Kursy i szkolenia ze sztuki prezentacji w całej Polsce!

 • Znajdź szkolenia oraz warsztaty rozwijające umiejętność prowadzenia prezentacji
 • Zapoznaj się z programem proponowanych szkoleń
 • Zgłoś swój udział w wybranym kursie online
 • Znajdź szkolenia oraz warsztaty rozwijające umiejętność prowadzenia prezentacji
 • Zapoznaj się z programem proponowanych szkoleń
 • Zgłoś swój udział w wybranym kursie online
Przewiń stronę

Szkolenia sztuka prezentacji: 8

Sztuka prezentacji

 • Poznań, 9 - 11 marca 2016
 • już od 8000 PLN
już od 8000 PLN
 • Poznań, 13 - 15 lipca 2015
 • już od 1095 PLN
już od 1095 PLN
Artykuł

Sztuka prezentacji

Sztuka prezentacji to niezwykle przydatna umiejętność w świecie biznesu – i to nie tylko w kontekście prowadzenia działań sprzedażowych i marketingowych. Wygłaszanie różnego rodzaju prezentacji to clou współczesnej komunikacji – zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz. Odpowiednie kompetencje prezentera w połączeniu z zastosowaniu efektywnych narzędzi perswazyjnych to klucz do osiągnięcia założonych celów. Co zatem zrobić, aby prezentacja była ciekawa dla odbiorców, a jednocześnie przyniosła pożądane rezultaty? Oto kluczowe aspekty związane z tym zagadnieniem.

Kiedy przydaje się sztuka prezentacji?

Sztuka prezentacji jest szczególnie przydatna osobom pełniącym w organizacji stanowiska kierownicze. To do ich zadań – zgodnie z koncepcją ról menadżera R. Mintzberga – należy m.in. przekazywanie informacji zespołowi, jak również otoczeniu zewnętrznemu firmy, jak również prowadzenie działań „propagacyjnych” – a zatem z obszaru szeroko rozumianego marketingu.

Drugą grupą członków organizacji, którzy często są zobowiązani do prowadzenia prezentacji, są przedstawiciele handlowi. Ich zadaniem jest przekonanie klienta do wybrania oferowanego produktu, a docelowo – do podjęcia długotrwałej współpracy z firmą.

Dobrze poprowadzona, prezentacja może zatem odegrać kluczową rolę w procesie decyzyjnym klienta czy kontrahenta lub wpłynąć pozytywnie na morale zespołu i ukierunkować jego działanie. To dlatego tak ważne jest dopracowanie do perfekcji sztuki jej wygłaszania.

Co zrobić, aby prezentacja zainteresowała odbiorców?

Istotę dobrej prezentacji dobrze podsumowują słowa Winstona Churchilla, który powiedział, że: „Mówca tak powinien skonstruować przemówienie, by wyczerpać temat, ale nie wyczerpać słuchaczy”. Dlatego należy mierzyć siły na zamiary i dobrze poznać techniki związane z tego typu wystąpieniami.

1. Bardzo dobre przygotowanie do wystąpienia to absolutna podstawa

Wygłoszenie dobrej prezentacji zaczyna się na długo przed momentem, w którym stajesz przed audytorium. Zanim to nastąpi:

 • określ jasno cel, dla którego wygłosisz prezentację – może nim być np. przekazanie informacji o zmianie procedur obowiązujących w firmie, nowym produkcie czy przekonanie klienta do tego, że współpraca z Twoją firmą to najlepsza decyzja,
 • zdefiniuj, kto będzie Twoim audytorium – inaczej wygląda prezentacja dla kilku-kilkunastu członków zespołu w firmie (będzie mniej formalna, nastawiona na konkrety techniczne), a inaczej ta wygłaszana przed salą pełną potencjalnych klientów i kontrahentów na targach branżowych (powinna być ogólniejsza i zawierać więcej elementów PR-owych),
 • zgromadź wszystkie dane i fakty, które są Ci niezbędne – nie możesz dać się zaskoczyć nieznajomością informacji powiązanych z tematem wystąpienia,
 • wyselekcjonuj informacje, które musisz przekazać – tak, aby w trakcie wystąpienia nie wpadać w zbytnią szczegółowość, która „zanudzi” odbiorców,
 • przygotuj materiały ilustrujące – pamiętaj, że slajdy w PowerPoincie są jedynie „pomocą”, a nie treścią do późniejszego odczytania,
 • zadbaj o przygotowanie techniczne – jeśli podczas prezentacji będzie Ci potrzebny konkretny sprzęt (np. rzutnik i projektor), upewnij się z wyprzedzeniem, że jest dostępny i gotowy do działania. Problemy techniczne zniechęcą audytorium.

2. Komunikacja niewerbalna ma znaczenie

Twoi odbiorcy będą nie tylko słuchać tego, co mówisz, ale przede wszystkim obserwować. Dlatego zadbaj o:

 • profesjonalny wygląd – dobierz strój do okazji, zgodnie z obowiązującym dress codem i zadbaj o ogólną schludność, autoprezentację,
 • utrzymanie kontaktu wzrokowego z audytorium,
 • przyjęcie otwartej postawy – unikaj odwracania się tyłem do publiczności, krzyżowania rąk na piersi i garbienia się,
 • zastosowanie gestów wzmacniających wystąpienie,
 • uśmiech na twarzy – pozwala przełamać bariery komunikacyjne.

3. Zaangażuj audytorium w wystąpienie

Dobrym sposobem na utrzymanie uwagi odbiorców podczas prezentacji jest:

 • proszenie o krótkie komentarze do przedstawionych informacji,
 • zachęcanie do zadawania pytań,
 • proszenie o feedback.

Oczywiście musisz dobrze zaplanować, kiedy podejmiesz takie działania oraz skutecznie panować nad publicznością (to istotne zwłaszcza podczas prezentacji dla większych grup).

4. Zadbaj o przejrzystą strukturę prezentacji Ważne, aby:

 • poinformować audytorium o celu wygłaszania prezentacji i przedstawić jej krótką agendę,
 • wyraźnie oddzielić od siebie kolejne punkty,
 • podsumowywać każdą z sekcji, aby zwiększyć efektywność przekazu.

5. Korzystaj z przykładów praktycznych

Są przydatne zwłaszcza, kiedy wyjaśniasz skomplikowane zagadnienia teoretyczne. Ich przełożenie na bliską odbiorcom praktykę (np. zaprezentowanie na slajdach krok po kroku, jak obsłużyć nowy program wdrażany w firmie) znacznie zwiększy jasność przekazu.

6. Zapanuj nad czasem

Im dłuższa będzie Twoja prezentacja, tym mniejsze szanse na utrzymanie uwagi odbiorców. Dlatego warto precyzyjnie zaplanować jej przebieg i ograniczyć ją do nizbędnego minimum. Gdy zaś wystąpienie z założenia potrwa dłużej, należy uwzględnić w jego przebiegu przerwy.

I najważniejsze: do opanowania sztuki wygłaszania prezentacji potrzebna jest praktyka. Ćwiczyć skuteczne taktyki komunikacyjne można również podczas specjalistycznych szkoleń, które krok po kroku pozwolą osiągnąć perfekcję. Warto też pamiętać, że sztuka prezentacji i wystąpień publicznych to umiejętność nabyta i właściwie nie ma osób, które po odpowiednim przygotowaniu nie byłyby w stanie poprowadzić prezentacji publicznej.

 

Szkolenia i kursy dotyczące sztuki prezentacji

Sztuki skutecznej prezentacji da się nauczyć - rozwojowi umiejętności skutecznego porozumiewania się i wywierania wpływu dzięki rozmaitym prezentacjom i wystąpieniom publicznym służą rozmaite szkolenia, warsztaty i kursy. Część z nich koncentruje się na narzędziach, takich jak wykorzystanie programu Microsoft PowerPoint lub też Prezi do prowadzenia prezentacji, a inne skupiają się na warsztacie miękkim prowadzącego prezentację. Pozwalają zyskać świadomość ciała i głosu, nauczyć się planować przebieg prezentacji, aby zaangażować i zainteresować słuchaczy, a także wciągnąć ich do dyskusji. Inne szkolenia ze sztuki prezentacji pozwalają nauczyć się trików i niecodziennych sposobów przyciągania uwagi i wywierania wpływu.

Szkolenia otwarte ze sztuki prezentacji oferowane są przez firmy szkoleniowe we wszystkich dużych miastach, zwłaszcza takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań czy Katowice. Jeśli jednak mieszkamy bądź pracujemy z dala od dużych ośrodków miejskich możemy skorzystać z możliwości szkolenia pracowników poprzez udział w szkoleniach i kursach online. Nie zawsze pozwalają one skutecznie przećwiczyć wszystkie elementy ważne dla poprowadzenia efektywnej prezentacji, ale na pewno pozwalają rozwinąć wiedzę i samoświadomość w tym obszarze. Tematy takie jak przełamywanie lęku przed wystąpieniem publicznym, radzenie sobie ze stresem czy praktyczne nawiązywanie relacji z audytorium lepiej jest jednak realizować w trakcie tradycyjnych szkoleń stacjonarnych, gdzie możemy liczyć na pomoc trenera i uczenie się z doświadczeń innych uczestników szkolenia.

 

Sztuka prezentacji