Szkolenia NLP - baza szkoleń z programowania neurolingwistycznego

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów organizowanych w całej Polsce
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów organizowanych w całej Polsce
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
Przewiń stronę

8

już od 127 PLN
 • Warszawa, 14 - 15 listopada 2011
 • już od 2900 PLN
już od 2900 PLN
 • Wrocław, 29 - 30 października 2011
 • już od 647 PLN
już od 647 PLN
 • Warszawa, 21 - 22 listopada 2011
 • już od 1490 PLN
już od 1490 PLN
Artykuł

NLP – programowanie neurolingwistyczne w biznesie

NLP, czyli programowanie neurolingwistyczne to jedna z bardziej kontrowersyjnych technik psychologicznych wykorzystywana nie tylko w terapii, ale również w reklamie i biznesie. Jej istotą jest tworzenie i modyfikowanie wzorców myślenia oraz postrzegania u ludzi. Czy NLP to coś, co warto wykorzystać, czy też słusznie krytykowana pseudonauka? Dowiedz się więcej o tej technice!

Czym jest NLP?

NLP to w zasadzie zbiór technik komunikacji i metod pracy opierających się o wyobrażenia. Założenia metody pod koniec lat 70. XX wieku opracowali i sformułowali John Grinder i Richard Bandler, szukając efektywnych technik psychoterapii oraz samodoskonalenia. Dzięki wykorzystaniu wiedzy nie tylko z zakresu psychologii czy psychoterapii, ale również neurologii, lingwistyki, semantyki ogólnej, informatyki czy teorii systemów powstał prawdziwie interdyscyplinarny zbiór narzędzi do wprowadzania zmian w sposobie postępowania i myślenia danego człowieka lub grupy ludzi. Opiera się on na stosunkowo prostych wzorcach, jednak dzięki ich umiejętnemu wykorzystywaniu zapewnia możliwość dotarcia do procesów umysłowych odpowiadających za działanie.

Nazwa metody łączy trzy istotne człony i podkreśla związek pomiędzy procesami neurologicznymi (neuro), językiem i sposobem porozumiewania się (lingwistyczne) oraz wzorcami zachowań, którymi kieruje się człowiek (programowanie).

Metody NLP

Neurolingwistyczne programowanie wykorzystuje szereg metod dążących do modyfikacji zachowań oraz odczuć (zarówno u samego siebie, jak i u innych ludzi). Do głównych założeń techniki należy przypisywanie ogromnej mocy słowom. Za ich sprawą, jeśli będą odpowiednio użyte, możliwe jest nakłanianie innych do tego, by postępowali w określony sposób przy jednoczesnym wrażeniu, że podejmują oni samodzielne decyzje. Nie sposób więc nie zauważyć związku NLP z technikami oddziaływania wpływu i manipulacji (zobacz listę szkoleń z wywierania wpływu) – to właśnie stąd w głównej mierze biorą się kontrowersje z nim związane.

Do metod wykorzystywanych w neurolingwistycznym programowaniu należą przede wszystkim:
 • modelowanie – polega na badaniu zachowań, wartości i przekonań człowieka w kontekście jego cech osobowości lub działania, które chciałoby się modelować (naśladować, powielić, przejąć);
 • kotwiczenie – tworzenie odruchowych skojarzeń (emocjonalnych powiązań przyczynowo-skutkowych) z danym bodźcem wizualnym, dźwiękowym, fizycznym itp.;
 • metafory – umożliwiające spojrzenie na rzeczywistość z innej perspektywy poprzez użycie odpowiedniego języka;
 • trans – wykorzystanie technik podobnych do hipnozy;
 • linia czasu – polega na zmianie subiektywnego odczucia czasu i dotarciu do swoich osobistych zasobów oraz przeniesieniu ich w przyszłość;
 • switch pattern – polega na tworzeniu skojarzeń między sytuacją odbieraną negatywnie a sytuacją pozytywną poprzez „przeskakiwanie” w myślach między wizualizacjami obu tych sytuacji;
 • przeramowanie – polega na zmianie kontekstu wypowiedzi w sposób nie zmieniający jej treści, ale tworzący określony stan emocjonalny i w efekcie prowadzący do wyciągnięcia odmiennych wniosków.

NLP – kontrowersje

Jak wspomniano na początku, NLP jest techniką kontrowersyjną. Ma ona swoich zwolenników, którzy jako główny argument w jej obronie podają skuteczność, a także przeciwników (głównie w środowisku medycznym i naukowym), którzy uważają ją za pseudonaukę. Tymczasem środowiska psychologiczne uznają NLP za skuteczną technikę, ale tylko w pewnym zakresie terapeutycznym. Co ważne, wciąż brakuje dowodów na efektywność metod stosowanych w ramach neurolingwistycznego programowania. Jednocześnie nie brakuje osób, które – skuszone wizją zmiany swoich zachowań czy też możliwości wpływania na innych – zawiodły się na technikach NLP.

Najważniejszym zarzutem przeciwko teorii NLP jest jednak amoralność. Wiele technik przejawia znamiona manipulacji, a założenia metody hołdują zasadzie, że cel uświęca środki. Ponadto kwalifikacje do ich stosowania uzyskuje się poprzez płatne kursy, bez konieczności spełnienia żadnych wstępnych warunków (m.in. dotyczących wykształcenia czy doświadczenia). Dlatego też nurt NLP spotyka się z tak dużą krytyką środowisk naukowych. Co więcej, NLP tworzy własną terminologię i zmienia znaczenie niektórych słów, co stanowi pewne zniekształcenie rzeczywistości. Ze względu na jego polaryzujący charakter osoby stykające się z neurolingwistycznym programowaniem należą najczęściej do jednego z dwóch obozów: zagorzałych zwolenników lub też całkowitych przeciwników metody.

NLP w biznesie

O NLP często mówi się w kontekście biznesowym – jego potencjał w tym obszarze został rozpoznany dość szybko. Wiele technik stanowiących część nurtu znakomicie sprawdza się w sprzedaży czy reklamie, ale nie tylko. Neurolingwistyczne programowanie można również wykorzystać przy negocjacjach, rozwiązywaniu konfliktów, a nawet zarządzaniu zespołem.

Obecnie dostępnych jest wiele podręczników i materiałów na temat wykorzystania NLP w różnych obszarach. Często jego techniki stanowią również część programów kursów i warsztatów dla menedżerów, sprzedawców, biznesmenów itd. Metoda umożliwia przede wszystkim skuteczne odpowiadanie na potrzeby grup docelowych i dostosowywanie przekazu w taki sposób, by odnosił zamierzony skutek.

Czy warto zagłębić się w ten temat? O tym każdy musi zadecydować sam. Podchodząc jednak do NLP zdroworozsądkowo, nie sposób nie zauważyć jego potencjału – szczególnie dla biznesu.
NLP – programowanie neurolingwistyczne w biznesie