10-dniowe warsztaty (weekendy) STOSOWANIE PRAWA CELNEGO DLA FIRM. Praktyczne kompendium wiedzy dla agencji celnych i przedsiębiorców. (zmodyfikowany Agent Celny)

O szkoleniu

W trakcie szkolenia od strony praktycznej zostanie przedstawiony proces wprowadzania, wyprowadzania i przemieszczania się towarów w Unii Europejskiej.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona przygotowaniom dokumentów, które są składane w urzędzie celnym takim jak: zgłoszenie celne, wnioski o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury gospodarczej, wnioski o wydanie świadectwa pochodzenia, świadectwa przewozowego i świadectwa potwierdzającego status towaru (ATR).

Przeznaczymy również sporo czasu na warsztaty dotyczące wypełniania zgłoszenia celnego, szczególnie w części dotyczącej ustalenia klasyfikacji taryfowej towaru, określenia jego wartości celnej oraz pochodzenia.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

1. Istota obrotu towarowego w Unii Europejskiej (1h)

Unia celna i zasady jej funkcjonowania
2. Przepisy prawne obowiązujące w obrocie towarowym (1h)

Źródła prawa celnego Wspólnoty Europejskiej
Wspólnotowy Kodeks Celny, Przepisy Wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego
Planowane zmiany przepisów wspólnotowych – Unijny Kodeks Celny
Przepisy krajowe
Ustawa Prawo celne i przepisy wykonawcze
Ordynacja podatkowa
Ustawy podatkowe
Ustawa o Służbie Celnej
Przepisy międzynarodowe
3. Struktura administracji celnej w Polsce (1h)

Organy celne
Dyrektor izby celnej
Naczelnik urzędu celnego
Urzędy celne
Izba celna
Urząd celny
Oddział celny
4. Kontrola celna (2h)

Kontrola celna
Przed zwolnieniem towaru
Postimportowa
Postępowanie w sprawach celnych
Kontrola zgłoszenia celnego z urzędu
terminy postępowania celnego
terminy postępowania podatkowego
Postępowanie wszczynane wnioskiem strony
sposób wypełniania wniosku
wnioski składane przez przedstawiciela
Rodzaje rozstrzygnięć w sprawach celnych i podatkowych
5. Wprowadzenie i wyprowadzenie towaru z/na obszar Wspólnoty (2h)

Dozór celny
System ICS
Deklaracja skrócona
Magazyny czasowego składowania
6. Procedury celne (8 h)

Procedura dopuszczenia do obrotu
Elektroniczna (bezpapierowa) obsługa zgłoszeń celnych przywozowych
Powiadomienie o długu celnym – POD
Poświadczone zgłoszenie celne – PZC
Procedura wywozu (eksport)
System ECS
Procedura awaryjna
Potwierdzenie wywozu towaru poza obszar Wspólnoty
systemowe (komunikat IE599)
z urzędu – dowody alternatywne
Procedury gospodarcze
Uszlachetnianie czynne
Uszlachetniania biernego
uprzedni przywóz, system wymiany
naprawy gwarancyjne, reklamacje
Odprawy czasowej
Skład celny
Przetwarzanie pod kontrolą
Końcowe przeznaczenie (end-use)
Procedura tranzytu
Wspólna Procedura Tranzytowa – system NCTS
Tranzyt z wykorzystaniem karnetu TIR
Ułatwienia przy otwieraniu karnetów TIR – brak konieczności przedstawiania towarów i karnetu TIR w urzędzie wyjścia
Tranzyt z wykorzystaniem karnetu ATA
7. Inne przeznaczenia celne (2h)

Wolny obszar celny, skład wolnocłowy
Powrotny wywóz
Zniszczenie
Zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa
8. Zgłoszenie celne i jego załączniki (9h)

Formy zgłoszenia celnego
Instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD
Omówienie wybranych pól zgłoszenia; kody i zapisy stosowane w zgłoszeniu celnym
Dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego (faktura, DWC, CMR, EUR 1 i inne)
Zasady przechowywania komunikatów związanych z obsługą elektronicznych zgłoszeń celnych, także w przypadku przedstawiciela celnego
Załączniki elektronicznego zgłoszenia
Obowiązkowo przedstawiane w urzędzie celnym
Nie przedstawiane w urzędzie celnym
Przechowywanie załączników
Przyjęcie zgłoszenia
Weryfikacja zgłoszenia
Przyjęcie bez weryfikacji
Unieważnienie
9. Systemy informatyczne obsługujące zgłoszenia celne (2h)

NCTS
Celina
ECS
10. Środki taryfowe, taryfa celna, klasyfikacja towarów (9h)

Wspólnotowa Taryfa Celna – rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87
Budowa taryfy celnej (sekcje, działy, pozycje, kod HS, kod CN, Tarric)
Ogólne reguły klasyfikacji
Wiążąca informacja taryfowa
Dostępne źródła informatyczne
TARIC, ISZTAR
EBTI
Strona internetowa Ministerstwa Finansów
Przykłady rozstrzygnięć taryfikacyjnych
Praktyczne wskazówki, ćwiczenia taryfikacyjne
Cło antydumpingowe i cło wyrównawcze
Rodzaje stawek celnych
W zależności od pochodzenia towaru
W zależności od sposobu liczenia
ad valorem
specyficzne
mieszane
11. Pochodzenie towarów (9h)

Pochodzenie towaru a jego status
Pochodzenie preferencyjne i niepreferencyjne
Ogólny System Preferencji (GSP)
Dokumentowanie pochodzenia w wywozie
Reguły pochodzenia
Towary całkowicie uzyskane
Niewystarczające przetworzenie
Dokumenty potwierdzające pochodzenia (świadectwa pochodzenia, świadectwa przewozowe, deklaracje na fakturze) oraz status (świadectwo ATR)
Umowa o wolnym handlu między UE i Koreą Płd. – istotne różnice w porównaniu do innych umów
Instytucja upoważnionego eksportera
Uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia
Ułatwienia w wystawianiu niepreferencyjnych świadectw pochodzenia
Wiążąca informacja o pochodzeniu towarów
12. Wartość celna (9h)

Prawo regulujące wartość celną towaru
Metody ustalania wartości celnej towaru
Elementy wliczane do wartości celnej
Elementy nie wliczane do wartości celnej
INCOTERMS 2010
Zasady przeliczania waluty
Dokumenty niezbędne do ustalenia wartości celnej
Deklaracja wartości celnej D.V.1
Zbiorcza deklaracja wartości celnej D.V.2
13. Podatki (3h)

Podatek VAT
Zwolnienie z podatku VAT importu towarów w celu przemieszczenia w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy
Art. 33a ustawy VAT – ułatwienia w regulowaniu podatku VAT od towarów importowanych poprzez jego rozliczenie w deklaracji podatkowej – likwidacja obowiązku składania zabezpieczenia
Podatek akcyzowy
Zasady obliczania podatków
14. Dług celny (2h)

Powstanie długu celnego
Dług celny w przywozie
Dług celny w wywozie
Dłużnicy
Pojęcie należności celnych
Zabezpieczenie długu celnego
15. Zwrot i umorzenie należności celnych (3h)

16. System zwolnień celnych (4h)

17. Ograniczenia obrotu (3h)

Towary strategiczne
Ochrona własności intelektualnej
Inne ograniczenia
18. Statystyka Europejska – INTRASTAT – instrukcja wypełniania, ćwiczenia (4h)

19. Procedury uproszczone (2h)

Formy uproszczeń
Warunki stosowania uproszczeń

20. Status upoważnionego eksportera – AEO (2h)

Warunki uzyskania statusu
Korzyści
21. Przedstawicielstwo ws celnych. Agencje celne. (2h)

Przedstawicielstwo pośrednie
Przedstawicielstwo bezpośrednie
Odpowiedzialność agencji
Odpowiedzialność solidarna

Czas trwania

80h (10 dni (weekendy))

Prelegenci

Eksperci - praktycy w zakresie prawa celnego

Biegły sądowy Sądu Okręgowego z zakresu spraw celnych, specjalista ds. spedycyjno-celnych, posiada licencję agenta celnego. Były pełnomocnik zarządu ds. celnych w firmie produkcyjnej. Prowadzi warsztaty z zakresu wypełniania formularzy i dokumentów celnych, posiada doświadczenie w doradztwie związanym z importem i eksportem towarów i usług a także analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych. Akredytowany trener PARP.

Wykładowca z ramienia Ministerstwa Finansów w zakresie wartości celnej i klasyfikacji taryfowej; wieloletni wykładowca na kursach przygotowawczych dla agentów celnych oraz funkcjonariuszy celnych; absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, od 18 lat pracownik Izby Celnej w Katowicach, obecnie w stopniu eksperta celnego.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Siedziba PRESTIGE ECK

43-190 Mikołów

Wyzwolenia 27

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
3 290
Cena zawiera:
  • koszty organizacji szkolenia materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta imienne certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu poczęstunki kawowe, obiad
Zapisz się

Organizator

PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia
43-190 Mikołów
Wyzwolenia 27
woj. śląskie
Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy i instytucje zainteresowane szkoleniami i kursami dla swoich pracowników. Pracodawcy kierujący do nas większe grupy mogą liczyć na specjalną ofertę, która będzie odpowiedzią na faktyczne zapotrzebowanie sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia
43-190 Mikołów Wyzwolenia 27
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!