O tym, że efektywne zarządzanie jakością decyduje o sukcesie biznesowym przedsiębiorstwa nie trzeba dziś przekonywać nikogo. Już od wielu lat nowoczesne firmy obierają projakościowy kierunek działania – rozumiejąc, że dbałość o najwyższe standardy działania organizacji i obsługi klientów to jedyna dobra droga do rozwoju i sukcesu. Aby sprostać wymogom rynkowym, wdrażają one zintegrowany system zarządzania jakości ISO 9001.
Skąd wzięła się norma ISO 9001?

ISO 9001 jest międzynarodową normą, w której zawarto szczegółowe wymagania wobec nowoczesnego, zintegrowanego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Choć początkowo ISO 9001, jak i poprzedzające ją zestawy reguł były dedykowane branży produkcyjnej, obecnie są stosowane przez organizacje z różnych gałęzi rynku – w tym usługowe czy handlowe. Korzenie ISO 9001 sięgają przełomu lat 70-tych oraz 80-tych XX wieku. Dokładniej w roku 1979 pojawiła się norma BS 5750, opracowana przez British Standards Institution. To właśnie ten zestaw wymagań jest uznawany za pierwszy na świecie system zarządzania jakością. Na bazie BS 5750 niedługo później (w 1987 r.) powstała norma ISO 9000, która zyskała błyskawiczną popularność nie tylko na Wyspach Brytyjskich, ale na niemal całym świecie. Była ona dwukrotnie udoskonalana – w latach 1994 oraz 2000 – i stała się normą ISO 9001. Już w 2005 roku certyfikacja ISO 9001:2000 została skutecznie przeprowadzona w ponad 776 tys. przedsiębiorstw zlokalizowanych w ponad stu sześćdziesięciu krajach na całym świecie. Kolejne wersje standardów – ISO 9001:2004 oraz ISO 9001:2008 – zyskały jeszcze większą popularność. W Polsce obecnie najpowszechniejsza jest certyfikacja w zgodzie z normą PL-EN ISO 9001:2009, dopracowaną w polskiej wersji przez Polski Komitet Normalizacyjny. Najnowsza wersja zestawienia wymagań to ISO 9001:2015. Wprowadza ona znaczące zmiany, które dostosowują procedury zarządzania jakością do aktualnych wymogów biznesu.

8 zasad jakości wg ISO 9001
Choć norma ISO 9001 ulega regularnej aktualizacji, jej fundamentalne zasady oraz filozofia pozostają takie same. 8 kluczowych zasad jakości, które są podstawą tego systemu zarządzania, to:
 1. koncentracja na potrzebach klientów,
 2. kluczowa rola przywództwa – zadaniem liderów jest wypracowanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa,
 3. inwestycja w kapitał ludzki – to pracownicy są najcenniejszą wartością firmy,
 4. procesowe podejście do realizacji zadań – postrzeganie wszystkich zadań jako elementów szerszych procesów,
 5. zarządzanie w ujęciu systemowym – polega na traktowaniu wszystkich procesów jako powiązanych ze sobą i wzajemnie oddziałujących na siebie elementów,
 6. nacisk na doskonalenie – zarówno poprzez audyty wewnętrzne i zewnętrzne oraz działania korygujące i naprawcze, jak i wdrażanie dodatkowych narzędzi, np. z obszaru lean management, Kaizen itp.,
 7. oparcie procesu decyzyjnego na faktach – zweryfikowanych i przeanalizowanych pod względem logicznych informacji,
 8. świadomość i budowanie wzajemnych korzyści w relacjach z kontrahentami, a w szczególności z dostawcami.
ISO 9001:2015 – najważniejsze zmiany w normie
Kluczową zmianą, która nastąpiła w najnowszej wersji normy ISO 9001 jest położenie w niej większego nacisku na specyfikę działania firm z sektora usługowego. Przykładowo, termin „wyrób” rozszerzono w specyfikacji na „wyroby i usługi”. To sprawia, że najnowszy SZJ jest jeszcze bardziej uniwersalny.

Warto także zwrócić uwagę, że wersja 2015 m.in.:
 • wprowadza pojęcie „kontekstu organizacji” i w większym stopniu uwzględnia wpływ czynników zewnętrznych na jej funkcjonowanie,
 • przyjmuje systematyczne podejście do ryzyka i kładzie większy nacisk na zarządzanie nim (w szczególności w ujęciu pozytywnym),
 • bardziej elastycznie podchodzi do kwestii dokumentacji – mówi się w niej o „udokumentowanej informacji”, co daje możliwość przechowywania danych na nośnikach elektronicznych,
 • kładzie większy nacisk na potrzebę prowadzenia zarządzania opartego na wiedzy.
Dlatego wdrożenie i certyfikacja najnowszej wersji systemu zarządzania jakością ISO 9001 może nieść za sobą wiele korzyści dla organizacji.
Jakie znaczenie ma ISO 9001?
Wdrożenie standardów ISO 9001 i certyfikacja stały się powszechną praktyką zarówno w dużych korporacjach, jak i w średnich, a nawet małych firmach. Powodów, dla których warto rozważyć wprowadzenie tego systemu zarządzaniem jakością jest wiele. Mają one podłoże:
 • pragmatyczne – procedury zgodne z normami ISO 9001 realnie przyczyniają się do wypracowania i wprowadzenia procedur, które optymalizują działalność przedsiębiorstwa i pozwalają nieustannie podnosić jakość produkcji oraz obsługi klientów. W rezultacie przekłada się to na wyższe zyski firmy oraz wzmocnienie jej pozycji na konkurencyjnym rynku,
 • prestiżowe – uzyskanie certyfikatu ISO 9001 to oficjalne potwierdzenie standardów jakości panującej w organizacji. Certyfikat jest powszechnie rozpoznawany, dlatego stanowi doskonałą wizytówkę organizacji w otoczeniu biznesowym.
Właśnie dlatego przedsiębiorstw, które decydują się na pierwszą certyfikację ISO, jak i aktualizację wdrożonej polityki jakości do standardów 9001:2015 nieustannie przybywa.
Szkolenia ISO 9001
Szkolenia pomagające zdobyć wiedzę niezbędną do wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 dostępne są w całej Polsce, w tym w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu czy Gdańsku. Ich listę znajdą Państwo na górze strony. Warto również zapoznać się ze szkoleniami dla audytorów wewnętrznych SZJ oraz pełnomocników systemu zarządzania jakością.
ISO 9001 – system zarządzania jakością