System zarządzania bezpieczeństwem informacji: baza szkoleń i kursów!

 • Znajdź szkolenia, warsztaty oraz kursy z SZBI organizowane w całej Polsce
 • Poznaj ich program, życiorysy zawodowe prelegentów i ceny uczestnictwa
 • Wybierz najlepsze szkolenie dla siebie i zgłoś się już dzisiaj!
 • Znajdź szkolenia, warsztaty oraz kursy z SZBI organizowane w całej Polsce
 • Poznaj ich program, życiorysy zawodowe prelegentów i ceny uczestnictwa
 • Wybierz najlepsze szkolenie dla siebie i zgłoś się już dzisiaj!
szkolenia SZBI
Przewiń stronę

Szkolenia z systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji: 2

Artykuł

System zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardzo często mówi się, że wiedza jest w XXI wieku najcenniejszym zasobem. I rzeczywiście, wyciek poufnych informacji niejeden raz naraził duże korporacje na ogromne straty. Dlatego dziś priorytetem każdej organizacji – i to nie tylko z uwagi na wymogi prawne – jest zadbanie o zabezpieczenie newralgicznych danych związanych z jej działalnością. Jak to zrobić? Najlepiej wdrażając dobry system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Czym dokładnie jest SZBI? Oto, co warto wiedzieć na ten temat.

Czym jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji?
System zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) to kompleksowa strategia mająca na celu zniwelowanie ryzyka (zobacz też szkolenia z zarządzania ryzykiem) wycieku poufnych informacji z organizacji. Polityka w tym zakresie obejmuje szereg precyzyjnie opracowanych i dostosowanych do specyfiki działalności jednostki procedur, które maksymalizują ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem.

Warto podkreślić, że SZBI obejmuje wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem informacji, w obszarach:
 • fizycznym – chodzi o stworzenie bezpiecznego miejsca do przechowywania i archiwizowania dokumentów, jak również ich niszczenia zgodnie z przyjętymi normami,
 • zasobów ludzkich – w tym obszarze SZBI definiuje procedury postępowania z dokumentacją oraz innymi informacjami w kontekście zasad obowiązujących pracowników,
 • informatycznym – istotne jest zastosowanie odpowiedniego oprogramowania oraz zabezpieczeń fizycznych, które uchronią przed wykradnięciem danych przez cyberprzestępców.
Tylko połączenie działań w tych trzech kluczowych obszarach, z uwzględnieniem zabezpieczeń proceduralno-prawnych pozwoli na realne ograniczenie ryzyka, że ważne informacje dotrą do osób trzecich.
System zarządzania bezpieczeństwem informacji a przepisy prawa
Warto podkreślić, że choć obowiązujące regulacje prawne nie powinny być jedynym czynnikiem skłaniającym ku prowadzeniu spójnej i odpowiedzialnej polityki w zakresie ochrony informacji, przepisy również nakładają na organizacje szereg restrykcji.

Kluczowe akty prawne, na które warto zwrócić uwagę w tym kontekście, to:
 • RODO, a więc Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dn. 10 września 2018 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo,
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
Dlatego bez względu na to, jaki System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zostanie wdrożony w organizacji, zasady postępowania muszą być zgodne z powyższymi regulacjami. W razie wątpliwości, warto wziąć udział w szkoleniach w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. Można też skorzystać ze wsparcia specjalistów, którzy ocenią, jaki jest stopień ryzyko wycieku ważnych danych oraz podpowiedzą, jak wyeliminować ewentualne luki w systemie.
Jaki system zarządzania bezpieczeństwem informacji wybrać?
Najpopularniejszym spośród wszystkich SZBI jest ISO/ IEC 27001. Jest to międzynarodowy standard, uznany w wielu miejscach na świecie. Obejmuje on swoimi regulacjami wszystkie aspekty związane z ochroną danych, w tym: politykę bezpieczeństwa informacji, organizację zasad bezpieczeństwa, zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście ZBI, kryptografię, zasady kontroli dostępu, aspekty związane z bezpieczeństwem fizycznym oraz informatycznym, relacje z dostawcami czy zarządzanie incydentami związanymi z wyciekiem informacji. Dlatego wdrożenie tego systemu pozwala efektywnie zadbać o wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem danych.

Ten nowoczesny system zarządzania bezpieczeństwem informacji:
 • podnosi prestiż organizacji i jej wiarygodność na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • otwiera wielu firmom drogę do współpracy z jednostkami administracji publicznej,
 • wspiera efektywne zarządzanie ryzykiem i niweluje prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów związanych z utratą ważnych danych,
 • pozwala przedsiębiorstwu sprostać aktualnym wymogom prawnym w tym obszarze i zapewnić zgodność działania z przepisami (zobacz szkolenia compliance).
Szkolenia z systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w 2021 r.
Warto poszerzyć wiedzę w tym zakresie i rozważyć wdrożenie SZBI. Aby to zrobić skutecznie, warto przejść gruntowne szkolenia z tej tematyki lub skorzystać z usług konsultingowych. To rozwiązanie, z którego dziś korzysta bardzo wiele nowoczesnych organizacji – tak prywatnych, jak i tych publicznych. Wiele szkoleń dotyczących zasad budowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jest dostępnych w formule szkoleń otwartych, co oznacza że wyznaczeni pracownicy przedsiębiorstwa mogą dołączyć do otwartej grupy szkoleniowej. Wiąże się to ze zdecydowanie niższymi kosztami niż w przypadku konieczności zorganizowania szkolenia zamkniętego. Listę szkoleń dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w 2020 roku znajdą Państwo na górze strony.
System zarządzania bezpieczeństwem informacji