Baza szkoleń i kursów z rozliczania urlopów pracowniczych!

 • Wyszukaj szkolenia, praktyczne warsztaty i kursy dotyczące urlopów pracowniczych
 • Dowiedz się jak poprawnie i zgodnie z przepisami rozliczać urlopy pracownicze
 • Wybierz szkolenie dla siebie i zgłoś się na nie online!
szkolenia urlopy pracownicze

Szkolenia urlopy pracownicze: 12

Urlopy

 • Online, 25-26 styczeń 2021
 • 600 zł
600 zł
 • Lublin, 10-11 marzec 2014
 • 780 zł
780 zł
 • Łódź, 3-4 marzec 2014
 • 900 zł
900 zł
 • Warszawa, 17-18 luty 2014
 • 900 zł
900 zł
Artykuł

Urlopy pracownicze: szkolenia, kursy i warsztaty z praktycznego rozliczania urlopów pracowniczych

Badania pokazują, że pracownik – aby mógł w pełni zregenerować siły fizyczne i psychiczne – potrzebuje co najmniej 14 dni nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Tę kwestie jak i wiele pokrewnych reguluje polskie prawo pracy. Zobacz, jak wyglądają regulacje dotyczące ich udzielania i jakie prawa oraz obowiązki w tym kontekście spoczywają na pracodawcy i pracowniku. Sprawdź jakie szkolenia z urlopów pracowniczych oraz praktyczne kursy rozliczania urlopów pracowniczych pomogą Ci zapewnić zgodność działania firmy z prawem pracy.

Jakie są podstawy prawne urlopów pracowniczych?

Kwestie związane z urlopami reguluje Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141. Temu zagadnieniu jest poświęcony VII rozdział tego aktu prawnego, tj. artykuły od 152 do 175. Trzeba podkreślić, że przepisy te są regularnie nowelizowane – tak, aby dostosować je do zmieniających się realiów rynku pracy. Dlatego warto na bieżąco śledzić regulacje w tej kwestii – tak, aby nie popełnić błędu przy naliczaniu oraz udzielaniu urlopu. Jednym ze sposobów zapoznania się ze zmianami są szkolenia z rozliczania urlopów pracowniczych o czasu pracy, których oferta rynkowa jest szczególnie szeroka.

Urlopy pracownicze – w jakim wymiarze przysługują?

Wymiar urlopu pracowniczego jest uzależniony przede wszystkim od stażu pracy. Polskie prawo wyróżnia dwa progi. Są to:

 • 20 dni, jeżeli staż pracy pracownika nie przekracza 10 lat,
 • 26 dni przy stażu pracy powyżej 10 lat.

Należy pamiętać, że chodzi o ogólny staż pracy osoby zatrudnionej, a do tego okresu wlicza się również okres nauki. Do stażu dolicza się:

 • 3 lata – po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej,
 • 4 lata – po ukończeniu średniej szkoły ogólnokształcącej,
 • 5 lat – po ukończeniu średniej szkoły zawodowej lub średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych,
 • 6 lat – po ukończeniu szkoły policealnej,
 • 8 lat – po ukończeniu szkoły wyższej i uzyskaniu tytułu magistra lub licencjata.

Okresy te nie sumują się – wybierany jest ten, który jest najkorzystniejszy dla pracownika. W praktyce oznacza to, że np. osoba, która ukończyła studia wyższe i rozpoczęła pracę na podstawie umowy o pracę po przepracowaniu 24 miesięcy uzyskuje prawo do pełnego wymiaru urlopu – tj. 26 dni.

Jak nalicza się wymiar urlopu przy umowach na niepełny etat?

Wymiar urlopu jest proporcjonalny do wymiaru czasu pracy. Ale uwaga! Wbrew pozorom nie oznacza to, że np. pracownik zatrudniony na 3/4 etatu, zamiast 20 dni przysługujących mu przed osiągnięciem 10 lat stażu otrzyma tylko 15 kalendarzowych dni wypoczynku.

Art. 154 § 2 mówi wyraźnie, że bez względu na wymiar pracy 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. A zatem w omawianym przypadku pracownikowi rzeczywiście przysługuje 15 dni urlopu, ale jest to 15 dni 8-godzinnych. W przeliczeniu daje to prawo do 20 kalendarzowych dni wypoczynku (15*8=120 120/6=20).

Należy również pamiętać, że jeśli w zakładzie obowiązuje równoważny czas pracy i pracownik np. jednego dnia przepracowuje 10 godzin, a drugiego 6 – urlop jest rozliczany godzinowo.

Zasady udzielania urlopu

Urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym prawem każdego pracownika. Oznacza to, że nie można z niego zrezygnować. Jednak sam sposób i termin jego wykorzystania to kwestia regulacji między pracownikiem a pracodawcą. Prawo pracy jasno określa, że w ciągu roku pracownik musi skorzystać z minimum 14-dniowej, ciągłej przerwy w pracy – tj. najczęściej z 10 dni urlopu (w połączeniu z weekendami). Pozostałe dni mogą być wykorzystane pojedynczo lub razem, jednak to pracodawca musi udzielić pozwolenia na urlop.

Należy pamiętać, że:

 • urlopy pracownicze, zwłaszcza te 10-dniowe i dłuższe, powinny zostać wpisane do planu na cały rok na początku stycznia – jest to rozsądne rozwiązanie zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, ponieważ tym pierwszym pozwala np. zaplanować wyjazd, a drugim – zapewnić ciągłość pracy zakładu,
 • pracodawca nie ma obowiązku udzielania pracownikowi urlopu w wybranym przez niego terminie, jednak jeśli np. uporczywie i wielokrotnie odmawia jego przyznania, pracownik ma prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie np. do sądu pracy,
 • urlop niewykorzystany w danym roku kalendarzowym pracownik może wykorzystać do 30 września następnego roku. Po tym dniu prawo to przepada;
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest przyznawany wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach – np. wówczas, gdy pracownik nie jest go w stanie wykorzystać, a kończy współpracę z danym pracodawcą.
Jak nalicza się urlop pracowniczy?

Dla pracowników, którzy przepracowali w firmie powyżej 1 roku urlop jest naliczany z góry za każdy rok kalendarzowy. Oznacza to, że już od 1 stycznia danego roku mogą wykorzystać pełną liczba dni, jaka im przysługuje.

W przypadku pracowników, których staż wynosi poniżej 1 roku urlop jest naliczany „z dołu”. Oznacza to, że za każdy pełny przepracowany miesiąc pracownikowi przysługuje 1/12 urlopu zgodnie z obowiązującym go wymiarem. Dni kumulują się wraz z kolejnymi przepracowanymi miesiącami.

Szkolenia urlopy pracownicze, szkolenia naliczanie i rozliczanie urlopów pracowniczych

Wszystkie osoby zainteresowane poznaniem przepisów prawa pracy w zakresie naliczania i rozliczania urlopów pracowniczych, nieobecności, urlopów macierzyńskich itp. zapraszamy na kursy i szkolenia z urlopów pracowniczych. Szkolenia tego typu znajdziemy zarówno w postaci kursów online, multimedialnych i e-learning, szkoleń online realizowanych na żywo, jak też w postaci tradycyjnych szkoleń w sali szkoleniowej, które realizowane są głównie w dużych miastach, takich jak Wrocław, Warszawa, Poznań, Lublin, Kraków, Katowice, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz czy Rzeszów. Listę szkoleń i kursów poświęconych urlopom pracowniczym znaleźć można na górze strony. Lista zawiera informacje o terminach szkoleń, miejscu i godzinach realizacji zajęć, programie szkolenia, trenerach prowadzących zajęcia oraz o cenach szkoleń. Rejestracji na wybrany przez siebei kurs, warsztaty lub szkolenie dokonać można poprzez bezpłatny formularz rejestracji online.

Urlopy pracownicze: szkolenia, kursy i warsztaty z praktycznego rozliczania urlopów pracowniczych