Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Szkolenia Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Wyświetlone wszystkie (65)
1
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Szkolenia Specjalista ds. Zamówień Publicznych Szkolenia Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Wyświetlone wszystkie (65)
1
Zobacz również

Specjalista zamówień publicznych

Zamówienia publiczne stanowią ważny aspekt działalności wielu firm. Jednocześnie jest to złożona dziedzina podporządkowana wielu specyficznym mechanizmom. Dlatego poruszanie się w tym obszarze wymaga specjalistycznej wiedzy. Stąd zawód specjalisty zamówień publicznych. Dowiedz się, czym zajmuje się taka osoba i jakie powinna mieć kompetencje oraz sprawdź, jakie przepisy prawa wiążą się z zamówieniami publicznymi.

Kim jest specjalista zamówień publicznych?

Specjalista zamówień publicznych to osoba zajmująca się przygotowaniem i realizacją zamówień publicznych (przede wszystkim przetargów), a także koordynacją procesu ofertowego oraz monitorowaniem rezultatów postępowania przetargowego. Sporządza też dokumentację przetargową i zajmuje się jej archiwizowaniem. Bierze udział w pracach komisji przetargowych i doskonale zna odpowiednie przepisy prawa.

Ze względu na skomplikowaną naturę świata zamówień publicznych oraz rządzących nim regulacji prawnych praca w tym zawodzie z pewnością może być uznana za wymagającą. Specjaliści w tej dziedzinie są jednak intensywnie poszukiwani, dlatego nie brakuje im perspektyw zawodowych.

Jakie kompetencje powinien mieć specjalista zamówień publicznych?

Osoba wykonująca ten zawód powinna mieć szerokie kompetencje. Zwykle wymaga się wykształcenia wyższego (najlepiej w kierunku administracyjnym, prawniczym lub ekonomicznym), a dodatkowym atutem są studia podyplomowe na kierunku związanym stricte z zamówieniami publicznymi. Ponadto konieczne jest kilkuletnie doświadczenie w pracy w tym obszarze. Niezbędna jest również znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z nowelizacjami oraz umiejętności dotyczące sporządzania dokumentacji przetargowej, formułowania pism i ofert. Oznacza to również konieczność znajomości obsługi komputera, w tym pakietu MS Office. Zwykle wymaga się też znajomości języka angielskiego, ponadto coraz częściej jest potrzebne prawo jazdy kat. B.

Twarde kompetencje to jednak nie wszystko. Profil idealnego kandydata na stanowisko specjalisty zamówień publicznych uwzględnia też wiele ważnych cech, którymi powinien się wykazywać. To m.in.:
 • łatwość formułowania wypowiedzi w mowie i piśmie,
 • dobra organizacja i zarządzanie czasem pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • zdolności negocjacyjne,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • skrupulatność,
 • cierpliwość,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • uczciwość,
 • gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
Ostatni punkt jest szczególnie ważny, ponieważ prawo zamówień publicznych ulega ciągłym zmianom, a wiedza związana z tą branżą bardzo szeroka. Dlatego nie brakuje specjalistycznych kursów zarówno dla osób stawiających pierwsze kroki w branży, jak i dla tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności na znacznie wyższym szczeblu.

Czym zajmuje się specjalista zamówień publicznych?

Praca specjalisty zamówień publicznych w znacznej mierze opiera się o typowe zadania biurowe. To stanowisko stacjonarne, choć niewykluczona jest konieczność okazjonalnego odbywania podróży służbowych.

Zawód wiąże się z częstą pracą pod presją i stresem, dlatego z pewnością nie jest odpowiedni dla każdego. Wykonywane przez specjalistę do spraw zamówień publicznych czynności najczęściej obejmują:
 • przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • sporządzanie sprawozdań i raportów,
 • publikowanie ogłoszeń o przetargach w różnych źródłach,
 • udzielanie pomocy merytorycznej w dziedzinie zamówień publicznych innym pracownikom firmy,
 • sporządzanie rekomendacji dla dyrekcji lub zarządu organizacji dotyczących wyboru najtrafniejszej oferty,
 • sporządzanie dokumentacji przetargowej,
 • spisywanie umów handlowych z wykonawcami wybranymi w przetargu,
 • współpracę z Urzędem Zamówień Publicznych.
Zatrudnienie w tym zawodzie można znaleźć zarówno w organach w administracji publicznej, jak i w firmach z branży IT, finansów czy budownictwa, gdzie można liczyć na znacznie wyższe zarobki i zwykle szersze perspektywy zawodowe.

Prawo zamówień publicznych – co warto wiedzieć?

Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) to jeden z podstawowych obowiązków specjalisty zajmującego się tą dziedziną. Określa ona m.in. procedury dotyczące przygotowywania zamówień publicznych, a także wyboru wykonawcy. Precyzuje, jak wyglądają zamówienia publiczne z perspektywy wykonawców, ich obowiązki i prawa, a także jak przeprowadzać zamówienia publiczne z punktu widzenia zamawiających.

Pod koniec 2019 roku w Sejmie zatwierdzono nowe Prawo zamówień publicznych. Przepisy tej ustawy będą obowiązywać od 2021 roku. Specjalistów zamówień publicznych czeka niemała rewolucja, ponieważ nowy akt prawny wprowadza wiele modyfikacji w obecnych mechanizmach i implementuje nowe. Oznacza to konieczność szkoleń, którymi warto zainteresować się już teraz, zanim zmiany wejdą w życie. Zmiany w prawie są jednak codziennością specjalistów ds. zamówień publicznych.