Znajdź szkolenie komunikacja interpersonalna lub warsztaty z komunikacji!

 • Poznaj najlepsze warsztaty i szkolenia z komunikacji interpersonalnej
 • Sprawdź sylwetki prelegentów i program zajęć, a także ceny szkoleń i kursów
 • Wybierz kurs, warsztaty lub szkolenie dla siebie i zgłoś się online
 • Zobacz też szkolenia z komunikacji wewnętrznej
szkolenia komunikacja interpersonalna

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej: 9

 • już od 1 550 zł
1 550 zł
 • już od 1 290 zł
1 290 zł
1 532 zł
 • już od 1 795 zł
1 795 zł
 • już od 1 500 zł
1 500 zł
 • już od 771 zł
771 zł
 • już od 1 500 zł
1 500 zł
 • już od 771 zł
771 zł
 • już od 590 zł
590 zł
Artykuł

Komunikacja interpersonalna: warsztaty z komunikacji, kursy i szkolenia z komunikacji interpersonalnej!

Sukces firmy jest uzależniony od wielu czynników. Część z nich ma czysto techniczny charakter – chodzi np. o jakość sprzętu w parku maszynowym czy stosowanego oprogramowania. Jednak kluczową rolę w każdym przypadku odgrywa tzw. czynnik ludzki. To, jak personel będzie realizował swoje zadanie i misję organizacji, zależy m.in. od tego, jak będzie w niej prowadzona komunikacja interpersonalna. Dowiedz się czym jest komunikacja interpersonalna oraz jak rozwijać umiejętność efektywnej komunikacji poprzez warsztaty komunikacji interpersonalnej oraz kursy i szkolenia z komunikacji.

Spis treści:
 1. Co to jest komunikacja interpersonalna?
 2. Jak dbać o komunikację interpersonalną w biznesie?
 3. Jak efektywna komunikacja interpersonalna wpływa na działanie zespołu i przedsiębiorstwa?
 4. Jak rozwijać komunikację interpersonalną poprzez szkolenia?
 5. Szkolenie z komunikacji interpersonalnej, kursy i szkolenia komunikacja w zespole
 6. Cele warsztatów z komunikacji, szkoleń i kursów z komunikacji interpersonalnej
Co to jest komunikacja interpersonalna?

Komunikacja interpersonalna to ogół wymiany komunikatów między rozmówcami polegający na wysyłaniu i odbieraniu komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Celem komunikacji interpersonalnej jest nawiązanie interakcji i wymiana informacjami, emocjami czy myślami. Strony biorące udział w procesie komunikowania interpersonalnego tworzą i wysyłają komunikaty do odbiorców, a jednocześnie odbierają i analizują komunikaty wysyłane przez innych uczestników. 

Mówiąc o komunikacji interpersonalnej w firmie mamy na myśli wszystkie procesy komunikacji pomiędzy osobami tworzącymi daną firmę czy organizację. Komunikacja umożliwia porozumienie się, wyznaczenie wspólnych celów i współdziałanie na rzecz ich osiągnięcia. Bez sprawnej komunikacji interpersonalnej nie ma mowy o doskonałości w zarządzaniu. Od jakości porozumiewania się zależą między innymi takie aspekty funkcjonowania w firmie jak m.in.:

 • skuteczność i przejrzystość przekazywania informacji – w sposób, który pozwala „przebić się” przez bariery i zakłócenia,
 • atmosfera pracy – efektywna komunikacja sprzyja przyjaznemu klimatowi panującemu między pracownikami, co przekłada się na wyższą skłonność do wydajnej współpracy,
 • porozumienie na linii szef / kierownik / przełożony, a pracownik pozwalające na wymianę informacji, otwarte dzielenie się sugestiami, rozwiązywanie konfliktów,
 • motywacja członków zespołu do działania i zaangażowania się w życie organizacji,
 • efektywność działań HR.

Dlatego tak istotna jest dbałość o zachowanie jej najwyższych standardów.

Jak dbać o komunikację interpersonalną w biznesie?

Sposób budowania polityki komunikacyjnej w firmie jest uzależniony m.in. od jej wielkości, a także od wdrożonej struktury organizacyjnej. Niemniej jednak, zawsze warto zadbać o stworzenie:

 • dobrej atmosfery pełnej zaufania – będzie sprzyjała otwartości w komunikacji,
 • transparentności prowadzonej komunikacji – pozwoli ona uniknąć m.in. pogłosek i plotek, które skutecznie obniżają morale i wydajność zespołu,
 • odpowiednich standardów szkolenia i rekrutowania pracowników - już na etapie rekrutacji i selekcji należy zadbać o odpowiednie standardy i dobór kandydatów, którzy będą w stanie funkcjonować zgodnie z obowiązującą w organizacji kulturą otwartości i porozumiewania się,
 • zainwestować w szkolenia dla menedżerów podnoszące standardy komunikowania się między zespołami oraz członkami zespołów.

Istotne jest również wyznaczenie osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w obszarze interpersonalnym – można ją powierzyć np. kierownictwu działu HR. Ważne, żeby nas sposobem porozumiewania się pracowników czuwały osoby, które pomogą sprawnie rozwiązać konflikty interpersonalne.

Jak efektywna komunikacja interpersonalna wpływa na działanie zespołu i przedsiębiorstwa?

Efektywnie komunikujący się zespół pracowników może osiągnąć istotną przewagę - zamiast tracić czas na naprawę błędów wynikających z niejasnych komunikatów, czy też rozwiązywać konflikty wynikłe z nieporozumień, pracownicy mogą skupić się na rozwijaniu biznesu. Skutecznie komunikujący się pracownik:

 • rozumie jaki wpływ na motywację i nastawienie innych członków zespołu ma jego komunikacja,
 • upewnia się, że został dobrze zrozumiany oraz że dobrze rozumie komunikaty innych członków zespołu,
 • potrafi jasno i rzeczowo przekazywać informacje unikając nieporozumień i niezrozumienia,
 • aktywnie słucha, jest zainteresowany i otwarty w kwestii potrzeb innych członków zespołu,
 • dba, aby inni członkowie zespołu mieli dostęp do istotnych informacji, dba o przepływ wiedzy i informacji,
 • pełniąc role menedżerskie dzięki otwartemu stylowi komunikacji buduje atmosferę zaufania w zespole, dobiera adekwatny styl komunikowania i język do rozmówcy i przyjętych celów,
 • potrafi rozwiązywać konflikty dzięki łączeniu stron i zbliżaniu stanowisk dzięki otwartej, pozytywnej komunikacji.

W osiągnięciu tego stanu pomóc może trening komunikacji interpersonalnej realizowany poprzez rozmaite szkolenia, kursy i warsztaty z efektywnej komunikacji interpersonalnej.

Jak rozwijać komunikację interpersonalną poprzez szkolenia?

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej mogą być pomocne w usprawnieniu komunikacji interpersonalnej i budowie dobrej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Szkolenia komunikacja interpersonalna są przede wszystkim skierowane do kadry zarządzającej i menedżerskiej, która z natury powinna dbać o rozwój umiejętności interpersonalnych. Tego typu szkoleniami są wszelkie kursy rozwijające asertywność, umiejętność udzielania informacji zwrotnej czy zarządzania zespołem. Budowę kultury organizacji wspiera również sprawna komunikacja wewnętrzna, stąd warto rozważyć szkolenia z komunikacji wewnętrznej oraz inne tematy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Szkolenia i kursy dotyczące komunikacji interpersonalnej czy też komunikacji w zespole organizowane są w większości dużych miast w Polsce. Miasta, w kórych aktualnie odbywają się tego typu szkolenia to między innymi: Warszawa, Gdańsk, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Łódź, Lublin. Wiele szkoleń i kursów odbywa się również online, na żywo - pozwala to skorzystać z możliwości konsultacji z trenerem, przećwiczenia nabytej wiedzy oraz wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia. Zapoznanie się z podstawami komunikacji interpersonalnej możliwe jest również w trakcie kursów online realizowanych w postaci e-learning czy nagrań video. Pozwalają one zrozumieć podstawy efektywnej komunikacji, poznać techniki komunikacji interpersonalnej oraz dowiedzieć się jakie są najczęściej popełniane błędy w tym obszarze. Warto również zainteresować się szkoleniami NVC, a więc dotyczącymi tzw. komunikacji konstruktywnej, komunikacji bez przemocy.

Szkolenie z komunikacji interpersonalnej, kursy i szkolenia komunikacja w zespole

Wysokie umiejętności komunikacji pozwalają na bycie zrozumianym, wysłuchanym oraz na zrozumienie i wysłuchanie innych. Skuteczna komunikacja zachodzi wówczas, gdy odbiorca rozumie przekaz zgodnie z zamiarem i intencjami nadawcy. Efektywne i pozytywne porozumiewanie się między ludźmi jest jedną z najbardziej istotnych umiejętności w dzisiejszym świecie, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, dlatego komunikacja bywa nazywana kompetencją fundamentalną. Komunikacja leży u podstaw pracy menedżerów, specjalistów, marketerów i sprzedawców. W rozwoju umiejętności komunikacji pomocne mogą rozmaite kursy online, a także szkolenia i warsztaty z komunikacji. Organizowane są one zarówno w formule zajęć online, jak i stacjonarnie, głównie w dużych miastach takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Katowice, Łódź, Lublin, Białystok, Toruń czy Rzeszów. Szkolenie z komunikacji pozwala na poznanie skutecznych, praktycznych narzędzi, które łatwo wykorzystać w codziennej pracy.

Kursy, warsztaty z komunikacji i szkolenia komunikacja interpersonalna oraz komunikacja w zespole znaleźć można na górze strony. Oferty zawierają informacje o terminie i miejscu odbycia się szkolenia, programie zajęć, trenerach prowadzących zajęcia oraz ceny uczestnictwa. Rejestracji na wybrany warsztat lub szkolenie można dokonać online z użyciem formularza rejestracji, który trafia bezpośrednio do organizatora. Szczególną popularnością cieszą się stacjonarne warsztaty z komunikacji interpersonalnej, szkolenia z komunikacji w zespole oraz szkolenia z komunikacji online.

Cele warsztatów z komunikacji, szkoleń i kursów z komunikacji interpersonalnej

Uczestnictwo w warsztatach komunikacji interpersonalnej pozwala:

 • dostarczyć wiedzę i umiejętności dotyczące skutecznego porozumiewania się,
 • poznać schemat procesu porozumiewania się,
 • poznać własny styl komunikacji, jego mocne i wymagające rozwoju strony, nawyki i błędy w komunikacji,
 • nauczyć się rozpoznawać styl komunikacji innych osób, nawiązywać nić porozumienia i pozytywną relację z osobami, z którymi komunikacja sprawiała nam trudności,
 • nabyć kompetencje niezbędne do efektywnej komunikacji, poznać techniki aktywnego słuchania, wyrażania własnego zdania i udzielania informacji zwrotnej,
 • nauczyć się budować skuteczne i czytelne komunikaty: zgodne z intencją nadawcy i zrozumiałe dla odbiorcy, nabyć umiejętności dostosowywania stylu komunikacji do odbiorcy,
 • kształtować postawę, która sprzyja pozytywnej komunikacji i budowaniu relacji z otoczeniem: w życiu prywatnym i zawodowym, w tym w biznesie,
 • budować własny wizerunek i autorytet dzięki skutecznej komunikacji.

W programie szkoleń, kursów i warsztatów z komunikacji omawiane są zagadnienia takie jak:

 • podstawy komunikacji jedno i dwukierunkowej,
 • czym różni się komunikacja pionowa od poziomej,
 • schematy porozumiewania w sytuacjach społecznych,
 • otwartość i jej znaczenie w porozumiewaniu,
 • asertywność w komunikacji – oddzielanie faktów od opinii,
 • komunikacja, nadawanie i odbieranie informacji zwrotnych, aktywne słuchanie,
 • komunikacja werbalna oraz niewerbalna i niewerbalne aspekty porozumiewania się,
 • porozumiewanie się w życiu zawodowym, budowanie pozytywnych relacji zawodowych, wystąpienia publiczne, wywieranie wpływu poprzez komunikację, autoprezentacja, komunikacja w zespole, komunikacja w biznesie, rozwiązywanie konfliktów.

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna: warsztaty z komunikacji, kursy i szkolenia z komunikacji interpersonalnej!
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej

Dowiedz się czemu warto brać udział w warsztatach z komunikacji interpersonalnej?
Dowiedz się czym jest baza szkoleń, kursów i konferencji biznesowych Eventis.pl

Warsztaty, kursy i szkolenia z komunikacji interpersonalnej pomogą Ci rozwinąć niezwykle cenną umiejętność efektywnego porozumiewania się, która ma ogromny wpływ zarówno na jakość naszego życia prywatnego, jak i zawodowego. Bez względu na to czy pracujesz w biznesie, jesteś nauczycielem bądź lekarzem szkolenia i kursy z komunikacji interpersonalnej pozwolą Ci uwolnić swój potencjał, zbudować pozytywne relacje z otoczeniem i rozwijać umiejętności zawodowe.

W naszej bazie znajdziesz zarówno szkolenia i warsztaty stacjonarne organizowane w miastach takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź czy Poznań, jak też kursy online - zarówno te z zajęciami prowadzonymi na żywo, jak i kursy online multimedialne, w których to Ty decydujesz kiedy realizujesz kolejne lekcje.

Zebranie wielu ofert w jednym miejscu pozwala dużo szybciej znaleźć dobre szkolenie z komunikacji interpersonalnej, porównać jego program i cenę z innymi ofertami i zarejestrować się online!

To bardzo proste, wybierz szkolenie lub kurs dla siebie, a następnie wypełnij formularz rejestracji online. Trafi on do organizatora, który skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić rejestrację, przyjąć płatność i przekazać informacje organizacyjne.

Rejestracja na kursy, szkolenia i warsztaty za pośrednictwem Eventis jest bezpłatna - płacisz tylko cenę udziału w zajęciach dla ich organizatora!
Komunikacja interpersonalna

Artykuły, poradniki...

UX i UI: kompendium wiedzy o UX i UI
17 marca 2023
UX i UI: kompendium wiedzy o UX i UI

Pojęcia UX i UI stały się w ostatnich latach niezwykle popularne. Również znacząco urosło zapotrzebowanie na wykwalifikowanych UX i UI Designerów. Dowiedz się co to jest UX, czym jest UI, czym się różnią w jaki sposób zostać UX bądź UI Designerem.

Czytaj więcej
Jakie kursy informatyczne warto zrobić?
1 marca 2023
Jakie kursy informatyczne warto zrobić?

Sprawdź jakie kursy informatyczne warto zrobić rozważając przebranżowienie i podjęcie pracy w branży IT. Dowiedz się dlaczego warto rozważyć pracę w technologiach informatycznych.

Czytaj więcej
Autoprezentacja: czym jest i jakie są zasady skutecznej autoprezentacji?
18 października 2021
Autoprezentacja: czym jest i jakie są zasady skutecznej autoprezentacji?

Umiejętność autoprezentacji znajduje zastosowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wystąpienia publicznego, negocjacji handlowych, jak też w życiu prywatnym. Dowiedz się czym jest autoprezentacja?

Czytaj więcej
8 cech wyróżniających najlepszych przywódców
25 marca 2021
8 cech wyróżniających najlepszych przywódców

Przywództwo polega na ustalaniu kierunku, wypracowywaniu wizji i przewodzeniu ludziom w dążeniu do jej realizacji. Sprawdź jakie cechy wyróżniają najlepszych liderów.

Czytaj więcej
Warsztaty z komunikacji, szkolenie komunikacja interpersonalna

Zostaw e-mail i otrzymuj powiadomienia, gdy pojawi się nowe szkolenie efektywna komunikacja interpersonalna.