Szkolenia transport morski: baza szkoleń w 2020 roku

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów organizowanych w całej Polsce
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów organizowanych w całej Polsce
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
Przewiń stronę

7

 • Warszawa, 14 września 2020
 • już od 890 PLN
już od 890 PLN
Artykuł

Transport morski

Prowadząc biznes wymagający znacznego obrotu towarowego, można korzystać z różnych form transportu. Fracht morski jest jedną z najpopularniejszych pozwalających na przesyłanie dóbr na duże odległości i na ogromną skalę. Ma wiele zalet, ale jednocześnie wiąże się z pewnymi specyficznymi zasadami. Dowiedz się więcej o transporcie morskim pod kątem jego wykorzystania w różnych branżach.

Specyfika transportu morskiego

Transport morski polega na przewozie towarów drogą wodną. Może być realizowany w skali krajowej, przybrzeżnej lub międzynarodowej. Charakteryzuje się w zasadzie brakiem ograniczeń co do gabarytów czy masy przewożonych towarów oraz stosunkowo niskimi kosztami. Dlatego wciąż jest bardzo popularny – mimo tego, że fracht morski z pewnością nie należy do najszybszej metody transportu dóbr. Transport morski możemy podzielić na:
 • kabotażowy – pomiędzy portami tego samego państwa,
 • liniowy – na stałych trasach według rozkładu rejsów,
 • trampowy – wynikający z zapotrzebowania rynku i odbywający się bez ustalonego rozkładu,
 • wahadłowy – pomiędzy dwoma konkretnymi portami.
Do realizowania zadań związanych z transportem morskim wykorzystuje się statki. W przypadku długich tras międzykontynentalnych są to ogromne kontenerowce. Ten rodzaj jednostek pływających występuje jednak również w mniejszych wersjach odpowiednich do obsługi krótszych dystansów. Do frachtu morskiego wykorzystuje się też inne rodzaje statków, takie jak:
 • masowce – służące transportowi towarów bez opakowań (co pozwala zaoszczędzić miejsce),
 • drobnicowce – przystosowane do realizowania transportu drobnicowego (pojedynczych przedmiotów lub niewielkich partii towarów czy materiałów - przewóz drobnicowy),
 • zbiornikowce – do przewozu płynnych substancji chemicznych,
 • gazowce – służące transportowi różnego rodzaju gazów,
 • ro-ro – do przewozu ładunków tocznych i pojazdów.

Kiedy warto wykorzystać transport morski?

Z transportu morskiego można korzystać na wiele sposobów, co udowadniają opisane wyżej cechy związane z jego specyfiką. Ze względu na trudności logistyczne i spedycyjne jego zastosowanie nie zawsze jest opłacalne. W naszym kraju z frachtu morskiego najczęściej korzystają przedsiębiorcy operujący na trasach do Azji – w szczególności Chin.

Szczególnie opłacalne jest stosowanie tej formy transportu na długich trasach i przy dużych gabarytach przesyłek. Najwygodniej prowadzić fracht morski wszędzie tam, gdzie możliwy jest wygodny dostęp do portu. Jest on ulubionym sposobem transportu wszystkich przedsiębiorców, którym zależy na korzystnej cenie, a którzy w znacznie mniejszym stopniu przejmują się czasem dostawy. Warto również wiedzieć, że przewożąc towary drogą morską, można być niemal pewnym ich bezpieczeństwa. Transport w przeważającej mierze odbywa się co prawda niezbyt szybko, ale terminowo, a ponadto praktyczne ryzyko uszkodzenia lub kradzieży ładunku w trasie jest realtywnie niskie.

Transport morski – formalności

Międzynarodowy transport morski wiąże się z koniecznością dotrzymania wielu formalności. Należy zadbać o posiadanie i prawidłowość wielu dokumentów związanych zarówno z samą procedurą importu czy eksportu, jak i ze specyfiką przewozu towarów drogą wodną. Podstawowym dokumentem dla frachtu morskiego jest konosament (morski list przewozowy, Bill of Landing, B/L) regulujący stosunek prawny między przewoźnikiem a odbiorcą towaru. Jego funkcją jest:
 • potwierdzenie przyjęcie ładunku do przewozu,
 • określenie uprawnień do dysponowania ładunkiem,
 • stwierdzenie zawarcia umowy o przewóz i sprecyzowanie jego warunków.
Konosament uważany jest za papier wartościowy, ponieważ umożliwia przeniesienie prawa własności do towaru. Z tego powodu jest niezwykle ważny – jego zgubienie powoduje wstrzymanie wydania ładunku. Jest również potrzebny do dokonania odprawy celnej.

W transporcie morskim stosuje się też takie dokumenty jak:
 • nota bukingowa – poświadczająca przyjęcie towaru na statek w określonym porcie przeznaczenia i stawce frachtowej, stosowana w żegludze regularnej,
 • usta ładunkowa – wykaz ładunków, które mają być załadowane na statek,
 • czarter – każdorazowo negocjowana pisemna umowa, na podstawie której odbywa się przewóz ładunków w żegludze nieregularnej,
 • nota gotowości – dokument stwierdzający przybycie statku trampowego do portu załadunku lub wyładunku oraz jego gotowość do wykonania czynności przeładunkowych,
 • kwit sternika – stwierdza przyjęcie i załadowanie towaru na pokład statku, od momentu jego podpisania odpowiedzialność za towar ponosi przewoźnik,
 • manifest ładunkowy – zestawienie zawierające spis towarów przewożonych na statku według partii konosamentowych.
Zasady ruchu i bezpieczeństwa w transporcie morskim określają m.in.: Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski. W wielu przypadkach zastosowanie mają również międzynarodowe konwencje oraz traktaty. Stosuje się m.in. zasady Incoterms 2020, przepisy celne w spedycji międzynarodowej, przepisy akcyzowe, formularze Intrastat itp.
Transport morski