Baza szkoleń i kursów omawiających zmiany w podatkach!

 • Poznaj nadchodzące zmiany w podatkach podczas profesjonalnych szkoleń i kursów
 • Porównaj program szkoleń stacjonarnych i zdalnych od kilkudziesięciu organizatorów
 • Wybierz szkolenie ze zmian w podatkach i zarejestruj się na nie online!
szkolenia ze zmian w podatkach
Przewiń stronę

Szkolenia zmiany w podatkach: 70

 • Krynica Zdrój, 16 - 19 sierpnia 2021
 • już od 3290 PLN
już od 3290 PLN
 • Sopot, 3 - 6 sierpnia 2021
 • już od 3290 PLN
już od 3290 PLN
Artykuł

Zmiany w podatkach w 2020 roku

Zmiany w podatkach to dla przedsiębiorców właściwie codzienność. Prawo podatkowe jest bowiem uzupełniane i korygowane w naszym kraju bardzo często. Również 2020 rok nie jest wolny od nowych regulacji mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego i zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Sprawdź, które z nowych przepisów już obowiązują i na co jeszcze trzeba się przygotować w tym roku.

Zmiany w podatku dochodowym
2020 rok przyniósł wiele zmian legislacyjnych obowiązujących już od 1 stycznia. W tym gronie znalazło się kilka regulacji dotyczących podatku dochodowego. Jakich?
 • Mikrorachunki przetestowane w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne dotyczą od 1 stycznia również opłat podatkowych. Należne kwoty z tytułu PIT, CIT i VAT należy wpłacać do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy. Ułatwia to procedurę dokonywania wpłat. Korzystanie z mikrorachunku jest całkowicie bezpłatne. Jest on generowany automatycznie – wystarczy tylko sprawdzić jego numer.
 • Zwiększono limity podatkowe dla tzw. małych podatników do 2 mln euro. Wcześniej za małego podatnika był uznawany podmiot, którego przychód ze sprzedaży wraz z kwotą podatku od towarów i usług nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro.
 • Rozszerzono ulgę na złe długi, przenosząc ją również na grunt przepisów dotyczących podatku dochodowego. Jeżeli płatność nie zostanie uregulowana lub zbyta w terminie 90 dni od terminu płatności, wierzyciel ma prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania (kwoty przychodu). Jednocześnie na dłużniku spoczywa wówczas obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów. Przepisy obowiązują dla transakcji handlowych, których termin płatności upływa po 31 grudnia 2019 r.
 • Zmieniono również zasady naliczania kosztów uzyskania przychodów. Od 1 stycznia nie można do nich zaliczyć m.in. transakcje przeprowadzone z pominięciem obowiązkowego split payment.
 • Warto również wspomnieć o obniżeniu stawki podatku dochodowego w pierwszym progu z 19 do 18% i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodów pracowników. Zmiana zaczęła obowiązywać od 1 października 2019 roku ze skutkiem na 2020 rok.
Zmiany w podatku od towarów i usług
W tym roku prawo podatkowe dotyczące VAT uległo większym modyfikacjom, choć zmiany w większości przypadków są raczej niewielkie. Sprawdźmy, jakie nowe przepisy obowiązują już od 1 stycznia.
 • Zakończył się okres przejściowy dotyczący przepisów o „białej liście”, które formalnie obowiązują od 1 września 2019 roku. Od teraz należności za transakcje B2B przekraczające wartość 15 tys. zł będą musiały być wpłacane na konto wskazane na „białej liście” – w przeciwnym razie kupujący naraża się na sankcje w postaci np. niemożności zaliczenia zakupu do kosztów uzyskania przychodu. Oznacza to dla przedsiębiorców konieczność każdorazowej weryfikacji kontrahenta przy zlecaniu płatności na jego rzecz, co może być uciążliwym obowiązkiem szczególnie przy wykonywaniu wielu płatności dziennie.
 • Drobna zmiana dotyczy faktury VAT wystawianej do paragonu. Od 1 stycznia 2020 roku może być ona wystawiona jedynie w sytuacji, gdy na paragonie będzie również zawarta informacja o numerze NIP. Za nieprzestrzeganie tego przepisu grozi dodatkowe zobowiązanie podatkowe do wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.
 • Od nowego roku nowe sektory są też zobowiązane do wyposażenia się w kasy fiskalne online. Dotyczy to branży paliwowej i usług naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów.
 • Warto pamiętać również o obowiązującym już od 1 listopada 2019 poszerzonym obowiązku wykonywania podzielonej płatności (split payment). Dotyczy on transakcji udokumentowanych fakturą, w których wartość przekracza 15.000 zł brutto i obejmujących towary lub usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.
 • Od 1 kwietnia z kolei duże firmy obowiązuje nowa deklaracja JPK_VDEK, zastępująca deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Nowy plik kontrolny zawiera część deklaracyjną i część ewidencyjną.
Jakie zmiany w podatkach czekają nas jeszcze w tym roku?
Większość uchwalonych zmian w podatkach zdążyła już wejść w życie, jednak należy pamiętać, że kolejne czekają tuż za rogiem.
 • Od 1 lipca 2020 w kasy online będą obowiązywać w branży sprzedaży węgla i wyrobów węglowych oraz w gastronomii. Od 1 stycznia 2021 roku objęci tym obowiązkiem będą przedsiębiorcy oferujący m.in. usługi: fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze czy dentystyczne.
 • Nowa deklaracja JPK_VDEK od 1 lipca będzie obowiązywać wszystkich płatników VAT.
 • Od 1 lipca 2020 zacznie obowiązywać nowa matryca stawek podatku VAT. Zastosowanie będą miały więc załączniki nr 3 i 10 do ustawy o VAT w nowym brzmieniu z dnia 1 listopada 2019. To przepis, który ma ograniczyć absurdy stosowania różnych stawek VAT do podobnych produktów. Początkowo miał on zacząć obowiązywać z dniem 1 kwietnia 2020, jednak zdecydowano o przesunięciu tego terminu z uwagi na protesty przedsiębiorców i trudności, jakie powoduje obecna sytuacja epidemiologiczna.
Status wprowadzenia kolejnych zmian w podatkach w 2020 roku jest niejasny z uwagi na wyjątkową sytuację w państwie związaną z walką z COVID-19. Na razie przedłużono m.in. możliwość składania deklaracji PIT (do końca maja) oraz sporządzania i przekazywania sprawozdań finansowych.
Zmiany w podatkach w 2020 roku