• Szkolenia ISO 9001, kursy ISO 9001
Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

• Szkolenia ISO 9001, kursy ISO 9001

Wyświetlone wszystkie (289)
1

• Szkolenia ISO 9001, kursy ISO 9001 • Szkolenia ISO 9001, kursy ISO 9001

Wyświetlone wszystkie (289)
1
Zobacz również

System zarządzania jakością ISO 9001:2015

O tym, że efektywne zarządzanie jakością decyduje o sukcesie biznesowym przedsiębiorstwa nie trzeba dziś przekonywać nikogo. Już od wielu lat nowoczesne firmy obierają projakościowy kierunek działania – rozumiejąc, że dbałość o najwyższe standardy działania organizacji i obsługi klientów to jedyna dobra droga do rozwoju i sukcesu. Aby sprostać wymogom rynkowym, wdrażają one zintegrowany system zarządzania jakości ISO 9001.

Skąd wzięła się norma ISO 9001?

ISO 9001 jest międzynarodową normą, w której zawarto szczegółowe wymagania wobec nowoczesnego, zintegrowanego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Choć początkowo ISO 9001, jak i poprzedzające ją zestawy reguł były dedykowane branży produkcyjnej, obecnie są stosowane przez organizacje z różnych gałęzi rynku – w tym usługowe czy handlowe. Korzenie ISO 9001 sięgają przełomu lat 70-tych oraz 80-tych XX wieku. Dokładniej w roku 1979 pojawiła się norma BS 5750, opracowana przez British Standards Institution. To właśnie ten zestaw wymagań jest uznawany za pierwszy na świecie system zarządzania jakością. Na bazie BS 5750 niedługo później (w 1987 r.) powstała norma ISO 9000, która zyskała błyskawiczną popularność nie tylko na Wyspach Brytyjskich, ale na niemal całym świecie. Była ona dwukrotnie udoskonalana – w latach 1994 oraz 2000 – i stała się normą ISO 9001. Już w 2005 roku certyfikacja ISO 9001:2000 została skutecznie przeprowadzona w ponad 776 tys. przedsiębiorstw zlokalizowanych w ponad stu sześćdziesięciu krajach na całym świecie. Kolejne wersje standardów – ISO 9001:2004 oraz ISO 9001:2008 – zyskały jeszcze większą popularność. W Polsce obecnie najpowszechniejsza jest certyfikacja w zgodzie z normą PL-EN ISO 9001:2009, dopracowaną w polskiej wersji przez Polski Komitet Normalizacyjny. Najnowsza wersja zestawienia wymagań to ISO 9001:2015. Wprowadza ona znaczące zmiany, które dostosowują procedury zarządzania jakością do aktualnych wymogów biznesu. 

8 zasad jakości wg ISO 9001

Choć norma ISO 9001 ulega regularnej aktualizacji, jej fundamentalne zasady oraz filozofia pozostają takie same. 8 kluczowych zasad jakości, które są podstawą tego systemu zarządzania, to:
 1. koncentracja na potrzebach klientów,
 2. kluczowa rola przywództwa – zadaniem liderów jest wypracowanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa,
 3. inwestycja w kapitał ludzki – to pracownicy są najcenniejszą wartością firmy,
 4. procesowe podejście do realizacji zadań – postrzeganie wszystkich zadań jako elementów szerszych procesów,
 5. zarządzanie w ujęciu systemowym – polega na traktowaniu wszystkich procesów jako powiązanych ze sobą i wzajemnie oddziałujących na siebie elementów,
 6. nacisk na doskonalenie – zarówno poprzez audyty wewnętrzne i zewnętrzne oraz działania korygujące i naprawcze, jak i wdrażanie dodatkowych narzędzi, np. z obszaru lean management, Kaizen itp.,
 7. oparcie procesu decyzyjnego na faktach – zweryfikowanych i przeanalizowanych pod względem logicznych informacji,
 8. świadomość i budowanie wzajemnych korzyści w relacjach z kontrahentami, a w szczególności z dostawcami.

ISO 9001:2015 – najważniejsze zmiany w normie

Kluczową zmianą, która nastąpiła w najnowszej wersji normy ISO 9001 jest położenie w niej większego nacisku na specyfikę działania firm z sektora usługowego. Przykładowo, termin „wyrób” rozszerzono w specyfikacji na „wyroby i usługi”. To sprawia, że najnowszy SZJ jest jeszcze bardziej uniwersalny.

Warto także zwrócić uwagę, że wersja 2015 m.in.:
 • wprowadza pojęcie „kontekstu organizacji” i w większym stopniu uwzględnia wpływ czynników zewnętrznych na jej funkcjonowanie,
 • przyjmuje systematyczne podejście do ryzyka i kładzie większy nacisk na zarządzanie nim (w szczególności w ujęciu pozytywnym),
 • bardziej elastycznie podchodzi do kwestii dokumentacji – mówi się w niej o „udokumentowanej informacji”, co daje możliwość przechowywania danych na nośnikach elektronicznych,
 • kładzie większy nacisk na potrzebę prowadzenia zarządzania opartego na wiedzy.
Dlatego wdrożenie i certyfikacja najnowszej wersji systemu zarządzania jakością ISO 9001 może nieść za sobą wiele korzyści dla organizacji.

Jakie ma znaczenie ISO 9001?

Wdrożenie standardów ISO 9001 i certyfikacja stały się powszechną praktyką zarówno w dużych korporacjach, jak i w średnich, a nawet małych firmach. Powodów, dla których warto rozważyć wprowadzenie tego systemu zarządzaniem jakością jest wiele. Mają one podłoże:
 • pragmatyczne – procedury zgodne z normami ISO 9001 realnie przyczyniają się do wypracowania i wprowadzenia procedur, które optymalizują działalność przedsiębiorstwa i pozwalają nieustannie podnosić jakość produkcji oraz obsługi klientów. W rezultacie przekłada się to na wyższe zyski firmy oraz wzmocnienie jej pozycji na konkurencyjnym rynku,
 • prestiżowe – uzyskanie certyfikatu ISO 9001 to oficjalne potwierdzenie standardów jakości panującej w organizacji. Certyfikat jest powszechnie rozpoznawany, dlatego stanowi doskonałą wizytówkę organizacji w otoczeniu biznesowym.
Właśnie dlatego przedsiębiorstw, które decydują się na pierwszą certyfikację ISO, jak i aktualizację wdrożonej polityki jakości do standardów 9001:2015 nieustannie przybywa.

Szkolenia ISO 9001

Szkolenia pomagające zdobyć wiedzę niezbędną do wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 dostępne są w całej Polsce, w tym w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu czy Gdańsku. Ich listę znajdą Państwo na górze strony. Warto również zapoznać się ze szkoleniami dla audytorów wewnętrznych SZJ oraz pełnomocników systemu zarządzania jakością.