Szkolenia rekrutacja i selekcja pracowników: katalog kursów i szkoleń!

 • Poznaj warsztaty i szkolenia rekrutacyjne organizowane w całym kraju
 • Znajdź szkolenie dla siebie, sprawdź ceny i zarejestruj się online!
Rozwiń W naszej bazie znajdziesz warsztaty, kursy i szkolenia dla wszystkich osób, które prowadzą lub będą prowadzić w przyszłości procesy rekrutacji i selekcji i potrzebują poszerzyć kompetencje w zakresie doboru pracowników. Zgromadzenie ofert szkoleń z rekrutacji i selekcji pracowników od wielu firm szkoleniowych sprawia, że znalezienie dobrego kursu jeszcze nigdy nie było tak efektywne! Zwiń

szkolenia rekrutacja pracowników

Szkolenia z rekrutacji i selekcji: 3

Artykuł

Sprawdzone metody doboru pracowników: kursy i szkolenia rekrutacja i selekcja!

Rekrutacja i selekcja pracowników jest jednym z największych wyzwań dla współczesnego pracodawcy działającego w warunkach rynku pracownika, a jednocześnie kluczowym elementem zarządzania zasobami ludzkimi. Odpowiednie przeprowadzenie procedury znacząco zwiększa jednak szanse na zatrudnienie osoby o poszukiwanych kwalifikacjach i właściwym poziomie motywacji. Sprawdź jak szkolenia i kursy z profesjonalnej rekrutacji i selekcji oraz doboru pracowników mogą pomóc twojej firmie zyskać przewagę nad konkurencją!

Rekrutacja wewnętrzna czy zewnętrzna?

Selekcja pracowników może się odbywać na wiele sposobów. Wybór odpowiedniej metody jest zaś jednym z czynników pozwalających na zniwelowanie ryzyka niezapełnienia stanowiska lub zatrudnienia niewłaściwej osoby i konieczności powtórzenia procesu od nowa. W pierwszej kolejności możemy wyróżnić rekrutację:

 • wewnętrzną,
 • zewnętrzną.

Bardzo często przed rozpoczęciem poszukiwań poza firmą, warto przyjrzeć się już zatrudnionym w niej pracownikom i sprawdzić, czy wśród nich nie ma osoby nadającej się na określone stanowisko. Korzyści z prowadzenia wewnętrznej rekrutacji jest wiele. Przykładowe z nich to:

 • niższy koszt procedury,
 • motywacja i mobilizacja pracowników – szczególnie jeśli nowe stanowisko wiąże się z wyraźnym awansem,
 • krótszy czas adaptacji pracownika na nowym stanowisku.

Warto zastosować podstawowe zasady rekrutacji i selekcji i przeprowadzić procedurę polegającą na publikacji ogłoszenia (skierowanego do całego personelu lub też do wybranej grupy) po określeniu dokładnego profilu kandydata, a następnie weryfikacji aplikacji i starannej selekcji kandydata. Dzięki temu można zwiększyć szanse na udany wybór.

Z rekrutacją zewnętrzną wiąże się więcej niewiadomych, ale jednocześnie umożliwia ona dotarcie do specjalistów o konkretnych kwalifikacjach, których być może brakuje w firmie. W tym przypadku prawidłowe skonstruowanie oferty jest jeszcze ważniejsze, a przy tym należy zadbać o poprawne i dokładne przeprowadzenie każdego etapu selekcji. Należy przy tym pamiętać, że nowy pracownik powinien pasować nie tylko do konkretnego stanowiska, ale również do firmy – jej kultury organizacyjnej i wyznawanych wartości.

Metody rekrutacji i selekcji pracowników – tradycyjne i nowoczesne

Przy rekrutacji pracowników można również zastosować szereg metod. Tradycyjnie proces ten możemy podzielić na:

 • pasywny (bierny) – polega na przyjmowaniu kandydatur od pracowników w sposób ciągły, niezależnie od aktualnie prowadzonego naboru; kandydaci sami zgłaszają się do firmy lub są polecani przez dotychczasowych pracowników, a rekruter dokonuje selekcji aplikacji;
 • aktywny bezpośredni – poszukiwanie pracowników odbywa się poprzez publikację ogłoszenia o pracę lub też uczestnictwo w targach pracy czy podobnych eventach;
 • aktywny pośredni – polega na poszukiwaniu pracowników za pośrednictwem agencji rekrutacyjnej lub innego zewnętrznego podmiotu; najczęściej w ten sposób rekrutuje się pracowników tymczasowych.

Warto jednak wspomnieć również o nowocześniejszych metodach na rekrutację pracowników. Szczególnie w przypadku stanowisk specjalistycznych coraz częściej przydatny okazuje się head hunter. To specjalista ds. rekrutacji, który samodzielnie poszukuje odpowiednich kandydatów na określone stanowisko (najczęściej wśród pracowników innych firm o podobnym profilu działalności). W działaniach headhuntingowych przydatne okazują się społecznościowe portale do nawiązywania kontaktów biznesowych oraz rozmaite bazy danych. To jeden z lepszych sposobów na pozyskanie wysoko wykwalifikowanej kadry – szczególnie w obecnych czasach niskiego bezrobocia i rynku pracownika.

Etapy rekrutacji – o czym pamiętać?

Podczas rekrutacji i selekcji pracowników warto zadbać o staranne przeprowadzenie każdego z jej etapów. Są to:

 • analiza potrzeb kadrowych – określenie, czy faktycznie nowy pracownik jest potrzebny,
 • określenie wymogów dotyczących stanowiska – jego opisu, zakresu obowiązków, celu wykonywanej pracy, ale również wynagrodzenia,
 • określenie profilu kandydata – cech, jakimi powinien wykazywać się idealny pracownik na tym stanowisku,
 • opracowanie i publikacja ogłoszeń – powinno być ono szczegółowe i konkretne oraz zamieszczone w wielu źródłach (np. na portalach internetowych, platformach pracowniczych, w mediach społecznościowych czy w prasie),
 • wstępna selekcja kandydatów na podstawie złożonych aplikacji – odrzucenie wszystkich tych, którzy nie spełniają wymagań, przyspieszy dalsze etapy procesu,
 • kontakt z kandydatami – podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego można uzyskać dodatkowe informacje o potencjalnych pracownikach oraz zaprosić na spotkanie w firmie czy też na neutralnym gruncie,
 • rozmowy kwalifikacyjne – umożliwia bliższe zapoznanie się z kandydatem, zadanie dodatkowych pytań i przeprowadzenie zadań rekrutacyjnych mających na celu sprawdzenie jego kompetencji,
 • wybór kandydata i sprawdzenie jego referencji, dyplomów, zaświadczeń itp.,
 • udzielenie informacji zwrotnej wybranemu kandydatowi, a także pozostałym, odrzuconym,
 • złożenie oferty wybranemu kandydatowi i ewentualne negocjacje.

Należy pamiętać, by dobrze przygotować się do procesu rekrutacji. Szczególnie ważnym etapem jest spotkanie, które pozwala na najdokładniejsze „wyczucie” kandydata. Należy zadawać pytania nie tylko o „twarde” kompetencje, ale również o miękkie umiejętności. Zawczasu warto również wyklarować charakter pracy (nie każdy radzi sobie np. w sytuacjach pośpiechu i wysokiego stresu) oraz jej warunki (nie każdemu będzie też odpowiadać praca w open space). Bardzo ważne również, by po zatrudnieniu nowego pracownika zadbać o jego poprawne stopniowe wdrożenie w obowiązki i kulturę firmy.

Szkolenia z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników, kurs rekrutacji online

Proces rekrutacji i selekcji pracowników jest jednym z kluczowych procesów funkcjonujących w firmach i instytujach. Sprawny i trafiony dobór pracowników na rozmaite stanowiska, a także wybranie kandydatów o silnej motywacji i możliwościach rozwoju w ramach organizacji jest jednym z kluczowych czynników decydujących o zaangażowaniu pracownika w wykonywaną pracę. Lepiej zatrudnić pracownika prezentującego odpowiednią postawę, wartości i potencjał niż później poświęcać ogrom czas, aby go zmienić. Nic dziwnego, że firmy gotowe są inwestować w umiejętności menedżerów oraz specjalistów ds. rekrutacji i selekcji i wysyłać ich na rozmaite szkolenia i kursy wzmacniające wiedzę i umiejętności doboru pracowników. Bazę tego typu szkoleń i kursów z zakresu rekrutacji znajdą Państwo na górze strony. W ofercie dostępne są szkolenia online prowadzone na żywo na platformach do spotkań zdalnych, jak też kursy online w formie e-learningu. Osobną kategorię stanowią tradycyjne szkolenia w sali szkoleniowej, organizowane głównie w dużych miastach, takich jak Lublin, Gdańsk, Łódź, Poznań, Kraków, Wrocław, Katowice, Warszawa czy Rzeszów. Zaletą szkoleń stacjonarnych poświęconych selkcji pracowników jest możliwość nadania im typowo warsztatowej formy pozwalającej w praktyce przećwiczyć wiedzę pozyskaną w trakcie szkolenia.

Ceny warsztatów, kursów i szkoleń z rekrutacji i selekcji pracowników

Najprzystępniejsze pod względem cenowym są kursy online realizowane w postaci kursów wideo oraz e-learningu złożonego z prezentacji i ćwiczeń. Ich ceny zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych. Wyższe ceny dotyczą szkoleń online na żywo, a jeszcze wyższe szkoleń stacjonarnych, zwłaszcza tych wiążących się z egzaminem końcowym i uzyskaniem certyfikatu. Informacje o cenach aktualnych szkoleń i kursów z rekrutacji i selekcji pracowników znajdą Państwo na górze strony. Jeśli w kalendarzu szkoleń z rekrutacji i selekcji udało się znaleźć Państwu ciekawą pozycję zachęcamy do dokonania rejestracji online.

Szkolenie rekrutacja i selekcja - typowy program szkolenia

Każde szkolenie poświęcone prowadzeniu rekrutacji i selekcji pracowników różni się zakresem, długością trwania oraz podejściem trenera do przekazywanych zagadnień. Dlatego nie ma jednego uniwersalnego programu szkolenia z rekrutacji i selekcji, jednakże w większości z nich pojawiają się zagadnienia takie jak:

 • proces określania potrzeb personalnych/kadrowych: opis stanowiska pracy, profil kandydata, wymagania do kwestionariusza osobowego...
 • współpraca pomiędzy działem HR a menedżerem w procesie rekrutacji i selekcji: podział obowiązków, zasady i dobre praktyki współpracy...
 • źródła pozyskiwania pracowników: skanowanie rynku pracy, dystrybucja ogłoszeń o pracę, współpraca z agencjami zatrudnienia, urzędami pracy, head hunterem...
 • etapy procesu rekrutacji i selekcji: przygotowanie ogłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń i wstępna selekcja, spotkania rekrutacyjne na żywo i przez Internet, wybór i akceptacja kandydata...
 • prowadzenie wywiadu kwalifikacyjnego: modele rozmowy kwalifikacyjnej, kwestionariusz rozmowy, narzędzia diagnostyczne, testy kwalifikacyjne, assessment center...
 • dokumenty w procesie rekrutacji: kwestionariusz osobowy, CV, list motywacyjny, świadectwo pracy...
 • znaczenie marki pracodawcy w procesie rekrutacji.
Sprawdzone metody doboru pracowników: kursy i szkolenia rekrutacja i selekcja!
Szkolenia rekrutacja i selekcja pracowników

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych kursach, warsztatach i szkoleniach z rekrutacji i selekcji pracowników!