Szkolenie: - Ustawa o działalności leczniczej - nowa regulacja dla podmiotów funkcjonujących w ochronie zdrowia

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/-ustawa-o-dzialalnosci-leczniczej-nowa-regulacja-dla-podmiotow-funkcjonujacych-w-ochronie-zdrowia-35502-id1184

Informacje o szkoleniu

 • - Ustawa o działalności leczniczej - nowa regulacja dla podmiotów funkcjonujących w ochronie zdrowia


  ID szkolenia: 35502
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Regionalna Izba Gospodarcza
  Opolska 15
  40-084 Katowice
  woj. śląskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 30.01.2012
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-16.00
 • Organizator szkolenia:

  Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest omówienie ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych w ostatnim czasie zmian w zakresie działalności lecznieczej, m.in. wymogów dotyczących pomieszczeń i urządzeń oraz zmian dla istniejących NZOZ-ów.

Szkolenie skierowane jest do:

szkolenie skierowane jest przede wszystkim do lekarzy, pracowników placówek świadczących usługi medyczne (państwowych, samorządowych, prywatnych praktyk lekarskich), administracji sektora usług medycznych oraz ochrony zdrowia, przedstawicieli medycznych/farmaceutycznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych tematem szkolenia.

Program szkolenia:

„Ustawa o działalności leczniczej
– nowa regulacja dla podmiotów funkcjonujących
w ochronie zdrowia”

1. Działalność lecznicza
- definicja działalności leczniczej i zakres pojęcia
- stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (szpitalne, inne niż szpitalne)
- ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą
- podmiot leczniczy i praktyki zawodowe (praktyki indywidualne i grupowe)
3. Wybrane aspekty prawne dotyczące organizacji podmiotów leczniczych o charakterze
publicznym
- spółka kapitałowa jako nowa forma prawna podmiotów leczniczych o charakterze
publicznym
- podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami (dostosowanie do wymogów
wynikające z ustawy o działalności leczniczej)
4. Omówienie wybranych zmian wprowadzonych ustawą o działalności leczniczej
- wymogi dotyczące pomieszczeń i urządzeń
- umowa ubezpieczenia oraz zmiany dla istniejących NZOZ-ów
- prowadzenie innej działalności gospodarczej
5. Kontraktowanie z NFZ i udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne przez podmiot
leczniczy
- kontraktowanie świadczeń z NFZ (tryb udzielania kontraktów)
- udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne przez podmiot objęty ustawą Prawo
zamówień publicznych
6. Prawo pracy, a podmiot leczniczy
- czas pracy pracowników podmiotów leczniczych – zmiany
- SP ZOZ Szczególne uprawnienia pracownicze
- SP ZOZ Przekształcenie według nowej ustawy, a regulacja art. 231KP
7. Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą
8. Przekształcenia i pomoc publiczna dla SPZOZ-ów wg nowej ustawy o działalności leczniczej
- sytuacja istniejących SPZOZ po wejściu w życie ustawy
- przekształcenie i tryb likwidacji SP ZOZ oraz umorzenie zobowiązań i dotacja celowa
9. Kontrola i nadzór nad podmiotami leczniczymi
- uprawnienia kontrolne ministra, organu prowadzącego rejestr, PIP i Izby Lekarskiej
- zakres uprawnień organu w ramach czynności kontrolnych oraz sankcje pokontrolne

Informacje o prelegentach:

adwokat, ekspert z zakresu prawa medycznego, wykładowca w Społecznej Szkole Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu, prelegent szkoleń i seminariów z zakresu prawa medycznego skierowanych do lekarzy i lekarzy dentystów, współautor publikacji w części dotyczącej prawa medycznego "LEPetorium. Prawo Medyczne. Bioetyka".

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 420 - zł netto za osobę

Cena zawiera:

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów dydaktycznych, certyfikat ukończenia szkolenia; w trakcie szkolenia zapewniamy poczęstunek.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zapoznanie
się z Zasadami udziału w szkoleniach, a następnie o przesłanie wypełnionej
karty zgłoszenia uczestnictwa:faxem 32/ 35-111-86
lub e-mailem: szkolenia@rig.katowice.pl
do 23 stycznia 2012r.

materiały dostępne na stronie RIG.

Wydarzenie: - Ustawa o działalności leczniczej - nowa regulacja dla podmiotów funkcjonujących w ochronie zdrowia