Pełnomocnik systemu zarządzania jakością: baza szkoleń i kursów!

 • Znajdź oferty kursów i szkoleń dla pełnomocników SZJ w całej Polsce
 • Poznaj program zajęć, a także koszty uczestnictwa
 • Zarejestruj się online na wybrany kurs
szkolenia dla pełnomocników SZJ

Szkolenia dla pełnomocników systemu zarządzania jakością: 31

700 zł
700 zł
Artykuł

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością

Wdrażanie systemów zarządzania jakością stało się standardem w nowoczesnych organizacjach. Firmy decydują się na to nie tylko ze względów prestiżowych, ale i pragmatycznych – zespół norm i procedur nakierowanych na nieustanne doskonalenie jakości zwiększa przewagę konkurencyjną na rynku i optymalizuje zarządzanie kosztami. Aby jednak wdrożenie takiego systemu odbyło się efektywnie, potrzebna jest osoba, która będzie odpowiedzialna za nadzór nad jego przebiegiem. To właśnie pełnomocnik systemu zarządzania jakością. Dowiedz się więcej!

Czy pełnomocnik systemu zarządzania jakością to nadal wymóg ISO?
Wcześniejsze wersje standardu ISO 9001, a więc 9001:2004 oraz 9001:2008, wskazywały ustanowienie pełnomocnika ds. ISO jako warunek konieczny do spełnienia przy wdrażaniu tego systemu. Jednak z pragmatycznego punktu widzenia w wielu organizacjach – zwłaszcza w małych firmach – ustanawianie oddzielnego stanowiska było mało opłacalne.

Stąd też aktualnie obowiązująca wersja ISO – 9001:2015 zniosła ten wymóg, zastępując go znacznie mniej restrykcyjnym zaleceniem, które daje możliwość przejęcia zadań pełnomocnika ds. ISO przez zarząd. To korzystne rozwiązanie zwłaszcza dla mikro-organizacji. Mimo to, w większych jednostkach pełnomocnik systemu zarządzania jakością jest nadal oddzielnym stanowiskiem. Dlaczego? Powód jest prosty: na im szerszą skalę działa firma, tym więcej zadań związanych z ISO trzeba na bieżąco realizować.
Jakie zadania ma przed sobą pełnomocnik systemu zarządzania jakością?
Norma ISO 9001:2015 nie podaje bardzo precyzyjnych informacji o tym, czym dokładnie ma się zajmować pełnomocnik systemu zarządzania jakością. Można jednak nakreślić typowe zadania oraz obowiązki, jakie spoczywają na takiej osobie.

Kluczowe funkcje pełnione przez pełnomocnika ds. ISO to:
 • zapewnienie sprawnego wdrożenia procedur ISO oraz nadzór nad poprawnością ich bieżącej realizacji w organizacji,
 • informowanie zarządu organizacji o postępach związanych z realizacją zadań z obszaru zarządzania jakością,
 • informowanie pracowników o wymogach ISO i propagowanie standardów projakościowych oraz proklienckich w organizacji.
Można je przełożyć również na zestaw typowych obowiązków wykonywanych przez specjalistę na tym stanowisku. Są to:
 • pełnienie nadzoru na poprawnym sporządzaniem dokumentacji związanej z ISO – począwszy od spisanych procedur i instrukcji oraz księgi jakości, a na bieżących raportów z realizacji polityki jakościowej kończąc. Warto podkreślić, że pełnomocnik systemu zarządzania jakością nie musi być odpowiedzialny za sporządzanie całej dokumentacji – zwłaszcza, że w wielu obszarach lepiej to zadanie wykonają kierownicy poszczególnych komórek firmy. Jego zadaniem jest jednak weryfikacja, że dokumentacja zostanie sporządzona na czas, w kompletny sposób i zgodnie z przyjętymi normami;
 • nadzorowanie przebiegu audytów wewnętrznych – są one standardem w SZJ ISO 9001. Jego zadania w tym obszarze obejmują przede wszystkim organizację audytów oraz analizę raportów audytowych. Jednocześnie pełnomocnik może być auditorem, aczkolwiek nie może on na co dzień być zaangażowany w audytowany aspekt działalności organizacji;
 • nadzorowanie działań podejmowanych w sytuacji wystąpienia niezgodności – pełnomocnik ds. SZJ powinien przejąć kontrolę nad sposobem wdrażania korekt i usprawnień, które wyeliminują nieprawidłowości przy realizacji rozmaitych procedur,
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników w odniesieniu do procedur ISO – pełnomocnik jest z definicji odpowiedzialny za propagowanie polityki jakości w organizacji,
 • koordynacja wdrażania certyfikacji ISO, a także przeprowadzania audytów zewnętrznych – pełnomocnik ds. SZJ jest niejako łącznikiem firmy z jej otoczeniem we wszystkich kwestiach związanych z jakością.
Trzeba pamiętać, że nakreślony tutaj zarys obowiązków osoby zajmującej się koordynacją ISO jest bardzo ogólny. Szczegółowe zadania można bowiem wytyczyć tylko w odniesieniu do konkretnej organizacji. Dzieje się tak pomimo, że ISO samo w sobie dąży do standaryzacji. Jednak wspomniane wcześniej poluzowanie restrykcji ma sens i sprawia, że wdrożenie SZJ jest dziś możliwe w niemal każdej organizacji.
Szkolenia dla pełnomocników systemu zarządzania jakością w 2021 r.
Warto również podkreślić, że osoby, które mają pełnić rolę pełnomocników systemu zarządzania jakością mogą w tym celu przejść specjalne kursy oraz szkolenia i uzyskać stosowne certyfikaty. Ich otrzymanie zwiększa szanse znalezienia zatrudnienia w obszarze powiązanym z ISO. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na poszerzanie kwalifikacji zawodowych właśnie w tym kierunku – z myślą o poszerzeniu możliwości związanych z obecną i przyszłą karierą. Szkolenia tego typu organizowane w 2021 roku można znaleźć powyżej.
Pełnomocnik systemu zarządzania jakością